admin's blog

Saopštenje za javnost nakon održanog javnog razgovora o kulturnoj politici grada „JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST“

U četvrtak, 24. juna 2010, u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u organizaciji Nezavisne inicijative „Za kulturne politike – politika kulture“ (ZKP), a pod nazivom „Javni novac traži javnu odgovornost“ održan je Javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu. Isti je prvo trebalo da se održi 18. juna 2010. sa gospođom Tijanom Pavlov, načelnicom Gradske uprave za kulturu, gospodinom Andrejom Bursaćem, članom Gradskog veća zaduženom za kulturu i gospodinom Vladimirom Kopiclom, savetnikom Gradonačelnika za oblast kulture, ali je otkazan zbog nesporazuma koji je usledio, jer predstavnici vlasti nisu pristali da sastanku prisustvuju mediji, uz stav da žele otvoren dijalog, ali bez medija (Saopštenje Gradske uprave za kulturu objavljeno na sajtu grada Novog Sada).ZKP: Godinu dana posle

Godinu dana je prošlo od kritike izrečene na zalaganja gospodina Igora Pavličića, Gradonačelnika Novog Sada, da menadžment kulture u Novom Sadu, treba podrediti Exitu, te dalje marginalizivati nezavisnu umetničku scenu. Mnogobrojni pledoajei i argumenti Inicijativa “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP), u prilog vraćanja na metode i kriterijume evropske kulturne politike, nisu rezultirali otvaranjem dijaloga ili pak ograđivanjem od neprimerenih izjava i neprihvatljivih praksi. Hronika naših pokušaja dijaloga može se pratiti i videti na web portalu: www.zakulturnepolitike.net
 Saopštenje za medije: O otkazivanju tribine 18. juna, 2010.

Novi Sad, 18. jun 2010., SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Pokušaj organizacije sastanka između potpisnika incijative ZKP i predstavnika gradske uprave za kulturu, koji je trebalo da se dogodi u petak 18. juna 2010. godine u Gradskoj kući, na zalost se nije desio, zato sto predloženi oblici tog sastanka nisu odgovarali obema stranama.
 
Naime, inicijativi ZKP nije odgovarao sastanak bez predstavnika medija, a takav sastanak je ponudio clan Gradske uprave zadužen za kulturu A. Bursać. Mediji su bili pozvani na ovaj sastanak jer se dogodio nesporazum prilikom ugovaranja ovog sastanka.
 
Iz tih razloga incijativa ZKP se odlučila da uprilici konferenciju za štampu na koju će biti pozvani i predstavnici Gradske uprave, a na kojoj će biti razmotrena aktuelna gradska kluturna politika, a u svetlu minulog godišnjeg konkursa za podršku projektima iz kulture na nivou grada Novog Sada.
 ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu

10. jun 2010., NOVO VREME – STARO STANJE
Mreža “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je prošlo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.
 

• Ne samo da se nije završilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.
 
• Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.
 U produkciji Gradske uprave za kulturu OBNOVLJENA "PALANAČKA OPERETA" povodom rezultata Konkursa za podršku projektima u kulturi

Pod dirigentskom palicom Andreja Bursaća, raštimovani orkestar izmanipulisanih članova Komisije, među kojima je bilo i nekoliko vrhunskih majstora svoga zanata, izveo je, u našoj sredini, već tradicionalnu i veoma popularnu Palanačku operetu. Partiture koje je ovaj vrsni dirigent podelio članovima orkestra i precizna uputstva koja im je davao svojom dirigentskom palicom, nisu ostavljale nimalo prostora za nepoželjena samovoljna tumačenja i ispoljavnja od strane članova orkestra. To je doprinelo da Palanačka opereta bude izvedena u svom punom sjaju, što je izazvalo nepodeljeno oduševljenje mnogobrojne publike, kojoj je ovo izvođenje i bilo namenjeno.MART 2010: ŠTA IMA NOVO u NOVOM SADU?

Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istraživači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se juna 2009. godine oko zajedničke platforme Za kulturne politike - politika kulture (ZKP) nezadovoljni nemarom i nezainteresovanošću gradske uprave za njihov rad. Neposredan povod za konsolidovanje nezavisne kulturne i umetničke scene bila je neumesna izjava gradonačelnika koja je poravnila i obezvredila njihovu delatnost, smatrajući je nebitnom za formiranje kulturnog identiteta grada.

