Tribine http://zakulturnepolitike.net/taxonomy/term/9/all sh Saopštenje za javnost nakon održanog javnog razgovora o kulturnoj politici grada „JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST“ http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-javnost-nakon-odrzanog-javnog-razgovora-o-kulturnoj-politici-grada-%E2%80%9Ejavni-novac-trazi- <p>U četvrtak, <strong>24. juna 2010</strong>, u prostorijama Nezavisnog dru&scaron;tva novinara Vojvodine, u organizaciji Nezavisne inicijative &bdquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&ldquo; (ZKP), a pod nazivom &bdquo;<strong>Javni novac traži javnu odgovornost</strong>&ldquo; održan je Javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu. Isti je prvo trebalo da se održi 18. juna 2010. sa gospođom Tijanom Pavlov, načelnicom Gradske uprave za kulturu, gospodinom Andrejom Bursaćem, članom Gradskog veća zaduženom za kulturu i gospodinom Vladimirom Kopiclom, savetnikom Gradonačelnika za oblast kulture, ali je otkazan zbog nesporazuma koji je usledio, jer predstavnici vlasti nisu pristali da sastanku prisustvuju mediji, uz stav da žele otvoren dijalog, ali bez medija (Saop&scaron;tenje Gradske uprave za kulturu objavljeno na sajtu grada Novog Sada).</p> http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-javnost-nakon-odrzanog-javnog-razgovora-o-kulturnoj-politici-grada-%E2%80%9Ejavni-novac-trazi-#comments Izveštaji Tribine Mon, 19 Jul 2010 13:06:56 +0000 admin 124 at http://zakulturnepolitike.net Poziv na javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu - JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST http://zakulturnepolitike.net/poziv-na-javni-razgovor-o-kulturnoj-politici-u-novom-sadu-javni-novac-trazi-javnu-odgovornost <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2010-06-24 11:00</span> </div> </div> </div> <p>Zbog neodržavanja sastanka sa članovima gradske uprave za kulturu uz prisustvo medija zakazanog za <strong>18. jun 2010. godine, Inicijativa &ldquo;Za kulturne politike&rdquo; poziva Vas na javni razgovor koji će se održati u četvrtak, 24.06.2010. u 11:00 časova u prostorijama Nezavisnog dru&scaron;tva novinara Vojvodine</strong>, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.<br /> &nbsp;<br /> Aktuelni povod na&scaron;eg obraćanja javnosti i medijima jesu nedavno objavljeni rezultati konkursa Gradske uprave za kulturu Novog Sada za dodelu sredstava za programe i projekte u kulturi. Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: <strong>Želimir Žilnik, Gordana Nikolić i predstavnici organizacija i agencija koje su o&scaron;tećene u procesu odlučivanja</strong>, a poziv da učestvuju u javnom razgovoru biće upućen i Andreju Bursaću-članu gradskog veća za kulturu, Vladimiru Kopiclu-savetniku gradonačelnika za kulturu i Tijani Pavlov-načelnici za kulturu grada.<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/poziv-na-javni-razgovor-o-kulturnoj-politici-u-novom-sadu-javni-novac-trazi-javnu-odgovornost#comments Najave Tribine Tue, 22 Jun 2010 09:14:23 +0000 admin 123 at http://zakulturnepolitike.net Saopštenje za medije: O otkazivanju tribine 18. juna, 2010. http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-medije-o-otkazivanju-tribine-18-juna-2010 <div class="field field-type-filefield field-field-attach"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Radni materijal ZKP-a predat A. Bursacu.JPG" type="image/jpeg; length=223087">Radni materijal ZKP-a predat A. Bursacu.JPG</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Boris Kovac ispred ZKP-a daje izjavu medijima.JPG" type="image/jpeg; length=376304">Boris Kovac ispred ZKP-a daje izjavu medijima.JPG</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/ZKP ispred Gradske kuće.JPG" type="image/jpeg; length=467752">ZKP ispred Gradske kuće.JPG</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file