Reagovanja

Ispravljanje greške: Inicijativa „Za kulturne politike“ primila zvanično obaveštenje od Andreja Bursaća o zakazivanju sastanka

Inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ je u četvrtak 17. septembra primila zvanično obaveštenje od Andreja Bursaća, člana Gradskog veća zaduženog za kulturu, da će prvi sastanak predstavnika Inicijative sa njim biti zakazan u ponedeljak, 20. septembra 2009. godine. Sledi sadržaj faksa poslatog iz kabineta Člana Gradskog veća za kulturu (originalno na ćiriličnom pismu):Nekulturni za kulturu - Jedan školski primer

Utorak, 15. septembar 2009. oko 11 sati.
       Nakon učtivog poziva službenice Gradske kuće, usledio je glas člana gradskog veća zaduženog za kulturu. Da, bio je to prvi čovek kulture u Novom Sadu - ,,najkulturniji’’ među nama. Prava je čast i privilegija, što mi se ukazala prilika...
       Sigurno ,,slučajno’’, propustio je da kaže: ,,Kako ste?’’ i tome sl. (računam, čoveku se žuri, kultura ne može da čeka!). Odjednom, čovek se razljutio (biće da je jači čaj ili je možda sinoć pogledao neki ,,teži’’ kulturni sadržaj u gradu), pa je sročio za mene ,,nekulturnu’’ (sigurno duboko promišljajući), petominutni monolog (dosta je, da se ne umara).Inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ uputila zvaničan dopis Andreju Bursaću, članu Gradskog veća za kulturu

 
Nakon 15 dana bez odgovora, inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ je u utorak 15. septembra, uputila zvaničan dopis Andreju Bursaću, članu Gradskog veća zaduženom za kulturu, jer došlo do konkretnih koraka nakon što je Inicijativa prihvatila poziv Bursaća za saradnju koja bi otvorila produktivan dijalog o kulturnoj praksi i politici u Novom Sadu.
 
Gospodin Bursać je obavešten da do petka 18. septembra 2009. Inicijativa očekuje njegov odgovor na dopis od 01. septembra 2009.
 
Dopis je takođe poslat gradonačelniku Igoru Pavličiću i Tijani Pavlov, načelnici za kulturu grada Novog Sada.
 
Sva tri dopisa se nalaze u prilogu ovom obaveštenju, na dnu stranice.
 1. septembra inicijativa "Za kulturne politike" poslala pisma političkim akterima o otvaranju dijaloga o kulturnim politikama

Pismo je upućeno: Andreju Bursaću - članu gradskog odbora za kulturu, Igoru Pavličiću - gradonačelniku Novog Sada, Tijani Pavlov - načelnici za kulturu grada Novog Sada, Milošu Pavkovu - predsedniku Saveta za kulturu Grada Novog Sada, Sekretaru skupštine grada, Bojanu Pajtiću - predsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Miloradu Đuriću - pokrajinskom sekretaru za kulturu, Dušku Jakovljevu - potpredsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Radmili Šišarici - sekretarki Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport AP Vojvodine, Nebojši Bradiću - ministru kulture Republike Srbije, Dimitriju Tadiću - savetniku u Ministarstvu kulture RS, Ani Vučetić - pomoćnici ministra kulture RS za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose, Mileni Burić - samostalnoj savetnici za Pozorišno i plesno stvaralaštvo, Milici Kuzmanović Janković - načelnici odeljenja za savremeno stvaralaštvo i kulturnu industriju (kinematografija), kao i većini političkih stranaka u Srbiji.
 Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'

Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'
 
Na drugoj javnoj tribini održanoj 30. jula 2009. u CK13 pod naslovom "To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestatii" u organizaciji Radne grupe “za kulturne politike - politika kulture” razmatrane su dve teme.
Prva je bila posvećena utvrđivanju činjenica vezanih za tvrdnju Ivana M. Lalića da je Exit  učestvovao u finansiranju filma Želimira Žilnika 'Kenedi se ženi' sa 20.000 evra., koju je gospodin Žilnik osporio.