Prošlo je deset meseci od prvog obraćanja javnosti. Ušli smo u 2010. godinu, a ne vidi se da su učinjeni bilo kakvi koraci  u pravcu eliminisanja nedostataka na koje smo ukazivali. Položaj nezavisnih kulturnih institucija i samostalnih umetnika u Novom Sadu je sve neizvesniji, kao sto je i neravnopravnost, štaviše privilegovanost nekih subjekata na kulturnoj sceni sve vidljivija."OČISTIMO SRBIJU – ZAGADIMO VENAC I FRUŠKU GORU" - ZKP inicijativa podržava reakciju Zelene mreže Vojvodine

Ministarstvo  za životnu sredinu i prostorno planiranje Republike Srbije, uz sadejstvo pokrajinskog Sekretarijata ѕa sport i omladinu, beočinske fabrike „Lafarž“, udruženja „Vojvođanska zelena inicijativa“,volontera Zelene patrole, Studentske asocijacije Fakulteta tehničkih nauka i posebno NP „Fruška gora“, uspelo je da naruži najlepši proplanak na Fruškoj gori, Venac, mesto gde se ukrštaju svi putevi koji vode preko ove planine. Naruženost proplanka nanesena je postavljanjem „spomenika“, koji je nenamerno nazvan adekvatnim imenom: „Spomenik ljudskom nemaru“. Tragajući za istorijatom postavljanja ovog spomenika došlo se do podataka da su svi akteri imali na umu veliku akciju Ministarstva za prostorno planiranje i životnu sredinu „Očistimo Srbiju“ i pao je predlog da upravo ovaj „spomenik“ bude „Grand Finale“ dotične akcije resornog ministarstva.Novogodišnja akcija inicijative "Za kulturne politike - politika kulture" - reprint "Otvorenog pisma jugoslovenskoj javnosti"

"Otvoreno pismo jugoslovenskoj javnosti"
Grupa Februar, Novi Sad, 12.02.1971.
Hommage Vujica Rešin Tucić (1941-2009)
 Reakcija inicijative "Za kulturne politike - politika kulture": Surogat (grada) kulture ili...

Surogat (grada) kulture
ili
Šta je javnost mogla saznati iz virtuelnog dijaloga između Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Radne grupe “Za kulturne politike – politika kulture'' emitovanog dana 28. novembra 2009. godine

Prošlog meseca emitovana je TV emisija u produkciji ANEM mreže i B92 posvećena višemesečnim naporima grupe umetnika i institucija “Za kulturne politike – politika kulture'' da započne dijalog sa Gradskom upravom za kulturu. Potreba za dijalogom proistekla je iz nezadovoljstva radom ove uprave: načinom i kriterijumima na osnovu kojih se raspodeljuju i troše javna sredstva namenjena kulturi.IZVEŠTAJ sa konferencije „EXIT EUROPE - Nove geografije kulture“ održane u Zagrebu u Društvenom centru Kino Mosor, 12-15.11.

Od 12-15. novembra je u Zagrebu održana internacionalna konferencija o evropskim kulturnim politikama „EXIT EUROPE - Nove geografije kulture“ s posebnim naglaskom na nove kulturne prakse u zemljama bivše Jugoslavije i kritičkim sagledavanjem procesa proširenja EU iz perspektive nastajućih političkih i socijalnih geografija. Konferencija je okupila brojne eminentne stručnjake i aktere iz regije i Evrope među kojima i Dubravku Ugrešić, Marka Terkessidisa, Vladimira Gligorova, Uga Vlaisavljevića, Ninu Obuljen, Pascala Bruneta, Chrisa Torcha, kao i predstavnike novosadske inicijative „Za kulturne politike“.

Konferenciju Exit Europe su organizovale tri mreže koje deluju na tri različita nivoa: lokalnom (Savez za Centar), nacionalnom/regionalnom (mreža Clubture i njena regionalna inicijativa) i evropskoj (Culture Action Europe).Syndicate content