clear-block"><div class="filefield-icon field-icon-image-jpeg"><img class="field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/all/modules/filefield/icons/protocons/16x16/mimetypes/image-x-generic.png" /></div><a href="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/Clanice ZKP i mediji.JPG" type="image/jpeg; length=471060">Clanice ZKP i mediji.JPG</a></div> </div> </div> </div> <p>Novi Sad, 18. jun 2010., SAOP&Scaron;TENJE ZA MEDIJE<br /> Poku&scaron;aj organizacije sastanka između potpisnika incijative ZKP i predstavnika gradske uprave za kulturu, koji je trebalo da se dogodi u petak 18. juna 2010. godine u Gradskoj kući, na zalost se nije desio, zato sto predloženi oblici tog sastanka nisu odgovarali obema stranama.<br /> &nbsp;<br /> Naime, inicijativi ZKP nije odgovarao sastanak bez predstavnika medija, a takav sastanak je ponudio clan Gradske uprave zadužen za kulturu A. Bursać. Mediji su bili pozvani na ovaj sastanak jer se dogodio nesporazum prilikom ugovaranja ovog sastanka.<br /> &nbsp;<br /> Iz tih razloga incijativa ZKP se odlučila da uprilici konferenciju za &scaron;tampu na koju će biti pozvani i predstavnici Gradske uprave, a na kojoj će biti razmotrena aktuelna gradska kluturna politika, a u svetlu minulog godi&scaron;njeg konkursa za podr&scaron;ku projektima iz kulture na nivou grada Novog Sada.<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/saopstenje-za-medije-o-otkazivanju-tribine-18-juna-2010#comments Izveštaji Tribine Thu, 17 Jun 2010 22:00:00 +0000 admin 122 at http://zakulturnepolitike.net Javni razgovor između inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A.BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija http://zakulturnepolitike.net/javni-razgovor-izmedu-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-predstavnika-grada-zaduzenih <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2010-06-18 11:00</span> </div> </div> </div> <p>Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative <strong>'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE'</strong>, predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija</p> <p><strong>u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova<br /> u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/<strong></strong></strong></p> http://zakulturnepolitike.net/javni-razgovor-izmedu-inicijative-za-kulturne-politike-politika-kulture-predstavnika-grada-zaduzenih#comments Najave Tribine Thu, 17 Jun 2010 18:29:01 +0000 admin 119 at http://zakulturnepolitike.net ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu <p><strong>10. jun 2010., NOVO VREME &ndash; STARO STANJE </strong><br /> Mreža &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo; (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je pro&scaron;lo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.<br /> &nbsp;</p> <p>&bull; Ne samo da se nije zavr&scaron;ilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.<br /> &nbsp;<br /> &bull; Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/zkp-novo-vreme-%E2%80%93-staro-stanje-dopis-bursacu-za-sastanak-pred-junsku-debatu#comments Najave Tribine Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000 admin 121 at http://zakulturnepolitike.net “Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?”, tribina u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, četvrtak 26.11. u 19h http://zakulturnepolitike.net/%E2%80%9Ckome-i-zasto-ne-treba-festival-interzone%E2%80%9D-tribina-u-muzeju-savremene-umetnosti-vojvodine-cetvrtak-2 <p>Po&scaron;tovani,</p> <p>Pozivamo Vas na interaktivnu tribinu pod nazivom:</p> <p><strong>&ldquo;Kome i za&scaron;to (ne) treba Festival INTERZONE?&rdquo;</strong> koja će se održati u <strong>četvrtak 26.novembra 2009. u 19h u MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE</strong> (Dunavska 37, Novi Sad).