Najave

Poziv na javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu - JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST

Početak: 
Thu, 2010-06-24 11:00

Zbog neodržavanja sastanka sa članovima gradske uprave za kulturu uz prisustvo medija zakazanog za 18. jun 2010. godine, Inicijativa “Za kulturne politike” poziva Vas na javni razgovor koji će se održati u četvrtak, 24.06.2010. u 11:00 časova u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.
 
Aktuelni povod našeg obraćanja javnosti i medijima jesu nedavno objavljeni rezultati konkursa Gradske uprave za kulturu Novog Sada za dodelu sredstava za programe i projekte u kulturi. Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: Želimir Žilnik, Gordana Nikolić i predstavnici organizacija i agencija koje su oštećene u procesu odlučivanja, a poziv da učestvuju u javnom razgovoru biće upućen i Andreju Bursaću-članu gradskog veća za kulturu, Vladimiru Kopiclu-savetniku gradonačelnika za kulturu i Tijani Pavlov-načelnici za kulturu grada.
 

Javni razgovor između inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A.BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

Početak: 
Fri, 2010-06-18 11:00

Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova
u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/

ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu

10. jun 2010., NOVO VREME – STARO STANJE
Mreža “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je prošlo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.
 

• Ne samo da se nije završilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.
 
• Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.
 “Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?”, tribina u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, četvrtak 26.11. u 19h

Poštovani,

Pozivamo Vas na interaktivnu tribinu pod nazivom:

“Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?” koja će se održati u četvrtak 26.novembra 2009. u 19h u MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE (Dunavska 37, Novi Sad).
 PULA U NOVOM SADU: vladin i nevladin sektor u saradnji / ponedeljak, 26.10.2009, u 19.00 u prostorijama Art klinike

>>

Poštovani,

Radna grupa 'Za kulturne politike –politika kulture' Vas poziva na prvo predavanje iz serije predavanja na temu kulturnih politika i njihovo sprovođenje u Pokrajini, regionu i zemljama Evropske Unije
 
 

u ponedeljak, 26.10.2009

u 19h
u prostorijama Art klinike, Grčkoškolska 5, Novi Sad
 


PULA U NOVOM SADU: vladin i nevladin sektor u saradnji

Učesnici:      

Veli Huseini, predsednik udruženja Roma
Istre
Ines Pletikos, režiserka

Ivor Ivezić, filmski montažer

Vesna i Zoran Ivezić, Akademija slobodnih umova Leonardo
Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI

Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine

Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i još nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme učešće u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uopšte ne zanimaju.

To bi moglo da bude legitimno pravo ovog višestrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje zašto je uopšte pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu išle neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na rešavanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino što nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI”

Poštovani,

Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo naše neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu  Javne uprave  (trošenja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: „Potemkinov Novi Sad“ koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.

Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu www.zakulturnepolitike.net, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u štampanim i elektronskim medijima.

U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao objašnjenja oslanjajući se na opšta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar.

Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: “za kulturne politke – politika kulture”, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skupštni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o trošenju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog rešenja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.

Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu „Dnevnik“ 09. jula 2009. godine u formi „otvorenog pisma“, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.

Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenja ozbiljne štete našem kulturnom prostoru.
 
Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.

Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u dijalogu.

U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.

U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma http://www.zakultunepolitike.net

Opšte poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize – padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podršku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao „preokret“ u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga što je obećavano i najavljivano.

Radna grupa
'Za kulturne politike – politika kulture'
umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor
 
Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:
l. Exit tim
2. Ivan M.Lalić
3. Gradonačelnik
4. Savet za kulturu Grada Novog Sada
5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu
6. Skupština Grada
7. Festival Cinema City
8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada
9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu
10. Kabinet Predsednika Izvršnog veca APV
11. Odbor za kulturu Skupštine APV
12. Podpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu
13. medijskim kućama

 06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: "Potemkinov Novi Sad"

Početak: 
Mon, 2009-07-06 13:00

06.07. ponedeljak, 13h, Tribina: "Potemkinov Novi Sad", Ulaz: Slobodan Pozivamo Vas na tribinu "Potemkinov Novi Sad" koja se organizuje sa ciljem analize i kritike najnovijih tendencija u kulturnoj politici grada, i sve prisutnije marginalizacije i nestajanja savremene umetničke produkcije i kulturne infrastrukture u Novom Sadu. Govornici na tribini: Uvodna reč: Želimir Žilnik, scenarista i reditelj Ivana Inđin, KPM Ogledalo Kristian Lukić, istoričar umetnosti Zoran Pantelić, umetnik, član predsedništva SULUV-a Tema tribine će biti i aktuelni stav gradskih vlasti da se sredstva namenjena kulturi usmeravaju ka turističkim i ugostiteljskim manifestacijama i festivalima, i da se smanje ili prestanu podžavati projekti koji pripadaju nezavisnoj umetničkoj i kulturnoj sceni, koja akcenat stavlja na umetničku produkciju i razvoj pluralne kulturne infrastrukture.

Syndicate content