admin's blog http://zakulturnepolitike.net/blog/administrator Aktuelne reakcije, diskusije, tekstovi i obaveÅ¡tenja o nadolazećim javnim tribinama o kulturnim politikama, skandalima u vezi sa finansiranjem kulture i sagledavanjem položaja i značaja kulture, kao i sa načinom određivanja prioriteta u sektoru kulture na nivou Novog Sada, Vojvodine i Srbije. sh Saopštenje za javnost nakon održanog javnog razgovora o kulturnoj politici grada „JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST“ http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-javnost-nakon-odrzanog-javnog-razgovora-o-kulturnoj-politici-grada-%E2%80%9Ejavni-novac-trazi- <p>U četvrtak, <strong>24. juna 2010</strong>, u prostorijama Nezavisnog dru&scaron;tva novinara Vojvodine, u organizaciji Nezavisne inicijative &bdquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&ldquo; (ZKP), a pod nazivom &bdquo;<strong>Javni novac traži javnu odgovornost</strong>&ldquo; održan je Javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu. Isti je prvo trebalo da se održi 18. juna 2010. sa gospođom Tijanom Pavlov, načelnicom Gradske uprave za kulturu, gospodinom Andrejom Bursaćem, članom Gradskog veća zaduženom za kulturu i gospodinom Vladimirom Kopiclom, savetnikom Gradonačelnika za oblast kulture, ali je otkazan zbog nesporazuma koji je usledio, jer predstavnici vlasti nisu pristali da sastanku prisustvuju mediji, uz stav da žele otvoren dijalog, ali bez medija (Saop&scaron;tenje Gradske uprave za kulturu objavljeno na sajtu grada Novog Sada).</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-javnost-nakon-odrzanog-javnog-razgovora-o-kulturnoj-politici-grada-%E2%80%9Ejavni-novac-trazi-" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-javnost-nakon-odrzanog-javnog-razgovora-o-kulturnoj-politici-grada-%E2%80%9Ejavni-novac-trazi-#comments Izveštaji Tribine Mon, 19 Jul 2010 13:06:56 +0000 admin 124 at http://zakulturnepolitike.net ZKP: Godinu dana posle http://zakulturnepolitike.net/zkp-godinu-dana-posle <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/EXIT izmedju NGO-a i privatnih preduzeca - radna verzija mape.jpg" type="image/jpeg; length=631811">EXIT izmedju NGO-a i privatnih preduzeca - radna verzija mape.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p>Godinu dana je pro&scaron;lo od kritike izrečene na zalaganja gospodina Igora Pavličića, Gradonačelnika Novog Sada, da menadžment kulture u Novom Sadu, treba podrediti Exitu, te dalje marginalizivati nezavisnu umetničku scenu. Mnogobrojni pledoajei i argumenti Inicijativa &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo; (ZKP), u prilog vraćanja na metode i kriterijume evropske kulturne politike, nisu rezultirali otvaranjem dijaloga ili pak ograđivanjem od neprimerenih izjava i neprihvatljivih praksi. Hronika na&scaron;ih poku&scaron;aja dijaloga može se pratiti i videti na web portalu: <a href="http://www.zakulturnepolitike.net" title="www.zakulturnepolitike.net">www.zakulturnepolitike.net</a><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/zkp-godinu-dana-posle" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/zkp-godinu-dana-posle#comments Reagovanja Tue, 22 Jun 2010 08:34:11 +0000 admin 120 at http://zakulturnepolitike.net Saopštenje za medije: O otkazivanju tribine 18. juna, 2010. http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-medije-o-otkazivanju-tribine-18-juna-2010 <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Radni materijal ZKP-a predat A. Bursacu.JPG" type="image/jpeg; length=223087">Radni materijal ZKP-a predat A. Bursacu.JPG</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Boris Kovac ispred ZKP-a daje izjavu medijima.JPG" type="image/jpeg; length=376304">Boris Kovac ispred ZKP-a daje izjavu