Najave http://zakulturnepolitike.net/taxonomy/term/19/all sh Poziv na javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu - JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST http://zakulturnepolitike.net/poziv-na-javni-razgovor-o-kulturnoj-politici-u-novom-sadu-javni-novac-trazi-javnu-odgovornost <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2010-06-24 11:00</span> </div> </div> </div> <p>Zbog neodržavanja sastanka sa članovima gradske uprave za kulturu uz prisustvo medija zakazanog za <strong>18. jun 2010. godine, Inicijativa &ldquo;Za kulturne politike&rdquo; poziva Vas na javni razgovor koji će se održati u četvrtak, 24.06.2010. u 11:00 časova u prostorijama Nezavisnog dru&scaron;tva novinara Vojvodine</strong>, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.<br /> &nbsp;<br /> Aktuelni povod na&scaron;eg obraćanja javnosti i medijima jesu nedavno objavljeni rezultati konkursa Gradske uprave za kulturu Novog Sada za dodelu sredstava za programe i projekte u kulturi. Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: <strong>Želimir Žilnik, Gordana Nikolić i predstavnici organizacija i agencija koje su o&scaron;tećene u procesu odlučivanja</strong>, a poziv da učestvuju u javnom razgovoru biće upućen i Andreju Bursaću-članu gradskog veća za kulturu, Vladimiru Kopiclu-savetniku gradonačelnika za kulturu i Tijani Pavlov-načelnici za kulturu grada.<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/poziv-na-javni-razgovor-o-kulturnoj-politici-u-novom-sadu-javni-novac-trazi-javnu-odgovornost#comments Najave Tribine Tue, 22 Jun 2010 09:14:23 +0000 admin 123 at http://zakulturnepolitike.net Javni razgovor između inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A.BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija http://zakulturnepolitike.net/javni-razgovor-izmedu-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-predstavnika-grada-zaduzenih <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2010-06-18 11:00</span> </div> </div> </div> <p>Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative <strong>'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE'</strong>, predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija</p> <p><strong>u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova<br /> u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/<strong></strong></strong></p> http://zakulturnepolitike.net/javni-razgovor-izmedu-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-predstavnika-grada-zaduzenih#comments Najave Tribine Thu, 17 Jun 2010 18:29:01 +0000 admin 119 at http://zakulturnepolitike.net ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu <p><strong>10. jun 2010., NOVO VREME &ndash; STARO STANJE </strong><br /> Mreža &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo; (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je pro&scaron;lo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; Ne samo da se nije zavr&scaron;ilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.<br /> &nbsp;<br /> &bull; Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu#comments Najave Tribine Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000 admin 121 at http://zakulturnepolitike.net “Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?”, tribina u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, četvrtak 26.11. u 19h http://zakulturnepolitike.net/%E2%80%9Ckome-i-zasto-ne-treba-festival-interzone%E2%80%9D-tribina-u-muzeju-savremene-umetnosti-vojvodine-cetvrtak-2 <p>Po&scaron;tovani,</p> <p>Pozivamo Vas na interaktivnu tribinu pod nazivom:</p> <p><strong>&ldquo;Kome i za&scaron;to (ne) treba Festival INTERZONE?&rdquo;</strong> koja će se održati u <strong>četvrtak 26.novembra 2009. u 19h u MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE</strong> (Dunavska 37, Novi Sad).<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/%E2%80%9Ckome-i-zasto-ne-treba-festival-interzone%E2%80%9D-tribina-u-muzeju-savremene-umetnosti-vojvodine-cetvrtak-2#comments Najave Tribine Mon, 23 Nov 2009 16:06:29 +0000 admin 108 at http://zakulturnepolitike.net PULA U NOVOM SADU: vladin i nevladin sektor u saradnji / ponedeljak, 26.10.2009, u 19.00 u prostorijama Art klinike http://zakulturnepolitike.net/pula-u-novom-sadu-vladin-i-nevladin-sektor-u-saradnji-ponedeljak-26102009-u-1900-u-prostorijama-art- <p>Po&scaron;tovani,
<br /> Radna grupa 'Za kulturne politike &ndash;politika kulture' Vas poziva na prvo predavanje iz serije predavanja na temu kulturnih politika i njihovo sprovođenje u Pokrajini, regionu i zemljama Evropske Unije
&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> <strong>
u ponedeljak, 26.10.2009<br /> </strong><br /> <strong>u 19h
u prostorijama Art klinike</strong>, Grčko&scaron;kolska 5, Novi Sad
&nbsp;<br /> <strong><br /> </strong><strong>
PULA U NOVOM SADU: vladin i nevladin sektor u saradnji</strong></p> <p>Učesnici:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<br /> <strong>Veli Huseini</strong>, predsednik udruženja Roma<br /> <strong>Istre
Ines Pletikos</strong>, režiserka
<br /> <strong>Ivor Ivezić</strong>, filmski montažer<br /> <strong>
Vesna i Zoran Ivezić</strong>, Akademija slobodnih umova Leonardo
