Napon

Kristian Lukić

Kristian Lukić
Polja delovanja: Nove tehnologije i mediji, društvene nauke, ICT, savremena umetnost
 
Kustos za digitalnu umetnost i kulturu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad od 2006. Ko-osnivač Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon osnovanog 2005. godine. Ko-osnivač Eastwood – Real Time Strategy Group sa kojom izlaže od 2002. Živi i radi u Novom Sadu. Od 2001. do 2006. radio kao urednik programa u Centru za nove medije - kuda.org u Novom Sadu. Gostujući je predavač na Akademiji umetnosti Novi Sad na predmetu Masovne komunikacije i na predmetu Webdesign na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. U okviru kuda.org vodio je program kuda.lounge, program prezentacija i predavanja tokom koga je ostvareno više od stotinu predavanja i prezentacija domaćih i internacionalnih gostiju. Radio na različitim internacionalnim i domaćim projektima kao što su: World-Information.Org, projekat u saradnji sa Public Netbase t0 – Institutom za nove tehnologije iz Beča 2003; Transevropski forum, projekat u saradnji sa Insitutom za nestabilne medije_V2 iz Roterdama, projekat Media Onthology, deo međunardne izložbe On Difference u Štutgartu 2005, projekat/izložbu Play Cultures 2007. i 2008. u Novom Sadu, Beogradu i Bratislavi.


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon je neprofitna organizacija koja istražuje savremena polja umetnosti novih tehnologija i novih formi društvene i kulturne prakse. Napon je platforma za nove modele saradnje zasnovanom na interdisciplinarnom i mrežnom principu. Cilj Instituta je da doprinese stvaranju novih polja savremene umetnosti i kulture koje su direktno vezane za ubrzani tehnološki razvoj. Ta umetnička praksa danas ima za cilj humanizaciju ovog tehnološkog razvoja i sveobuhvatnu upotrebu u savremenom društvu.
 
http://www.napon.org


Gordana Nikolić

Gordana Nikolić, diplomirala na Katedri za istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu, Beograd 2006. godine i na postdiplomskim studijama u okviru Centra za Interdisciplinarne studije – odsek Teorija umetnosti i medija - na Univerzitetu umetnosti, Beograd 2008. godine.


Syndicate content