medijima.JPG</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/ZKP ispred Gradske kuće.JPG" type="image/jpeg; length=467752">ZKP ispred Gradske kuće.JPG</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Clanice ZKP i mediji.JPG" type="image/jpeg; length=471060">Clanice ZKP i mediji.JPG</a></div> </div> </div> </div> <p>Novi Sad, 18. jun 2010., SAOP&Scaron;TENJE ZA MEDIJE<br /> Poku&scaron;aj organizacije sastanka između potpisnika incijative ZKP i predstavnika gradske uprave za kulturu, koji je trebalo da se dogodi u petak 18. juna 2010. godine u Gradskoj kući, na zalost se nije desio, zato sto predloženi oblici tog sastanka nisu odgovarali obema stranama.<br /> &nbsp;<br /> Naime, inicijativi ZKP nije odgovarao sastanak bez predstavnika medija, a takav sastanak je ponudio clan Gradske uprave zadužen za kulturu A. Bursać. Mediji su bili pozvani na ovaj sastanak jer se dogodio nesporazum prilikom ugovaranja ovog sastanka.<br /> &nbsp;<br /> Iz tih razloga incijativa ZKP se odlučila da uprilici konferenciju za &scaron;tampu na koju će biti pozvani i predstavnici Gradske uprave, a na kojoj će biti razmotrena aktuelna gradska kluturna politika, a u svetlu minulog godi&scaron;njeg konkursa za podr&scaron;ku projektima iz kulture na nivou grada Novog Sada.<br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-medije-o-otkazivanju-tribine-18-juna-2010" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-medije-o-otkazivanju-tribine-18-juna-2010#comments Izveštaji Tribine Thu, 17 Jun 2010 22:00:00 +0000 admin 122 at http://zakulturnepolitike.net ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu <p><strong>10. jun 2010., NOVO VREME &ndash; STARO STANJE </strong><br /> Mreža &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo; (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je pro&scaron;lo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; Ne samo da se nije zavr&scaron;ilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.<br /> &nbsp;<br /> &bull; Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.<br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu#comments Najave Tribine Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000 admin 121 at http://zakulturnepolitike.net U produkciji Gradske uprave za kulturu OBNOVLJENA "PALANAČKA OPERETA" povodom rezultata Konkursa za podršku projektima u kulturi http://zakulturnepolitike.net/u-produkciji-gradske-uprave-za-kulturu-obnovljena-palanacka-opereta-povodom-rezultata-konkursa-za-po <p>Pod dirigentskom palicom Andreja Bursaća, ra&scaron;timovani orkestar izmanipulisanih članova Komisije, među kojima je bilo i nekoliko vrhunskih majstora svoga zanata, izveo je, u na&scaron;oj sredini, već tradicionalnu i veoma popularnu Palanačku operetu. Partiture koje je ovaj vrsni dirigent podelio članovima orkestra i precizna uputstva koja im je davao svojom dirigentskom palicom, nisu ostavljale nimalo prostora za nepoželjena samovoljna tumačenja i ispoljavnja od strane članova orkestra. To je doprinelo da Palanačka opereta bude izvedena u svom punom sjaju, &scaron;to je izazvalo nepodeljeno odu&scaron;evljenje mnogobrojne publike, kojoj je ovo izvođenje i bilo namenjeno.</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/u-produkciji-gradske-uprave-za-kulturu-obnovljena-palanacka-opereta-povodom-rezultata-konkursa-za-po" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/u-produkciji-gradske-uprave-za-kulturu-obnovljena-palanacka-opereta-povodom-rezultata-konkursa-za-po#comments Reagovanja Mon, 10 May 2010 08:57:52 +0000 admin 118 at http://zakulturnepolitike.net MART 2010: ŠTA IMA NOVO u NOVOM SADU? http://zakulturnepolitike.net/mart-2010-sta-ima-novo-u-novom-sadu <p>Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istraživači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se juna 2009. godine oko zajedničke platforme <strong>Za kulturne politike - politika kulture (ZKP)</strong> nezadovoljni nemarom i nezainteresovano&scaron;ću gradske uprave za njihov rad. Neposredan povod za konsolidovanje nezavisne kulturne i umetničke scene bila je neumesna izjava gradonačelnika koja je poravnila i obezvredila njihovu delatnost, smatrajući je nebitnom za formiranje kulturnog identiteta grada.