<br /> &nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/%E2%80%9Ckome-i-zasto-ne-treba-festival-interzone%E2%80%9D-tribina-u-muzeju-savremene-umetnosti-vojvodine-cetvrtak-2#comments Najave Tribine Mon, 23 Nov 2009 16:06:29 +0000 admin 108 at http://zakulturnepolitike.net Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture' http://zakulturnepolitike.net/otvoreno-pismo-javnosti-nakon-druge-javne-tribine-za-kulturne-politike-politika-kulture <p>Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'<br /> &nbsp;<br /> Na drugoj javnoj tribini održanoj 30. jula 2009. u CK13 pod naslovom &quot;To &scaron;to ih ignori&scaron;emo ne znači da će činjenice nestatii&quot; u organizaciji Radne grupe &ldquo;za kulturne politike - politika kulture&rdquo; razmatrane su dve teme.<br /> Prva je bila posvećena utvrđivanju činjenica vezanih za tvrdnju Ivana M. Lalića da je Exit&nbsp; učestvovao u finansiranju filma Želimira Žilnika 'Kenedi se ženi' sa 20.000 evra., koju je gospodin Žilnik osporio.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="field field-type-filefield field-field-photo"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_photo" width="700" height="525" alt="blog, Administrator" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/tribina-to-sto-ih-ignorisemo-01.jpg?1252943529" /> </div> <div class="field-item even"> <img class="imagefield imagefield-field_photo" width="450" height="600" alt="blog, Administrator" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/tribina-to-sto-ih-ignorisemo-012.jpg?1252943535" /> </div> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_photo" width="700" height="525" alt="blog, Administrator" src="http://zakulturnepolitike.net/sites/default/files/blog/Administrator/tribina-to-sto-ih-ignorisemo-02.jpg?1252943541" /> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-tekst"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Na pomenutoj tribini, pojavio se samo gospodin Žilnik koji je okupljenima predstavio dokumente (fotokopije faktura i izvoda) kojima je dokazao da u produkciji njegovog filma 'Kenedi se ženi' nije bilo nikakvog ulaganja od strane Exit-a. Radna grupa koju čine samoinicijativno okupljeni umetnici, umetnička udruženja i aktivisti trećeg sektora smatraju da je ovaj slučaj time zavr&scaron;en,&nbsp; te da je gospodin Lalić, neodazvav&scaron;i se na poziv, sam sebe diskvalifikovao kao sagovornika. Posle Tribine, Ivan M. Lalić je u medijima izmenio svoje tvrdnje, dodajući da su i Exit i on lično učestvovali u nabavci sredstava i ponudio Želimiru Žilniku da to dokaže na sudu. Žilnik je prihvatio Lalićev izazov i već je podneo Sudu tužbu zbog neistina iznetih u Dnevniku od 9. jula 2009. U tom smislu je ovaj segment javne rasprave za nas zaključen, do dono&scaron;enja sudske presude.<br /> Druga tačka javne tribine bila je usmerena na promociju web portala 'za kulturne politike - politika kulture' <a target="_blank" href="http://www.zakulturnepolitke.net">www.zakulturnepolitike.net</a> na kojoj je prezentovana celokupna dokumentacija dosada&scaron;njih medijskih istupa sa idejom da se kroz otvoreni dijalog i razmenu mi&scaron;ljenja doprinese izgradnji modela kulturne politike u Gradu. Formiranje Radne grupe bilo je i potaknuto nejasnoćom i nedefinisano&scaron;ću ove politike koju nužno prati i neprozirnost kriterijuma raspodela budžetskih sredstava namenjenih kulturi.</p> </div> <div class="field-item even"> <p>Kao reakcija na diskusiju koju smo otvorili, ponovo se oglasio gradonačelnik Igor Pavličić u &ldquo;Večernjim novostima&rdquo; od 01. avgusta 2009 sa stavom da je dobro &scaron;to se javna rasprava vodi. U tome se sa Gradonačelnikom slažemo. Smatramo, međutim da za analizu i odbranu&nbsp; kulturnog života Novog Sada nije dovoljna argumentacija koju Gradonačelinik nudi:&quot;..da Novi Sad na strane goste ostavlja izuzetno povoljan utisak.