 

blog, Administrator

Na pomenutoj tribini, pojavio se samo gospodin Žilnik koji je okupljenima predstavio dokumente (fotokopije faktura i izvoda) kojima je dokazao da u produkciji njegovog filma 'Kenedi se ženi' nije bilo nikakvog ulaganja od strane Exit-a. Radna grupa koju čine samoinicijativno okupljeni umetnici, umetnička udruženja i aktivisti trećeg sektora smatraju da je ovaj slučaj time završen,  te da je gospodin Lalić, neodazvavši se na poziv, sam sebe diskvalifikovao kao sagovornika. Posle Tribine, Ivan M. Lalić je u medijima izmenio svoje tvrdnje, dodajući da su i Exit i on lično učestvovali u nabavci sredstava i ponudio Želimiru Žilniku da to dokaže na sudu. Žilnik je prihvatio Lalićev izazov i već je podneo Sudu tužbu zbog neistina iznetih u Dnevniku od 9. jula 2009. U tom smislu je ovaj segment javne rasprave za nas zaključen, do donošenja sudske presude.
Druga tačka javne tribine bila je usmerena na promociju web portala 'za kulturne politike - politika kulture' www.zakulturnepolitike.net na kojoj je prezentovana celokupna dokumentacija dosadašnjih medijskih istupa sa idejom da se kroz otvoreni dijalog i razmenu mišljenja doprinese izgradnji modela kulturne politike u Gradu. Formiranje Radne grupe bilo je i potaknuto nejasnoćom i nedefinisanošću ove politike koju nužno prati i neprozirnost kriterijuma raspodela budžetskih sredstava namenjenih kulturi.


Saopštenje za medije - To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestati

Umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se i formirali Radnu grupu i istovremeno pokrenuli web platformu 'Za kulturne politike - politika kulture'. Radna grupa je  uočila problem neadekvatnog tretmana umetnika, umetničkih udruzenja i trećeg sektora i stoga insistira na sistemskom rešenju, kao i rešenje u Pokrajini koje bi bilo pravično i demokratsko, a ne formalno birokratsko kao i zahtev da se komercijalne manifestacije zabavnog i turistčkog sadržaja izuzmu od finansiranja iz budžeta za kulturu i ta sredstva preusmere upravo na treći sektor koji je sistematski ugrožen.

Nedavni javni istupi  čelnih ljudi Grada o problemima u regulisanju kulture u Gradu, predstavljaju nipodaštavanje i diskvalifikaciju javnog rada lokalne kulture i umetnika.


Lalic stage, Pavlicic fan club, Serbia rocky horor porno show

 Loše sam sinoć spavao. Osećaj nelagode nije jenjavao iako sam svim silama nastojao da ugodim sebi u svim mogućim oblicima.
 Hoćes kakao? Vidi samo kako je topao i sladak ?
Ma neću.


Maja Solar: Tržišna kulturna politika Versus emancipovana kulturna politika

‘‘Moramo da se jednom odlučimo da je nešto od interesa za grad ili nije! Za kulturu izdvajamo više od 900 miliona dinara i smatramo da Egzit spram rezultata koje postiže zaslužuje dobar deo tog novca. Masa poslovnog prostora se izdaje bez nadoknade, razna udruženja i razne "Art klinike", a pitanje je rezultata i šta grad ima od toga‘‘...


Marko Cvejić: Nevaspitani M. Lalić i imperija Exit

Kao duhovni sledbenik ŽŽ-a, kao poštovalac njegovog lika i dela, i kao jedan od inicijatora prve tribine pod nazivom «(NE)FINANSIRANJE KULTURE U VOJVODINI» osećam moralnu obavezu da napišem svoje mišljenje povodom otvorenog pisma M.Lalića čiju sadržinu u najmanju ruku mogu okarakterisati kao nevaspitanu.


Kristian Lukić: Prenapregnutost

Puno se prašine diglo povodom pisma grupe umetnika i organizacija pod naslovom “Potemkinov Novi Sad” što znači da umetnost ili kultura, nezavisna ili alternativna umetnička scena ipak još uvek imaju nekakav simbolički značaj.


Syndicate content