</p> <p>Pro&scaron;lo je deset meseci od prvog obraćanja javnosti. U&scaron;li smo u 2010. godinu, a ne vidi se da su učinjeni bilo kakvi koraci&nbsp; u pravcu eliminisanja nedostataka na koje smo ukazivali. Položaj nezavisnih kulturnih institucija i samostalnih umetnika u Novom Sadu je sve neizvesniji, kao sto je i neravnopravnost, &scaron;tavi&scaron;e privilegovanost nekih subjekata na kulturnoj sceni sve vidljivija.</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/mart-2010-sta-ima-novo-u-novom-sadu" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/mart-2010-sta-ima-novo-u-novom-sadu#comments Reagovanja Akcije Wed, 10 Mar 2010 14:40:46 +0000 admin 117 at http://zakulturnepolitike.net "OČISTIMO SRBIJU – ZAGADIMO VENAC I FRUŠKU GORU" - ZKP inicijativa podržava reakciju Zelene mreže Vojvodine http://zakulturnepolitike.net/ocistimo-srbiju-%E2%80%93-zagadimo-venac-i-frusku-goru-zkp-inicijativa-podrzava-reakciju-zelene-mreze-vojvod <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/spomenik_fruska gora--small.jpg" type="image/jpeg; length=509349">spomenik_fruska gora--small.jpg</a></div> </div> </div> </div> <p>Ministarstvo&nbsp; za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije, uz sadejstvo pokrajinskog Sekretarijata ѕa sport i omladinu, beočinske fabrike &bdquo;Lafarž&ldquo;, udruženja &bdquo;Vojvođanska zelena inicijativa&ldquo;,volontera Zelene patrole, Studentske asocijacije Fakulteta tehničkih nauka i posebno NP &bdquo;Fru&scaron;ka gora&ldquo;, uspelo je da naruži najlep&scaron;i proplanak na Fru&scaron;koj gori, Venac, mesto gde se ukr&scaron;taju svi putevi koji vode preko ove planine. Naruženost proplanka nanesena je postavljanjem &bdquo;spomenika&ldquo;, koji je nenamerno nazvan adekvatnim imenom: &bdquo;Spomenik ljudskom nemaru&ldquo;. Tragajući za istorijatom postavljanja ovog spomenika do&scaron;lo se do podataka da su svi akteri imali na umu veliku akciju Ministarstva za prostorno planiranje i životnu sredinu &bdquo;Očistimo Srbiju&ldquo; i pao je predlog da upravo ovaj &bdquo;spomenik&ldquo; bude &bdquo;Grand Finale&ldquo; dotične akcije resornog ministarstva.</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/ocistimo-srbiju-%E2%80%93-zagadimo-venac-i-frusku-goru-zkp-inicijativa-podrzava-reakciju-zelene-mreze-vojvod" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/ocistimo-srbiju-%E2%80%93-zagadimo-venac-i-frusku-goru-zkp-inicijativa-podrzava-reakciju-zelene-mreze-vojvod#comments Reagovanja Fri, 12 Feb 2010 11:32:31 +0000 admin 115 at http://zakulturnepolitike.net Novogodišnja akcija inicijative "Za kulturne politike - politika kulture" - reprint "Otvorenog pisma jugoslovenskoj javnosti" http://zakulturnepolitike.net/novogodisnja-akcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-reprint-otvorenog-pisma-jugosl <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-application-pdf"><img class="field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/application-pdf.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/OPJJ razglednica.pdf" type="application/pdf; length=360985">OPJJ razglednica.pdf</a></div> </div> </div> </div> <p>&quot;Otvoreno pismo jugoslovenskoj javnosti&quot;<br /> <strong>Grupa Februar</strong>, Novi Sad, 12.02.1971.