„Interzone“ sufinansiran praznim obećanjima

Odgovor Kamernog pozorišta muzike Ogledalo
na reagovanje Pokrajinskog sekretarijata za kulturu
 
„Interzone“ sufinansiran praznim obećanjima  
U subotu, 14. novembra 2009, u listu Dnevnik, objavljeno je reagovanje Pokrajinskog sekretarijata za kulturu na vest da se Međunarodni festival aktuelne muzike „Interzone“  privodi svom kraju, između ostalog, usled odsustva podrške od strane tog Sekretarijata.
U reagovanju se navodi da je Festival, zapravo, sufinansiran – odnosno da mu je namenjeno 400 hiljada dinara, o čemu je direktorku Festivala, Ivanu Inđin, obavestio pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu, Dragan Srećkov.
Kamerno pozorište muzike Ogledalo želi da podseti javnost, ali i sam Sekretarijat, da se festivali, kao i slične manifestacije u oblasti kulture i umetnosti, ne organizuju ad hoc, od danas do sutra, te da je KPM Ogledalo u toku ove godine više puta pokušavalo da stupi u dijalog sa Sekretarijatom, u želji da blagovremeno dobije informaciju da li je Sekretarijat spreman da podrži ovogodišnji Festival i na koji način – ili nije.
Nakon svih razgovora i pregovora sa predstavnicima Sekretarijata, u nekoliko prethodnih meseci, na sva pitanja, dobijali smo odgovore poput Ne znamo... Biće... Zovite za mesec, dva... Nemamo nikakvih informacija... i sl. Na sastanku koji smo u junu ove godine imali sa gospodinom Miloradom Đurićem, između ostalog, predloženo nam je da Exit finansijski pomogne Interzone festivalu. Taj predlog smo odbili, jer smatramo da bi se činom pristajanja da se „spasi“ Interzone festival na taj način - direktno podržao proces „exitizacije“ svega postojećeg i uništenja svega što ne potpada pod „populističko“, „komercijalno“ i „turističko-zabavno“.
Iz reakcije Sekretarijata sasvim je evidentno nepostojanje jasno definisane kulturne politike, a možda i nikakve, nepostojanje jasnih prioriteta, strategije razvoja kulture na nivou Pokrajine, odsustvo planiranja u kulturi itd. Takođe, iz izjave da je gospodin Srećkov obavestio gospođu Inđin da su Festivalu namenjena određena sredstva – jasno se vidi način komunikacije i rada Sekretarijata. Kulturna politika koja počiva na usmenim obećanjima pojedinih činovnika, tapšanjima po ramenu, sleganju ramenima i kolutanju očima – savremenu kulturnu i umetničku scenu vodi u propast.
I za kraj, savet činovnicima koji rade u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu: Dame i gospodo, pogledajte kroz prozor i videćete šta, između ostalog, piše na izlogu SULUV-a:
Kultura ne živi od lažnih obećanja.
 
Novi Sad, 15.11.2009.
S poštovanjem,                                             
Kamerno pozorište muzike OGLEDALO