&quot; i da su &quot;...gosti rekli da Novi Sad treba da se ponosi festivalima&quot;. Svakako da treba. Da li je, međutim, stranim gostima&nbsp; precizno predstavljeno kako se na&scaron;i festivali finansiraju, sa koliko budžetskih sredstava i koliko privilegovanih usluga javnih preduzeća? Da li se strani gosti slažu i sa praksom da se u Novom Sadu nezavisne kulturne institucije stavljaju na marginu, i da se omalovažava delatnost lokalnih umetnika?<br /> Novi istup Gradonačelnika pokazao je da on istrajava na stavu da veći deo budžetskih sredstava za kulturu Novog Sada, treba staviti pod menadžment i ingerneciju Exita. &ldquo;Moramo da se jednom odlučimo da je ne&scaron;to od interesa za grad ili nije! Za kulturu izdvajamo vi&scaron;e od 900 miliona dinara i smatramo da Egzit spram rezultata koje postiže zaslužuje dobar deo tog novca...&rdquo;<br /> Potrebno je precizno analizirati podatak koji iznosi Gradonačelnik da se Exit-u koji se hvali svojim komercijalnim uspehom, doniraju sredstva Grada u iznosu od 50 miliona dinara, dok Gradonačelnik nezavisnim ustanovama kulture prebacuje besplatno kori&scaron;ćenje gradskog prostora, od nekoliko stotina kvadrata. Očigledno Gradonačelnik nije upoznat sa činjenicom da umetnička udruženja umesto najamnine radnog prostora, javnom preduzeću 'Poslovni prostor', (nakon usvajanja ocena stručne komisije JKP Poslovni prostor) predaju u trajno vlasni&scaron;tvo umetničke radove! Predati umetnički radovi ostaju u posedu grada Novog Sada sa mogućno&scaron;ću izlaganja ili komercijalne prodaje.<br /> Radna grupa 'za kulturne politike' insistira da se povodom 'takozvanog' besplatnog kori&scaron;ćenja prostora u Gradu, napravi tačna evidencija, te da javnost dobije uvid koliko besplatnog prostora koriste umetnici, koliko Egzit, koliko političke partije i drugi.</p> </div> <div class="field-item odd"> <p>Bilo bi neophodno da Gradonačelnik i Grad Novi Sad, u sklopu svoje odlučne opredeljenosti da na&scaron;e dru&scaron;tvo uvedu u proces evropskih integracija, budu dosledni toj ideji i da sve tro&scaron;kove budžetskih i javnih sredstava evidentiraju i prezentuju javnosti onako kako se to i&nbsp; radi u evropskim zemljama. U cilju transparentnosti, neophodno bi bilo, kada se javnost obave&scaron;tava o ulaganju 900 miliona dinara u kulturu Grada, jasno istaći koji deo sredstava odlazi na kulturnu produkciju, a koji na izdržavanje administracije i infrastrukture. Kao &scaron;to bi bilo primereno da se izračuna finansijski ekvivalent prostora Petrovaradinske tvrđave koji se besplatno ustupa privatnoj firmi za komercijalni muzički festival.<br /> &nbsp;Konačno tvrdnje gospodina Lalića o tome koliko sredstava Egzit vraća Gradu jo&scaron; nikakvim dokumentom nisu potvrđene niti opovrgnute od strane Egzita. Za evropeizam brenda svakako je od&nbsp; značaja imati za goste grupu Kraftverk, ali nije od manjeg značaja odgovorno i transparetno voditi finansijsko poslovanje i tačnu evidenciju na &scaron;ta se tro&scaron;e donirana sredstva iz budžeta i sredstva javnih preduzeća.&nbsp;<br /> U vezi svega pomenutog, Radna grupa 'za kulturne politike'&nbsp; će u okviru svojih aktivnost preduzeti sledeće korake:<br /> 1.Organizovanje predavanja i seminara o ovoj temi, o kojoj će govoriti iskusni menadžeri i funkcioneri, kako Evropskih gradskih Uprava, tako i muzičkih festivala.<br /> 2.Obratićemo se poznatim gostima sa ex-YU prostora, koje je naveo gradonačelnik Pavličić (Rade &Scaron;erbedžija, Ivo Bre&scaron;an, Meto Jovanovski), te ih obavestiti u kom kontekstu su pomenuti od strane zvaničnika u Novom Sadu, i zatražiti njihovo mi&scaron;ljenje.