Profili organizacija

Akademija slobodnih studija

Akademija slobodnih studija, www.akss.org
Osnovana je 2006. godine kao udruženje građana i građanki. Bavi se informisanjem u oblasti kulture i umetnosti. Organizuje i realizuje sledeće programe/projekte: Drama igre, Školu crtanja i slikanja, "Prelo-Nova" - radionicu redizajna odeće i nakita, Večeri predstavljanja kultura i naroda (Holandsko, Nemačko, Slovenačko, Francusko, Belgijsko, Kirgistansko, Poljsko, itd), "Hor-orooor!" - radionicu improvizovanog hora, "Iza otvorenih vrata" - večeri otvorenih razgovora na različite teme iz oblasti kulture i umetnosti, "Homo Interculturalicus" - istraživanje informisanosti/svesti stanovništva većih i manjih multietničkih mesta Vojvodine o tome da li postoji, šta je i koji je značaj interkulturalnog dijaloga u tim sredinama. Sarađuje sa različitim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
 


Multimedijalni centar Led art / Art klinika

Art klinika
utopistički projekat grupe LED ART, osnovana je krajem 2002. u Novom Sadu kao odgovor na bolesno društvo u kom živimo, s uverenjem da umetnost može da leči i menja svet. ART KLINIKA radi kao multimedijalni centar. Organizuje:
– samostalne izložbe u ŠOK GALERIJI (odeljenje intenzivne nege ART KLINIKE  najmanja galerija na Balkanu, površine 2m2)
– projekat PERSPEKTIVE („Žiri laika“ glasanjem bira najbolje mlade stvaraoce, diplomce Akademije umetnosti u Novom Sadu)
– „Večernji akt“ – javni časovi crtanja
– filmski program i projekcije video radova
– predavanja, tribine, diskusije
– performanse
– radionice
- ima prodajno mesto za umetničke proizvode


Grupa BAZA

 

Grupa BAZA postoji od 1996, a od 2000-te u njoj deluju dva umetnika - Branka Miličić i Vladimir Barbul koji svoju pažnju usmeravaju ka videu, kompjuterskoj animaciji, performansu i fotografiji. BAZA je svoje performanse izvodila u galerijama, kulturnim centrima i na javnim prostorima u zemlji i inostranstvu, učestvovala na više međunarodnih festivala posvećenih performansu, videu i novim medijima, a njihovi radovi deo su video kolekcija koje su prikazivane širom Evrope.


Nezavisna umetnička asocijacija „izba“

Nezavisna umetnička asocijacija „izba“ je osnovana u julu 2001. i uselila se u već postojeći prostor kluba Izba na istoj adresi. NUA izba je u svojih pet godina postojanja ostvarila preko 200 izložbi i isto toliko književnih večeri, performansa, umetničkih prezentacija i koncerata autorskih bendova. Objavila je tri broja časopisa za kulturu „Katalog savremene umetnosti izba“, oko 200 kataloga i brojnih štampanih materijala. Producirala je deset video radova i organizovala četiri izložbe novosadskih umetnika u inostranstvu. Ostvarila je kontakt i intenzivnu umetničku saradnju sa ostalim kulturnim centrima u zemlji, regiji i inostranstvu.


Centar za nove medije_kuda.org

Centar za nove medije_kuda.org je organizacija koja od osnivanja 2000. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT - Information and Communication Technologies), na polju istraživanja novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i društvenih tema. Centar za nove medije kuda.org otvara prostor za kulturu dijaloga, alternativne metode obrazovanja i istraživanja. Društvena pitanja, promocija savremene umetnosti, medijska kultura, nove tehnologije umetnost, princip Open Source i Free Software su oblasti kojima se kuda.org bavi.


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon je neprofitna organizacija koja istražuje savremena polja umetnosti novih tehnologija i novih formi društvene i kulturne prakse. Napon je platforma za nove modele saradnje zasnovanom na interdisciplinarnom i mrežnom principu. Cilj Instituta je da doprinese stvaranju novih polja savremene umetnosti i kulture koje su direktno vezane za ubrzani tehnološki razvoj. Ta umetnička praksa danas ima za cilj humanizaciju ovog tehnološkog razvoja i sveobuhvatnu upotrebu u savremenom društvu.
 
http://www.napon.org


Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)

Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)
Osnovano je 1989. godine, a registrovano 1994. KPMO se bavi: produkcijom i distribucijom savremenih scenskih projekata (pozorišne predstave, performansi, koncerti, hepeninzi); edukacijom u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti i medija (radionice, tribine, predavanja, kampovi, programi razmene...), istraživanjem u oblasti umetničke pedagogije i umetničkim aktivizmom.


Omladinski centar CK13

Omladinski centar CK13 je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mladih generacija i njihovih nezavisnih akcija. CK13 je pokrenut usled dramatičnog nedostatka alternativnih, van-školskih edukativnih i medijskih centara u Novom Sadu, kako bi se kroz razlicite metode transdisciplinarnosti i umrežavanja stvorio otvoren prostor namenjen javnim diskusijama, istraživačkim projektima, nezavisnom izdavaštvu, koncertima, radionicama i predavanjima.


Syndicate content