Pismo podrške festivalu INTERZONE

>>

Pismo podrške

ODLUCI KAMERNOG POZORIŠTA MUZIKE OGLEDALO DA MEĐUNARODNI FESTIVAL AKTUELNE MUZIKE INTERZONE PRIVEDE KRAJU USLED NEADEKVATNOG TRETMANA OD STRANE GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU I POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU
 
Samoukidanje Međunarodnog festivala Aktuelne muzike INTERZONE, njegovim poslednjim izdanjem koje je upravo u toku, još jedan je pokazatelj u kakvom stanju se nalazi kultura u ovoj sredini. Festival INTERZONE, jedini novosadski i vojvođanski muzički festival koji savremeno muzičko stvaralaštvo tretira bez žanrovskih, estetskih, institucionalnih, marketinških i ideoloških predrasuda, afirmišući isključivo aktuelnost i autentičnost izraza, nakon 12 godina postojanja (i 10 izdanja), privodi se svom definitivnom kraju. Oni koji ga vode (svih 10 izdanja producirani su od strane nevladinih organizacija, poslednjih 8 u produkciji KPM Ogledalo) potrošili su poslednje rezerve kultur-gerilskog entuzijazma i strpljenja u iščekivanju adekvatnijeg tretmana ove jedinstvene muzičke manifestacije. Nebriga nadležnih državnih tela o nepopulističkoj kulturi, kao i neprincipijelan odnos prema nevladinom sektoru kulturne produkcije, u slučaju Festivala INTERZONE, više su nego uočljivi. Festival je krajem 90tih godina nastao zahvaljujuću, pre svega, podršci fondacije SOROS (tj. Fond za otvoreno društvo), da bi posle 2000. god, petooktobarska gradska vlast postala novi glavni pokrovitelj ove manifestacije. Dolaskom nove vlasti (SRS i DSS) na čelo gradske vlade, a prestankom podrške Fonda za otvoreno društvo, Festival se sveo na osetno skromniji produkcioni okvir, ali je velikim entuzijazmom, volonterskim statusom dobrog dela organizacije, uspeo da opstane i ponudi vernoj publici još relevantnih programskih sadržaja. Smatrajući da će vreme takve vlasti proći i da će nova (demokratska) vlast u Gradu i Pokrajini konačno prepoznati značaj ove manifestacije i obezbediti joj adekvatan tretman i podršku, organizatori Festivala su uspeli da sačuvaju Festival i u vreme možda najvećeg kulturnog populizma koji je Novi Sad zabeležio u svojoj istoriji. Međutim uspostavljanjem ovakve demokratske gradske vlasti, tretman Festivala se, naprotiv, još i pogoršao. Time je dat jasan znak da ova manifestacija nije u interesu nove gradske kulturne politike. To se desilo sinhrono sa izjavama aktuelnog gradonačelnika da je EXIT najznačajiji kulturni produkt Novog Sada i da treba da dobije znatan deo sredstava iz gradskog budžeta za kulturu. Nakon nekoliko istupa u javnosti u kojima je kritikovan ovakav odnos prema kulturi koja nije populistička, producentu Festivala Interzone (KPM Ogledalo) je od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu ponovo ponuđena neadekvatna finansijska podrška – koju je producent (KPM Ogledalo) -odbio. U toku godinu dana isključivo usmenog dogovaranja i pregovaranja (modela komunikacije koji je nametnuo sam Sekretarijat), prvo je bilo reči o tome da će Festival biti podržan sa potrebnim sredstvima, zatim se došlo do smanjenja od 20%, da bi se na kraju svelo na 50% od obećanih sredstava.  Donošenje pa suspendovanje odluka Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, veliko kašnjenje sa ponovnim aktiviranjem tih Odluka, svođenje odobrenih sredstava na polovinu sume, iz objektivnih razloga, ali i uzrokovano slabom, netransparentnom komunikacijom od strane pokrajinske administracije, smanjenje sredstava Gradske uprave za kulturu i kašnjenja istih, predlozi pokrajinskog sekretara za kulturu da se „Festival INTERZONE prepusti EXIT-u“ (čime bi došlo do promene u estetici, poetici, recepciji, percepciji i samom konceptu INTERZONE) - onemogućilo je planiranu produkciju Festivala u predviđenom roku. Iz svih nabrojanih razloga producent KPM Ogledalo je odlučio da organizacijom niza događaja obeleži odluku o ukidanju Festivala  INTERZONE zbog neadekvatnog tretmana od strane državnih tela nadležnih za kulturu. 
 
Nezavisna inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ izražava žaljenje zbog ovakvog epiloga jednog dragocenog kulturnog dogadjaja, ali izražava i svesrdnu podršku producentu Festivala INTERZONE zbog potpuno zasnovane i opravdane Odluke koju je doneo. Smatrajući da je ukidanjem Festivala INTERZONE naneta velika šteta kulturnom životu Grada i Pokrajine, Nezavisna inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ smatra da bi gradska i pokrajinska vlast, nakon još jedne svoje rđave posledice, konačno morala da preispita aktuelnu kulturnu politiku i kadrovska rešenja u sektoru kulture.

Članice i članovi
NEZAVISNE INICIJATIVE  “ZA KULTURNE POLITIKE-POLITIKA KULTURE” 
 
U Novom Sadu, 23. novembra 2009.