Profil inicijative http://zakulturnepolitike.net/taxonomy/term/5/all sh Za kulturne politike - politika kulture http://zakulturnepolitike.net/za-kulturne-politike-politika-kulture <p>Radna grupa <strong>Za kulturne politike &ndash; politika kulture</strong> (formirana jula 2009. godine) okuplja umetnike/ce, umetnička udruženja, radnike/ce u kulturi i neprofitni sektor (udruženja građana) iz Novog Sada i drugih centara u Vojvodini.</p> Profil inicijative Fri, 11 Sep 2009 12:28:42 +0000 admin 63 at http://zakulturnepolitike.net