&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> Radna grupa<br /> &ldquo;za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo;<br /> umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor<br /> <a target="_blank" href="http://www.zakulturnepolitike.net">www.zakulturnepolitike.net </a></p> </div> </div> </div> http://zakulturnepolitike.net/otvoreno-pismo-javnosti-nakon-druge-javne-tribine-za-kulturne-politike-politika-kulture#comments Reagovanja Izveštaji Tribine Thu, 06 Aug 2009 15:16:56 +0000 Branka Miličić 29 at http://zakulturnepolitike.net Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati <p><em>Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine<br /> </em><br /> Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i jo&scaron; nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme uče&scaron;će u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uop&scaron;te ne zanimaju. </p> <p>To bi moglo da bude legitimno pravo ovog vi&scaron;estrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje za&scaron;to je uop&scaron;te pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu i&scaron;le neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na re&scaron;avanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino &scaron;to nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.</p> http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati#comments Najave Tribine Fri, 31 Jul 2009 11:44:16 +0000 admin 25 at http://zakulturnepolitike.net Nova tribina: “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI” je zakazana u četvrtak, 30. JULA 2009. godine u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13 http://zakulturnepolitike.net/nova-tribina-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D-je-zakazana-u-cetvrtak-30-jula-20 <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2009-07-30 13:00</span> </div> </div> </div> <p>Grupa umetnika/ca, umetničkih udruženja, radnika/ca u kulturi i članovi neprofitnog sektora, okupljeni u Radnu grupu &ldquo;Za kulturne politike - politika kulture&rdquo; u cilju pokretanja javnog dijaloga u vezi sa neregulisanim statusom u kulturi grada Novog Sada, poziva sve profesionalne umetnice/ke, medije, članove Gradske uprave, nezavisne novinare i sve zainteresovane građane/ke da učestvuju na javnoj tribini pod nazivom:<br /> &nbsp;<br /> <strong>&ldquo;TO &Scaron;TO IH IGNORI&Scaron;EMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI&rdquo; </strong><br /> &nbsp;<br /> <strong> 30. JULA 2009. godine u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13</strong>, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu<br /> &nbsp;<br /> Na prvi deo tribine su pozvani:<br /> <strong>Ivan M. Lalić</strong>, direktor Sterijinog pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City<br /> <strong>Želimir Žilnik</strong>, scenarista i režiser<br /> <strong>Szabolc Tolnai</strong>, filmski režiser<br /> <strong>Boris Kovač</strong>, muzičar i multimedijalni umetnik<br /> &nbsp;<br /> Gospodin Ivan M. Lalić je odbio da se pojavi na tribini.<br /> &nbsp;<br /> Namera prvog dela tribine je da se utvrde netransparentni detalji pomenuti u dosada&scaron;njim medijskim raspravama, koji su proiza&scaron;li nakon održane javne diskusije &bdquo;Potemkinov Novi Sad&ldquo; , 06. jula 2009. godine.<br /> &nbsp;<br /> Smatramo da tek utvrđivanjem jasnih činjenica ostvarujemo prostor za dalji konstuktivan dijalog na temu razvoja kulturnih politika. Za kulturni život Novog Sada i Vojvodine, neophodno je javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nano&scaron;enja ozbiljne &scaron;tete na&scaron;em kulturnom prostoru.<br /> &nbsp;<br /> Treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, od godine koja je označavana kao &bdquo;preokret&ldquo; u pogledu politike, kulture, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga &scaron;to je obećavano i najavljivano.