<br /> <em>Hommage Vujica Re&scaron;in Tucić (1941-2009)</em><br /> &nbsp;</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/novogodisnja-akcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-reprint-otvorenog-pisma-jugosl" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/novogodisnja-akcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-reprint-otvorenog-pisma-jugosl#comments Akcije Izveštaji Wed, 30 Dec 2009 10:39:55 +0000 admin 114 at http://zakulturnepolitike.net Reakcija inicijative "Za kulturne politike - politika kulture": Surogat (grada) kulture ili... http://zakulturnepolitike.net/reakcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-surogat-grada-kulture-ili <p><strong>Surogat (grada) kulture<br /> ili<br /> &Scaron;ta je javnost mogla saznati iz virtuelnog dijaloga između Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Radne grupe &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture'' emitovanog dana 28. novembra 2009. godine</strong></p> <p>Pro&scaron;log meseca emitovana je TV emisija u produkciji ANEM mreže i B92 posvećena vi&scaron;emesečnim naporima grupe umetnika i institucija &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture'' da započne dijalog sa Gradskom upravom za kulturu. Potreba za dijalogom proistekla je iz nezadovoljstva radom ove uprave: načinom i kriterijumima na osnovu kojih se raspodeljuju i tro&scaron;e javna sredstva namenjena kulturi.</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/reakcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-surogat-grada-kulture-ili" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/reakcija-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-surogat-grada-kulture-ili#comments Reagovanja Tue, 15 Dec 2009 11:35:01 +0000 admin 113 at http://zakulturnepolitike.net IZVEŠTAJ sa konferencije „EXIT EUROPE - Nove geografije kulture“ održane u Zagrebu u Društvenom centru Kino Mosor, 12-15.11. http://zakulturnepolitike.net/izvestaj-sa-konferencije-%E2%80%9Eexit-europe-nove-geografije-kulture%E2%80%9C-odrzane-u-zagrebu-u-drustvenom-centru <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-application-msword"><img class="field-icon-application-msword" alt="application/msword icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/x-office-document.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Exiteurope - Anex izvestaju - Program_0.doc" type="application/msword; length=86016">Exiteurope - Anex izvestaju - Program.doc</a></div> </div> </div> </div> <p>Od 12-15. novembra je u Zagrebu održana internacionalna konferencija o evropskim kulturnim politikama &bdquo;<strong>EXIT EUROPE - Nove geografije kulture</strong>&ldquo; s posebnim naglaskom na nove kulturne prakse u zemljama biv&scaron;e Jugoslavije i kritičkim sagledavanjem procesa pro&scaron;irenja EU iz perspektive nastajućih političkih i socijalnih geografija. Konferencija je okupila brojne eminentne stručnjake i aktere iz regije i Evrope među kojima i <strong>Dubravku Ugre&scaron;ić, Marka Terkessidisa, Vladimira Gligorova, Uga Vlaisavljevića, Ninu Obuljen, Pascala Bruneta, Chrisa Torcha</strong>, kao i predstavnike <strong>novosadske inicijative &bdquo;Za kulturne politike&ldquo;</strong>. </p> <p>Konferenciju Exit Europe su organizovale tri mreže koje deluju na tri različita nivoa: lokalnom (Savez za Centar), nacionalnom/regionalnom (mreža Clubture i njena regionalna inicijativa) i evropskoj (Culture Action Europe).</p> <p><a href="http://zakulturnepolitike.net/izvestaj-sa-konferencije-%E2%80%9Eexit-europe-nove-geografije-kulture%E2%80%9C-odrzane-u-zagrebu-u-drustvenom-centru" target="_blank">read more</a></p> http://zakulturnepolitike.net/izvestaj-sa-konferencije-%E2%80%9Eexit-europe-nove-geografije-kulture%E2%80%9C-odrzane-u-zagrebu-u-drustvenom-centru#comments Izveštaji Fri, 27 Nov 2009 12:02:00 +0000 admin 112 at http://zakulturnepolitike.net