Kamerno pozorište muzike OGLEDALO

Ivana Inđin

Rođena je 1964. u Zrenjaninu. Studirala je na Pedagoškoj akademiji (dipl.1986), Akademiji umetnosti (slikarstvo, u klasi prof Jovana Rakidžića,1988-1991) u Novom Sadu , Učiteljskom fakultetu u Somboru (apsolvirala 2002) i Fakultetu za menadžment (dipl.2006), MA Interdisciplinarne studije (rodne studije, upisuje 2007. sa fokusom na: Društveni status nezavisnih umetnica i Ženski umetnički aktivizam).Pohađala je širom Evrope preko 60 edukativnih programa iz oblasti pozorišnih tehnika, menadžmenta u kulturi i interkulturalnih dijaloga. Od 1986.


Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)

Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)
Osnovano je 1989. godine, a registrovano 1994. KPMO se bavi: produkcijom i distribucijom savremenih scenskih projekata (pozorišne predstave, performansi, koncerti, hepeninzi); edukacijom u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti i medija (radionice, tribine, predavanja, kampovi, programi razmene...), istraživanjem u oblasti umetničke pedagogije i umetničkim aktivizmom.


Syndicate content