Zoran Pantelić

Zoran Pantelić, diplomirao 1991. i magistrirao 1995. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pohadjao školu za medijsku edukaciju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani 2001. 
Stekao status slobodnog umetnika 1992. godine. Osnovao umetničku asocijaciju Apsolutno 1993. godine kolektiv koji je tokom devedesetih delovao na polju interdisciplinarnih umetničkih projekata i medijskog pluralizma (www.apsolutno.org). Rad asocijacije Apsolutno se razvijao i internacionalno prezentovao na umetnickim festivalima i galerijama u gradovima sirom planete kao sto su Berlin, Pariz, Budimpešta, Wroclaw, Hiroshima, San Francisco, Beč, Frankfurt, Njujork, itd. 
Od 1995. godine učestvuje na brojnim internacionalnim simpozijumima i konferencijama posvećenim kulturi novih medija, i kao gostujući predavač na univerzitetima širom evrope (Beč, Maastricht, Berlin, Amsterdam, Dessau, Sarajevo, Helsinki, Moskva, itd)
 

2000. godine osnovao Centar za nove medije_kuda.org kolektiv posvećen novim tehnologijama, umetnosti, aktivizmu i politici (www.kuda.org). 
Paralelno je uključen u rad nekoliko odbora i savetodavnih grupa, internacionalnih izdavačkih kuća koje se bave medijima i savremenom umetničkom praksom (DATA browser, University of Plymouth). Radio je i kao jedan od selektora Oktobarskog salona u Beogradu 2001. Član saveta za nacionalnu nagradu za mladog umetnika 'Mangelos' 2002. Predsednik Saveta Muzeja savremene umetnosti Vojvodine od 2006 do 2008. Kao urednik producirao 2003. godine internacionalnu izložbu ‘Svet informacija – World-Information.org’ koja se održala u Novom Sadu i u Beogradu 
(www.world-information.org, mart/maj 2003). U proleće 2004. godine ispred Centra_kuda.org organizovao je ‘Trans_evropski Piknik’ u koprodukciji sa V2 Institutom iz Roterdama (www.transeuropicnic.org), kao i ko-urednik izložbi "Trajni čas umetnosti, Novosadska neo-avangarda 1960-ih i 1970-ih godina" i "Medijska ontologija". Od 2005. godine predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na predmetu Mediji masovne komunikacije kao honorarni predavač.