Ivana Inđin

Rođena je 1964. u Zrenjaninu. Studirala je na Pedagoškoj akademiji (dipl.1986), Akademiji umetnosti (slikarstvo, u klasi prof Jovana Rakidžića,1988-1991) u Novom Sadu , Učiteljskom fakultetu u Somboru (apsolvirala 2002) i Fakultetu za menadžment (dipl.2006), MA Interdisciplinarne studije (rodne studije, upisuje 2007. sa fokusom na: Društveni status nezavisnih umetnica i Ženski umetnički aktivizam).Pohađala je širom Evrope preko 60 edukativnih programa iz oblasti pozorišnih tehnika, menadžmenta u kulturi i interkulturalnih dijaloga. Od 1986. aktivna je na nezavisnoj kulturnoj sceni kao: vizuelna umetnica, režiserka, edukatorka u oblasti multimedijalnih izvođačkih umetnosti, promoterka i animatorka u oblasti kulture, art projekt menadžerka i borkinja je za stvaranje jednakih mogućnosti za sve za aktivno participiranje u umetnosti. Jedna je od osnivača Kamernog pozorišta muzike OGLEDALO i njegovih međunarodnih projekata: muzičkog festivala INTERZONE (1997), festivala za promociju umetnosti osoba sa invaliditetom ULAZNA VRATA (2004), interdisciplinarne radionice DANUBE EXPRESS, festivala izvođačkih umetnosti OGLEDALIZACIJA i drugih; projekta Forum za novi ples Srpskog Narodnog pozorišta; pokretač umetničkih projekata za mlade sa invaliditetom (1995); osnivačica TERRA 021-teatarskih radionica Radija 021 (1997); CENTRA ZA SAVREMENO SCENSKO ISKUSTVO u Kulturnom centru Novog Sada (2000); osnivačica Humanitarnog pozorišta “Kišobran” u Novosadskom humanitarnom centru (2000); potpredsednica Nacionalnog komiteta za igru SCG (2003); jedna od osnivačica projekta „Osnaživanje žena kroz umetnost” u organizaciji „...Iz Kruga-Vojvodina” (2008); članica ASSITEJ-a, Creative Cooperation i drugih umetničkih asocijacija. Učestvovala je na različitim kulturnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu (BITEF, UNIDRAM, AGORA FEST, FIAT, INFANT, FULCRUM FESTIVAL OF PHISICAL THEATRE, BITEF POLIFONIJA, TEATAR FEST, OFF LIMITS i dr). Autorske umetničke radionice vodila je u Holandiji, Sloveniji, Litvaniji, Kirgistanu, Nemačkoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Srbiji.