Javni razgovor između inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A.BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

Početak: 
Fri, 2010-06-18 11:00

Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova
u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/

Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova
u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: Boris Kovač, Želimir Žilnik i Gordana Nikolić

Predlog ZKP-a za razgovor sa predstavnicima Grada:

1. TRANSPARENTNOST I PRAVNI OKVIRI - JAVNI KONKURS GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU ZA DODELU SREDSTAVA IZ OBLASTI KULTURE

Tačka I Javnog konkursa ističe da Gradska uprava za kulturu ovaj konkurs raspisuje: "... za realizaciju programa-projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja kojima se doprinosi razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu, a koji će se realizovati u 2010. godini..."

Prema kojim kvalitativnim kriterijumima se vodila Gradska uprava pri odabiru programa-projekata kojima će biti/su dodeljena sredstva iz budžeta?

Za koje sadržaje se smatra da doprinose "razvoju kulture i umetnosti u Gradu"?

Kako se manifestuju ovi doprinosi značajnih ostvarenja i na koji način se meri uspešnost njihove realizacije?

Koliko jedan konkurs sa jedinstvenim komisijskim telom za objedinjenu "oblast kulture" ima kapaciteta i sluha da odgovori na specifične zahteve medijski raznorodnih kulturnih produkcija (npr. velike oblasti poput kinematografije, teatra, muzike, savremene vizualne umetnosti, novih umetničkih medija, dizajna itd)?

Tačka II Javnog konkursa ističe da "Pravo učešća na Javnom konkursu imaju ustanove i organizacije registrovane za obavljanje delatnosti kulture, čije je sedište na teritoriji Novog Sada, kao i crkve i verske zajednice." [/sic!/]

Zašto Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe-projekte iz oblasti kulture ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 18/2009) nije primenjen u procesu odlučivanja kada su izuzeti iz razmatranja svi projekti čiji je pravni nosilac organizacija koja nije registrovana kao udruženje građana?

Tačka VIII Javnog konkursa ističe: "Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva."

Koja je uloga Komisije u sprovođenju postupka javnog konkursa?

Kako je tekao proces upoznavanja komisije sa sadržajima predloženih projekata, koliko dana je trajao ovaj proces i po kom principu su se donosile odluke (da li je postojalo individualno ocenjivanje od strane svakog člana Komisije sistemom bodovanja ili slično?)

Zašto se Komisija koja broji 9 članova sastoji samo iz radnika zaposlenih u javnim/državnim institucijama?

2. PRODUKCIJA I EVALUACIJA - KRUPNI KORISNICI BUDŽETA

Da li je festivalski okvir najpoželjniji oblik stvaralaštva koji doprinosi umetnosti i kulturi grada?

Na koji način filmski festival Cinema City ili muzički festival Exit doprinose umetnosti i kulturi u gradu?

Koja je uloga komercijalnih festivala filma ili popularne muzike koji se finansiraju iz budžeta u gradu bez bioskopa i bez podržane lokalne filmske ili muzičke produkcije?

Koliko košta organizovanje ovih manifestacija i na koji način oni donose materijalni ili nematerijani benefit građanima?

Koliko građani daju, a koliko dobijaju?

Koliko se od budžeta za kulturu uzima, a koliko se kulturi vraća?

Kako građani i filmski radnici ocenjuje kvalitet produkcije, programa i gostiju filmskog festivala Cinema City?

3. PERSPEKTIVE - KULTURNA POLITIKA GRADA

Koji su osnovni uslovi za, pre svega, opstanak i razvoj lokalne umetničke i kulturne scene?

Na koji način Gradska uprava podstiče i pomaže kulturnu produkciju novosadskih autora?

Na koji način aktivne organizacije i radnici iz oblasti kulture, kao i svi građani, mogu da menjaju kulturnu politiku svoga grada? Da li Gradska uprava ima sluha za ove inicijative?

Koji su poznati uspešni modeli saradnje tzv. trećeg sektora i gradskih uprava u regionu u kreiranju i sprovođenju kulturnih politika? Da li se ovi modeli mogu implementirati i u Novom Sadu?

Za kulturne politike –politika kulture
umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači, umetnička udruženja i predstavnici trećeg sektora Novog Sada

http://www.zakulturnepolitike.net
[email protected]