Izjava Udruženja građana "Per.Art"

Pokretanje inicijative "Potemkinov Novi Sad", kao reakcije na izjave Igora Pavličića, gradonačelnika Novog Sada, navedene u protestnom tekstu, shvatamo kao spremnost aktera nezavisne scene na preispitivanje stanja u kulturi u Novom Sadu.

Hitnost situacije vidimo kao profesionalni izazov i spremni smo da učestvujemo u izradi i sprovođenju plana aktivnosti koji će razmatrati pitanja kulturne politike i položaja aktera nezavisne kulturne scene Grada Novog Sada.

U isto vreme, smatramo da je neophodno pokrenuti i pitanje same nezavisne scene u Novom Sadu - aktera,  saradničkih inicijativa, istorije, pozicije na domaćoj i međunarodnoj sceni, itd. zbog boljeg razumevanja stanja u kojem se sama scena nalazi, učinkovitijeg uticaja na njen dalji razvoj i uključivanja u gradske kulturne razvojne planove.

Ideju za pokretanje nove inicijative vidimo kao priliku za nas, aktere nezavisne scene, da se organizujemo tako da ne zapadnemo (ponovo) u cinizam, oportunizam, frustraciju, itd. nakon samo-i-jedino kratkoročne reakcije na aktuelno stanje, nego da ovoga puta odemo dalje od poznatih nam načina okupljanja u javnosti *(većina od njih su nažalost izgubili svoj transformacijski potencijal)* i da pokrenemo  dugoročni oblik saradnje koji će aktere nezavisne scene dovesti u položaj u kojem će biti *nezaobilazni u stvaranju i sprovođenju kulturne politike Grada.*

Takođe, smatramo da je u ove procese  neophodno uključiti i predstavnike gradskih organa vlasti zaduženih za kulturu, jer  u dijalogu i saradnji vidimo mogućnost da se promene izvedu na sistemskom nivou.

Verujemo da promenu položaja aktera nezavisne scene i stanja u kulturi Grada Novog Sada treba zasnivati na pitanju: "Koji su novi načini organizovanja aktera nezavisne scene?" i delovati u pravcu stvaranja radne atmosfere koja će i aktere nezavisne scene i predstavnike gradskih vlasti za kulturu emancipovati u odnosu na njihove uobičajne pozicije.

Saša Asentić, performer i kulturni radnik

Olivera Kovačević-Crnjanski, koreografkinja i plesna pedagoškinja

Nataša Murge-Savić, vizuelna umetnica

Tatjana Tucić, pozorišna pedagoškinja

Frosina Dimovska, baletska igračica

Dragana B. Stevanović, slikarka

Ljiljana Vukajlov, arhitektkinja

Dragana Galović, defektološkinja