kuda.org

Branka Ćurčić

Branka Ćurčić, diplomirala na Akademiji umetnosti Novi Sad 2001. godine i magistrirala na Univerzitetu umetnosti Beograda, u okviru odseka za Teoriju umetnosti i medija. Trenutno radi kao urednica programa u Centru za nove medije_kuda.org, Novi Sad (www.kuda.org). Bila je jedan od glavnih koordinatora internacionalne izložbe World-Information.Org (http://world-information.org), koordinatora i urednika internacionalnog događaja Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession (www.transeuropicnic.org), kao i ko-urednica izložbi "Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 1960-ih i 1970-ih godina" i "Medijska ontologija".
 


Centar za nove medije_kuda.org

Centar za nove medije_kuda.org je organizacija koja od osnivanja 2000. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT - Information and Communication Technologies), na polju istraživanja novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i društvenih tema. Centar za nove medije kuda.org otvara prostor za kulturu dijaloga, alternativne metode obrazovanja i istraživanja. Društvena pitanja, promocija savremene umetnosti, medijska kultura, nove tehnologije umetnost, princip Open Source i Free Software su oblasti kojima se kuda.org bavi.


Zoran Pantelić

Zoran Pantelić, diplomirao 1991. i magistrirao 1995. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pohadjao školu za medijsku edukaciju na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani 2001. 
Stekao status slobodnog umetnika 1992. godine. Osnovao umetničku asocijaciju Apsolutno 1993. godine kolektiv koji je tokom devedesetih delovao na polju interdisciplinarnih umetničkih projekata i medijskog pluralizma (www.apsolutno.org). Rad asocijacije Apsolutno se razvijao i internacionalno prezentovao na umetnickim festivalima i galerijama u gradovima sirom planete kao sto su Berlin, Pariz, Budimpešta, Wroclaw, Hiroshima, San Francisco, Beč, Frankfurt, Njujork, itd. 
Od 1995. godine učestvuje na brojnim internacionalnim simpozijumima i konferencijama posvećenim kulturi novih medija, i kao gostujući predavač na univerzitetima širom evrope (Beč, Maastricht, Berlin, Amsterdam, Dessau, Sarajevo, Helsinki, Moskva, itd)
 


Syndicate content