<br /> &nbsp;<br /> U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma <a href="http://www.zakultunepolitike.net" title="http://www.zakultunepolitike.net">http://www.zakultunepolitike.net</a> koja uključuje aktuelne reakcije, diskusije, tekstove i obave&scaron;tenja o nadolazećim javnim tribinama o kulturnim politikama, skandalima u vezi sa finansiranjem kulture i sagledavanjem položaja i značaja kulture, kao i sa načinom određivanja prioriteta u sektoru kulture na nivou Novog Sada, Vojvodine i Srbije.<br /> &nbsp;<br /> Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete uče&scaron;ća u dijalogu.<br /> &nbsp;<br /> Radna grupa<br /> &ldquo;Za kulturne politike &ndash; politika kulture&rdquo; umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor <a href="http://www.zakultunepolitike.net" title="http://www.zakultunepolitike.net">http://www.zakultunepolitike.net</a></p> http://zakulturnepolitike.net/nova-tribina-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D-je-zakazana-u-cetvrtak-30-jula-20#comments Tribine Mon, 27 Jul 2009 16:06:55 +0000 admin 23 at http://zakulturnepolitike.net Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI” http://zakulturnepolitike.net/prilog-uz-poziv-na-ucestvovanje-na-tribini-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D <p>Po&scaron;tovani,</p> <p>Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo na&scaron;e neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu&nbsp; Javne uprave&nbsp; (tro&scaron;enja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: &bdquo;Potemkinov Novi Sad&ldquo; koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.</p> <p>Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu <a href="http://www.zakulturnepolitike.net" title="www.zakulturnepolitike.net">www.zakulturnepolitike.net</a>, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u &scaron;tampanim i elektronskim medijima.</p> <p>U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao obja&scaron;njenja oslanjajući se na op&scaron;ta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar. </p> <p>Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: &ldquo;za kulturne politke &ndash; politika kulture&rdquo;, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skup&scaron;tni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o tro&scaron;enju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog re&scaron;enja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.</p> <p>Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu &bdquo;Dnevnik&ldquo; 09. jula 2009. godine u formi &bdquo;otvorenog pisma&ldquo;, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.</p> <p>Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nano&scaron;enja ozbiljne &scaron;tete na&scaron;em kulturnom prostoru.<br /> &nbsp;<br /> Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.</p> <p>Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete uče&scaron;ća u dijalogu.</p> <p>U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.</p> <p>U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma <a href="http://www.zakultunepolitike.net" title="http://www.zakultunepolitike.net">http://www.zakultunepolitike.net</a> </p> <p>Op&scaron;te poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize &ndash; padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podr&scaron;ku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao &bdquo;preokret&ldquo; u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga &scaron;to je obećavano i najavljivano.