Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na konferenciju za štampu u četvrtak 15. oktobra 2009. godine u 13:00 časova u CK13

>>

Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na konferenciju za štampu
u četvrtak 15. oktobra 2009. godine u 13:00 časova u CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

Povod je neuspešni pokušaj dijaloga sa Upravom za kulturu grada Novog Sada, kao i obaveštenje o budućim aktivnostima Radne grupe Za kulturne politike - politika kulture

Obrazloženje: Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada, okupili su se oko zajedničke platforme Za kulturne politike - politika kulture nezadovoljni nemarom i nezainteresovanošću Gradske uprave za njihov rad. Neposredan povod za konsolidovanje nezavisne kulturne i umetničke scene bila je neumesna izjava Gradonačelnika koja je poravnila i obezvredila njihovu delatnost, smatrajući je nebitnom za formiranje kulturnog identiteta Grada.
Kroz nekoliko javnih tribina koje su pokazale meru ovog nezadovoljstva otvoren je dijalog na temu nepostojanja adekvatne kulturne politike u Gradu. Nakon toga je formirana Radna grupa koja je konkretizovala i formulisala predloge za poboljšanje položaja sektora kulture u Gradu.
Na inicijativu Gradske uprave za kulturu održan je prvi sastanak između predstavnika gradske vlasti (Andrej Bursać, član Gradskog veća zadužen za kulturu, Vladimir Kopicl, zamenik gradonačelnika i Tijana Pavlov, načelnica za kulturu pri Gradskoj upravi) i predstavnika  Radne grupe inicijative Za kulturne politike - politika kulture, 24. septembra 2009. godine u kabinetu gospodina Bursaća.

ŠTA JE REZULTAT TOG RAZGOVORA?

RAZGOVOR NIJE DONEO NIŠTA OD OČEKIVANIH REZULTATA.
 SUOČAVANJE SA PROBLEMIMA JE IZBEGNUTO.

Stoga želimo da Vam predstavimo kako je razgovor tekao i  da  obrazložimo zašto smo se odlučili da neuspešne kabinetske  susrete zamenimo javnim dijalogom.

Gost na konferenciji biće predstavnik alternativne scene Pančeva koji će obrazložiti transparetni rad tamošnje Gradske uprave za kulturu.

Takođe, izložićemo plan sledećih aktivnosti platforme “zakulturnepolitke.net” koji predviđa organizovanje izlaganja i tribina na sledeće teme:

1. uporedna analiza transparetnosti prihoda i rashoda evropskih muzičkih festivala čiji je obim i žanr samerljiv sa novosadskim “Exitom”
2. uporedna analiza načina organizovanja, programa, troškova i prihoda filmskih festivala koji se održavaju u evropskim gradovima koji su veličine Novog Sada (Ljubljanski festival, Crossing Europe u Lincu i Batik film festival u Perugi).
3. prezentacija aktivnosti i iskustava nezavisne umetničke scene u gradu Pula u Hrvatskoj. Studija slučaja nezavisnog kulturnog centra ROJC koji obezbeđuje prostor i infrastrukturu za oko hiljadu aktera neprofitne umetničke i građanske inicijative.

Uz ovo obraćanje prilažemo i dodatni dokument pod nazivom ‘PROŠLO JE LETO I GODIŠNJI ODMORI: VREME JE DA SE OBNOVI DEBATA O KULTURNOJ POLITICI U NOVOM SADU’ objavljen takođe i na našoj veb stranici: www.zakulturnepolitike.net
Za kulturne politike –politika kulture
umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači, umetnicka udruzenja i predstavnici trećeg sektora Novog Sada