Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI

Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine

Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i još nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme učešće u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uopšte ne zanimaju.

To bi moglo da bude legitimno pravo ovog višestrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje zašto je uopšte pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu išle neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na rešavanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino što nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.

Što se pak tiče tretmana trećeg sektora kulture u Pokrajinskoj vladi, nesumnjiva su zalaganja aktuelnog ministra, ali ako Pokrajina uskoro ne realizuje donesene i javno publikovane odluke o finansiranju projekata - to nikako ne bi smelo da prođe bez našeg odlučnog zahteva za svim logičnim političkim, moralnim pa i pravnim konsekvencama takvog presedana.

Pozdravljam cenjeni skup i nadam se da će potpisnici ove inicijative ostati dosledni u do sada ispoljenoj principijelnosti, kompetentnosti, odlučnosti i hrabrosti da se stanje u kulturi grada učini dostojnijim imena nekadašnjeg značajnog kulturnog centra ovog dela Evrope.
 
Boris Kovač
Novi Sad, 30. juli 2009.