</p> http://zakulturnepolitike.net/pula-u-novom-sadu-vladin-i-nevladin-sektor-u-saradnji-ponedeljak-26102009-u-1900-u-prostorijama-art-#comments Najave Fri, 23 Oct 2009 13:42:04 +0000 malijova 100 at http://zakulturnepolitike.net Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati <p><em>Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine<br /> </em><br /> Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i jo&scaron; nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme uče&scaron;će u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uop&scaron;te ne zanimaju. </p> <p>To bi moglo da bude legitimno pravo ovog vi&scaron;estrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje za&scaron;to je uop&scaron;te pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu i&scaron;le neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na re&scaron;avanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino &scaron;to nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.</p> http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati#comments Najave Tribine Fri, 31 Jul 2009 11:44:16 +0000 admin 25 at http://zakulturnepolitike.net Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI” http://zakulturnepolitike.net/prilog-uz-poziv-na-ucestvovanje-na-tribini-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D <p>Po&scaron;tovani,</p> <p>Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo na&scaron;e neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu&nbsp; Javne uprave&nbsp; (tro&scaron;enja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: &bdquo;Potemkinov Novi Sad&ldquo; koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.</p> <p>Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu <a href="http://www.zakulturnepolitike.net" title="www.zakulturnepolitike.net">www.zakulturnepolitike.net</a>, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u &scaron;tampanim i elektronskim medijima.</p> <p>U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao obja&scaron;njenja oslanjajući se na op&scaron;ta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar. </p> <p>Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: &ldquo;za kulturne politke &ndash; politika kulture&rdquo;, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skup&scaron;tni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o tro&scaron;enju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog re&scaron;enja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.</p> <p>Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu &bdquo;Dnevnik&ldquo; 09. jula 2009. godine u formi &bdquo;otvorenog pisma&ldquo;, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.</p> <p>Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nano&scaron;enja ozbiljne &scaron;tete na&scaron;em kulturnom prostoru.<br /> &nbsp;<br /> Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.</p> <p>Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete uče&scaron;ća u dijalogu.</p> <p>U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.</p> <p>U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma <a href="http://www.zakultunepolitike.net" title="http://www.zakultunepolitike.net">http://www.zakultunepolitike.net</a> </p> <p>Op&scaron;te poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize &ndash; padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podr&scaron;ku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao &bdquo;preokret&ldquo; u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga &scaron;to je obećavano i najavljivano.</p> <p>Radna grupa<br /> <strong>'Za kulturne politike &ndash; politika kulture'</strong><br /> umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor<br /> &nbsp;<br /> Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:<br /> l. Exit tim<br /> 2. Ivan M.Lalić<br /> 3. Gradonačelnik<br /> 4. Savet za kulturu Grada Novog Sada<br /> 5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu<br /> 6. Skup&scaron;tina Grada<br /> 7. Festival Cinema City<br /> 8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada<br /> 9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu<br /> 10. Kabinet Predsednika Izvr&scaron;nog veca APV<br /> 11. Odbor za kulturu Skup&scaron;tine APV<br /> 12. Podpredsednik Izvr&scaron;nog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu<br /> 13. medijskim kućama </p> <p>&nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/prilog-uz-poziv-na-ucestvovanje-na-tribini-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D#comments Najave Tribine Mon, 27 Jul 2009 15:00:52 +0000 admin 24 at http://zakulturnepolitike.net 06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: "Potemkinov Novi Sad" http://zakulturnepolitike.net/0607-ponedeljak-13h-tribina-potemkinov-novi-sad-0 <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Mon, 2009-07-06 13:00</span> </div> </div> </div> <p>06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: &quot;Potemkinov Novi Sad&quot;, Ulaz: Slobodan Pozivamo Vas na tribinu &quot;Potemkinov Novi Sad&quot; koja se organizuje sa ciljem analize i kritike najnovijih tendencija u kulturnoj politici grada, i sve prisutnije marginalizacije i nestajanja savremene umetničke produkcije i kulturne infrastrukture u Novom Sadu. Govornici na tribini: Uvodna reč: <strong>Želimir Žilnik</strong>, scenarista i reditelj <strong>Ivana Inđin</strong>, KPM Ogledalo <strong>Kristian Lukić</strong>, istoričar umetnosti <strong>Zoran Pantelić</strong>, umetnik, član predsedni&scaron;tva SULUV-a Tema tribine će biti i aktuelni stav gradskih vlasti da se sredstva namenjena kulturi usmeravaju ka turističkim i ugostiteljskim manifestacijama i festivalima, i da se smanje ili prestanu podžavati projekti koji pripadaju nezavisnoj umetničkoj i kulturnoj sceni, koja akcenat stavlja na umetničku produkciju i razvoj pluralne kulturne infrastrukture.</p> http://zakulturnepolitike.net/0607-ponedeljak-13h-tribina-potemkinov-novi-sad-0#comments Najave Tribine Thu, 16 Jul 2009 19:52:44 +0000 admin 88 at http://zakulturnepolitike.net