Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'

Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'
 
Na drugoj javnoj tribini održanoj 30. jula 2009. u CK13 pod naslovom "To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestatii" u organizaciji Radne grupe “za kulturne politike - politika kulture” razmatrane su dve teme.
Prva je bila posvećena utvrđivanju činjenica vezanih za tvrdnju Ivana M. Lalića da je Exit  učestvovao u finansiranju filma Želimira Žilnika 'Kenedi se ženi' sa 20.000 evra., koju je gospodin Žilnik osporio.

 

blog, Administrator

Na pomenutoj tribini, pojavio se samo gospodin Žilnik koji je okupljenima predstavio dokumente (fotokopije faktura i izvoda) kojima je dokazao da u produkciji njegovog filma 'Kenedi se ženi' nije bilo nikakvog ulaganja od strane Exit-a. Radna grupa koju čine samoinicijativno okupljeni umetnici, umetnička udruženja i aktivisti trećeg sektora smatraju da je ovaj slučaj time završen,  te da je gospodin Lalić, neodazvavši se na poziv, sam sebe diskvalifikovao kao sagovornika. Posle Tribine, Ivan M. Lalić je u medijima izmenio svoje tvrdnje, dodajući da su i Exit i on lično učestvovali u nabavci sredstava i ponudio Želimiru Žilniku da to dokaže na sudu. Žilnik je prihvatio Lalićev izazov i već je podneo Sudu tužbu zbog neistina iznetih u Dnevniku od 9. jula 2009. U tom smislu je ovaj segment javne rasprave za nas zaključen, do donošenja sudske presude.
Druga tačka javne tribine bila je usmerena na promociju web portala 'za kulturne politike - politika kulture' www.zakulturnepolitike.net na kojoj je prezentovana celokupna dokumentacija dosadašnjih medijskih istupa sa idejom da se kroz otvoreni dijalog i razmenu mišljenja doprinese izgradnji modela kulturne politike u Gradu. Formiranje Radne grupe bilo je i potaknuto nejasnoćom i nedefinisanošću ove politike koju nužno prati i neprozirnost kriterijuma raspodela budžetskih sredstava namenjenih kulturi.

blog, Administrator

Kao reakcija na diskusiju koju smo otvorili, ponovo se oglasio gradonačelnik Igor Pavličić u “Večernjim novostima” od 01. avgusta 2009 sa stavom da je dobro što se javna rasprava vodi. U tome se sa Gradonačelnikom slažemo. Smatramo, međutim da za analizu i odbranu  kulturnog života Novog Sada nije dovoljna argumentacija koju Gradonačelinik nudi:"..da Novi Sad na strane goste ostavlja izuzetno povoljan utisak." i da su "...gosti rekli da Novi Sad treba da se ponosi festivalima". Svakako da treba. Da li je, međutim, stranim gostima  precizno predstavljeno kako se naši festivali finansiraju, sa koliko budžetskih sredstava i koliko privilegovanih usluga javnih preduzeća? Da li se strani gosti slažu i sa praksom da se u Novom Sadu nezavisne kulturne institucije stavljaju na marginu, i da se omalovažava delatnost lokalnih umetnika?
Novi istup Gradonačelnika pokazao je da on istrajava na stavu da veći deo budžetskih sredstava za kulturu Novog Sada, treba staviti pod menadžment i ingerneciju Exita. “Moramo da se jednom odlučimo da je nešto od interesa za grad ili nije! Za kulturu izdvajamo više od 900 miliona dinara i smatramo da Egzit spram rezultata koje postiže zaslužuje dobar deo tog novca...”
Potrebno je precizno analizirati podatak koji iznosi Gradonačelnik da se Exit-u koji se hvali svojim komercijalnim uspehom, doniraju sredstva Grada u iznosu od 50 miliona dinara, dok Gradonačelnik nezavisnim ustanovama kulture prebacuje besplatno korišćenje gradskog prostora, od nekoliko stotina kvadrata. Očigledno Gradonačelnik nije upoznat sa činjenicom da umetnička udruženja umesto najamnine radnog prostora, javnom preduzeću 'Poslovni prostor', (nakon usvajanja ocena stručne komisije JKP Poslovni prostor) predaju u trajno vlasništvo umetničke radove! Predati umetnički radovi ostaju u posedu grada Novog Sada sa mogućnošću izlaganja ili komercijalne prodaje.
Radna grupa 'za kulturne politike' insistira da se povodom 'takozvanog' besplatnog korišćenja prostora u Gradu, napravi tačna evidencija, te da javnost dobije uvid koliko besplatnog prostora koriste umetnici, koliko Egzit, koliko političke partije i drugi.

blog, Administrator

Bilo bi neophodno da Gradonačelnik i Grad Novi Sad, u sklopu svoje odlučne opredeljenosti da naše društvo uvedu u proces evropskih integracija, budu dosledni toj ideji i da sve troškove budžetskih i javnih sredstava evidentiraju i prezentuju javnosti onako kako se to i  radi u evropskim zemljama. U cilju transparentnosti, neophodno bi bilo, kada se javnost obaveštava o ulaganju 900 miliona dinara u kulturu Grada, jasno istaći koji deo sredstava odlazi na kulturnu produkciju, a koji na izdržavanje administracije i infrastrukture. Kao što bi bilo primereno da se izračuna finansijski ekvivalent prostora Petrovaradinske tvrđave koji se besplatno ustupa privatnoj firmi za komercijalni muzički festival.
 Konačno tvrdnje gospodina Lalića o tome koliko sredstava Egzit vraća Gradu još nikakvim dokumentom nisu potvrđene niti opovrgnute od strane Egzita. Za evropeizam brenda svakako je od  značaja imati za goste grupu Kraftverk, ali nije od manjeg značaja odgovorno i transparetno voditi finansijsko poslovanje i tačnu evidenciju na šta se troše donirana sredstva iz budžeta i sredstva javnih preduzeća. 
U vezi svega pomenutog, Radna grupa 'za kulturne politike'  će u okviru svojih aktivnost preduzeti sledeće korake:
1.Organizovanje predavanja i seminara o ovoj temi, o kojoj će govoriti iskusni menadžeri i funkcioneri, kako Evropskih gradskih Uprava, tako i muzičkih festivala.
2.Obratićemo se poznatim gostima sa ex-YU prostora, koje je naveo gradonačelnik Pavličić (Rade Šerbedžija, Ivo Brešan, Meto Jovanovski), te ih obavestiti u kom kontekstu su pomenuti od strane zvaničnika u Novom Sadu, i zatražiti njihovo mišljenje. 
 
Radna grupa
“za kulturne politike – politika kulture”
umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor
www.zakulturnepolitike.net