Biografije pojedinaca

Tijana Budošan

Tijana Budošan, diplomirani inženjer arhitekture – master. Rođena februara 1979. godine u Novom Sadu. Od 2004. aktivno učestvuje na projektima neprofitalnog sektora kao nezavisan saradnik. Bavi se istraživačkim radom, digitalnom umetnošću i dokumentarnom filmom.

 


Branka Ćurčić

Branka Ćurčić, diplomirala na Akademiji umetnosti Novi Sad 2001. godine i magistrirala na Univerzitetu umetnosti Beograda, u okviru odseka za Teoriju umetnosti i medija. Trenutno radi kao urednica programa u Centru za nove medije_kuda.org, Novi Sad (www.kuda.org). Bila je jedan od glavnih koordinatora internacionalne izložbe World-Information.Org (http://world-information.org), koordinatora i urednika internacionalnog događaja Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession (www.transeuropicnic.org), kao i ko-urednica izložbi "Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 1960-ih i 1970-ih godina" i "Medijska ontologija".
 


Ivana Inđin

Rođena je 1964. u Zrenjaninu. Studirala je na Pedagoškoj akademiji (dipl.1986), Akademiji umetnosti (slikarstvo, u klasi prof Jovana Rakidžića,1988-1991) u Novom Sadu , Učiteljskom fakultetu u Somboru (apsolvirala 2002) i Fakultetu za menadžment (dipl.2006), MA Interdisciplinarne studije (rodne studije, upisuje 2007. sa fokusom na: Društveni status nezavisnih umetnica i Ženski umetnički aktivizam).Pohađala je širom Evrope preko 60 edukativnih programa iz oblasti pozorišnih tehnika, menadžmenta u kulturi i interkulturalnih dijaloga. Od 1986.


nk_

Rođen u Novom Sadu, živi i radi u Novom Sadu. Studirao Srpsku i uporednu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govori, čita i piše na srpskom i engleskom jeziku (napredno poznavanje). Tekstopisac, DJ, autor i producent programa iz kulture i umetnosti, programer i sistemski administrator, dizajner Korisničkog interfejsa, internet i medijski aktivista, open source aktivista. Firebug, IMAP i Wikipedia fan.


Boris Kovač

kompozitor, instrumentalista i multimedijski umetnik – trenutno je vođa La Campanella Orchestra, šef multimedijalnog studija KACHARA i vlasnik registrovane agencije za umetničku produkciju. U svojim projektima profesionalno angažuje preko 20 vrhunskih muzičkih i audio vizuelnih umetnika iz ove sredine.
 


Bojan Krivokapić

Bojan Krivokapić - aktivista u oblasti kulture i mira; Rođen 1985. u Bačkoj Topoli.
2004. završio Karlovačku gimnaziju. Od 2008. je apsolvent na odseku za Komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Članom/saradnikom Kamernog pozorišta muzike Ogledalo posaje 2004. godine, a Međunarodnog festivala aktuelne muzike INTERZONE 2005. godine.


Kristian Lukić

Kristian Lukić
Polja delovanja: Nove tehnologije i mediji, društvene nauke, ICT, savremena umetnost
 
Kustos za digitalnu umetnost i kulturu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad od 2006. Ko-osnivač Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon osnovanog 2005. godine. Ko-osnivač Eastwood – Real Time Strategy Group sa kojom izlaže od 2002. Živi i radi u Novom Sadu. Od 2001. do 2006. radio kao urednik programa u Centru za nove medije - kuda.org u Novom Sadu. Gostujući je predavač na Akademiji umetnosti Novi Sad na predmetu Masovne komunikacije i na predmetu Webdesign na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. U okviru kuda.org vodio je program kuda.lounge, program prezentacija i predavanja tokom koga je ostvareno više od stotinu predavanja i prezentacija domaćih i internacionalnih gostiju. Radio na različitim internacionalnim i domaćim projektima kao što su: World-Information.Org, projekat u saradnji sa Public Netbase t0 – Institutom za nove tehnologije iz Beča 2003; Transevropski forum, projekat u saradnji sa Insitutom za nestabilne medije_V2 iz Roterdama, projekat Media Onthology, deo međunardne izložbe On Difference u Štutgartu 2005, projekat/izložbu Play Cultures 2007. i 2008. u Novom Sadu, Beogradu i Bratislavi.


Gordana Nikolić

Gordana Nikolić, diplomirala na Katedri za istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu, Beograd 2006. godine i na postdiplomskim studijama u okviru Centra za Interdisciplinarne studije – odsek Teorija umetnosti i medija - na Univerzitetu umetnosti, Beograd 2008. godine.


Zoran Pantelić

Zoran Pantelić, diplomirao 1991. i magistrirao 1995. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pohadjao školu za medijsku edukaciju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani 2001. 
Stekao status slobodnog umetnika 1992. godine. Osnovao umetničku asocijaciju Apsolutno 1993. godine kolektiv koji je tokom devedesetih delovao na polju interdisciplinarnih umetničkih projekata i medijskog pluralizma (www.apsolutno.org). Rad asocijacije Apsolutno se razvijao i internacionalno prezentovao na umetnickim festivalima i galerijama u gradovima sirom planete kao sto su Berlin, Pariz, Budimpešta, Wroclaw, Hiroshima, San Francisco, Beč, Frankfurt, Njujork, itd. 
Od 1995. godine učestvuje na brojnim internacionalnim simpozijumima i konferencijama posvećenim kulturi novih medija, i kao gostujući predavač na univerzitetima širom evrope (Beč, Maastricht, Berlin, Amsterdam, Dessau, Sarajevo, Helsinki, Moskva, itd)
 


Maja Solar

Maja Solar (1980, Zagreb) masterirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na istoj katedri radi kao asistentkinja. Članica je kluba studenata i studentkinja filozofije Gerusija, škole poezije koju vodi Dubravka Đurić – AŽIN (Asocijacija za žensku inicijativu) i poetsko-političkog teatra Poetske rupe. Autorka je i učesnica performersko-poetskog programa LILITiranje (izvođenje poezije pesnikinja). Objavila je zbirku poezije Makulalalalatura  (2008) za koju je dobila Brankovu nagradu (2009). Živi u Novom Sadu.
 


Syndicate content