</p> <p>Radna grupa<br /> <strong>'Za kulturne politike &ndash; politika kulture'</strong><br /> umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor<br /> &nbsp;<br /> Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:<br /> l. Exit tim<br /> 2. Ivan M.Lalić<br /> 3. Gradonačelnik<br /> 4. Savet za kulturu Grada Novog Sada<br /> 5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu<br /> 6. Skup&scaron;tina Grada<br /> 7. Festival Cinema City<br /> 8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada<br /> 9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu<br /> 10. Kabinet Predsednika Izvr&scaron;nog veca APV<br /> 11. Odbor za kulturu Skup&scaron;tine APV<br /> 12. Podpredsednik Izvr&scaron;nog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu<br /> 13. medijskim kućama </p> <p>&nbsp;</p> http://zakulturnepolitike.net/prilog-uz-poziv-na-ucestvovanje-na-tribini-%E2%80%9C-sto-ih-ignorisemo-ne-znaci-da-ce-cinjenice-nestati%E2%80%9D#comments Najave Tribine Mon, 27 Jul 2009 15:00:52 +0000 admin 24 at http://zakulturnepolitike.net Izjava Borisa Kovača pročitana na tribini "Potemkinov Novi Sad" http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-procitana-na-tribini-potemkinov-novi-sad <p>Izjave aktuelnog gradonačelnika i načelnika za kulturu, ako izuzmemo providnu političko finansijsku pozadinu manipulacije poreskim novcem koju su preduzeli, tipične su manifestacije filosofije palanke. To da je va&scaron;ar popularne muzike Exit glavni i jedini pravi &quot;kulturni brand&quot; kulturnog centra od 400 stanovnika, a da to nisu na primer Aleksandar Ti&scaron;ma, Želimir Žilnik, Laslo Vegel, Rita Kinka, Boris Isaković, Aleksandra Vrebalov, moja malenkost i slični te oni mlađi koji to potencijalno mogu biti, svi oni koji, uprkos poslovično maćehinskoj podr&scaron;ci ove sredine, svojim delom upisuju Novi SAd na mapu planetarne kulture, to je tipičan kulturni provincijalizam skorojevićke provenijencije.</p> http://zakulturnepolitike.net/izjava-borisa-kovaca-procitana-na-tribini-potemkinov-novi-sad#comments Tribine Thu, 16 Jul 2009 19:56:17 +0000 admin 7 at http://zakulturnepolitike.net Zamisli život u ritmu muzike za ples, uvodno izlaganje Ž. Žilnika na tribini "Potemkinov Novi Sad" http://zakulturnepolitike.net/zamisli-zivot-u-ritmu-muzike-za-ples-uvodno-izlaganje-z-zilnika-na-tribini-potemkinov-novi-sad <p>Naslov uvodnog izlaganja sam, očigledno, pozajmio od Jura Stublića, jer ta njegova pesma od pre trideset godina, na zanimljiv način korespondira sa temom koja nas je okupila na debatu o premisama kulturne politike Novog Sada.</p> http://zakulturnepolitike.net/zamisli-zivot-u-ritmu-muzike-za-ples-uvodno-izlaganje-z-zilnika-na-tribini-potemkinov-novi-sad#comments Reagovanja Tribine Thu, 16 Jul 2009 19:52:45 +0000 Želimir Žilnik 6 at http://zakulturnepolitike.net 06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: "Potemkinov Novi Sad" http://zakulturnepolitike.net/0607-ponedeljak-13h-tribina-potemkinov-novi-sad-0 <div class="field field-type-date field-field-event-start-time"> <div class="field-label">Početak:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Mon, 2009-07-06 13:00</span> </div> </div> </div> <p>06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: &quot;Potemkinov Novi Sad&quot;, Ulaz: Slobodan Pozivamo Vas na tribinu &quot;Potemkinov Novi Sad&quot; koja se organizuje sa ciljem analize i kritike najnovijih tendencija u kulturnoj politici grada, i sve prisutnije marginalizacije i nestajanja savremene umetničke produkcije i kulturne infrastrukture u Novom Sadu. Govornici na tribini: Uvodna reč: <strong>Želimir Žilnik</strong>, scenarista i reditelj <strong>Ivana Inđin</strong>, KPM Ogledalo <strong>Kristian Lukić</strong>, istoričar umetnosti <strong>Zoran Pantelić</strong>, umetnik, član predsedni&scaron;tva SULUV-a Tema tribine će biti i aktuelni stav gradskih vlasti da se sredstva namenjena kulturi usmeravaju ka turističkim i ugostiteljskim manifestacijama i festivalima, i da se smanje ili prestanu podžavati projekti koji pripadaju nezavisnoj umetničkoj i kulturnoj sceni, koja akcenat stavlja na umetničku produkciju i razvoj pluralne kulturne infrastrukture.</p> http://zakulturnepolitike.net/0607-ponedeljak-13h-tribina-potemkinov-novi-sad-0#comments Najave Tribine Thu, 16 Jul 2009 19:52:44 +0000 admin 88 at http://zakulturnepolitike.net