29. septembra poslat dopis grupe "Za kulturne politike" Gradskoj upravi za kulturu, nakon sastanka održanog 24. septembra

Grad Novi Sad
Član Gradskog veća zadužen za kulturu
n/r Andrej Bursać

Trg Slobode 1
Novi Sad

    Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se oko zajedničke platforme Za kulturne politike - politika kulture nezadovoljni nemarom i nezainteresovanošću gradske uprave za njihov rad. Neposredan povod za konsolidovanje nezavisne kulturne i umetničke scene bila je neumesna izjava gradonačelnika koja je poravnila i obezvredila njihovu delatnost, smatrajući je nebitnom za formiranje kulturnog identiteta grada.
   
Kroz nekoliko javnih tribina koje su pokazale meru ovog nezadovoljstva otvoren je dijalog na temu nepostojanja adekvatne kulturne politike u gradu. Nakon toga formirana je Radna grupakoja je konkretizovala i formulisala predloge za poboljšanje položaja sektora culture u gradu.
   
Kao rezultat medijskog pritiska Radne grupe na Gradsku upravu, budući da nije odgovorila ni na jedno od postavljenih pitanja, nakon višemesečnog ćutanja usledio je poziv za saradnju. Shvatajuči ovo kao gest dobre volje novasadski umetnici/ce, predstavnici/ce nezavisne kulturne scene i trećeg sektora okupljeni oko platforme 'Za kulturne politike – politika kulture', www.zakulturnepolitike.net , prihvatili su poziv Gradske uprave za kulturu, da se otvori produktivan dijalog o kulturnoj praksi i politici u Novom Sadu.

Dijalog razumemo kao metod koji će dovesti do:
a) Precizne analize prakse svih delatnika u kulturu, uključujući i Gradsku upravu za kulturu.
b) Definisanja problema i potreba sa kojima se kulturna delatnost u Novom Sadu suočava.

U tom pravcu formiran je u okviru radne grupe uži tim za ragovore koji čine:

Zoran Pantelić, umetnik, Centar_kuda.org
Silvia Dražić, filozofkinja, Art Klinika
Kristian Lukić, istoričar umetnosti, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Olivera Radovanović, istoričarka umetnosti, Zelena mreža Vojvodine
Đula Šanta, umetnik, sekretar SULUV-a
Ivana Inđin, promoterka umetnosti za društvene promene i edukatorka, KPM Ogledalo
Branka Miličić, umetnica, Grupa Baza
Nataša Vujkov, umetnica i pedagog
+ jedan predstavnik iz asocijacije nezavisnih omladinskih grupa (CK13, Akademija slobodnih studija, NLO - novosadska lezbejska organizacija, itd.)
 
Kao urgentne teme za razgovor predložene su sledeća nerešena pitanja
- Formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u gradu
- Transparentnost i javnost u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava
- Učešće građana u procesima donošenja odluka
   
Ipak, pre uspostavljanja bilo kakvog dijaloga, smatramo da se moraju pojasniti neka pitanja kao minimum uslova za uspostavljanje uzajamnog poverenja i saradnje. Ona se tiču prakse netransparentnog trošenja budžetskih sredstava, koja dovodi do "zamagljene slike" izdatataka za kulturu - gde je neprecizno definisano šta je izdržavanje infrastrukture i administracije, šta je kulturna i umetnička produkcija domaće scene, šta su gostovanja i turističke manifestacije.

Stoga očekujemo od Gradske uprave za kulturu da nam dostavi sledeće podatke:
1.    Strukturu budžetskih sredstava utrošenih na oblast kulture u poslednjih godinu dana u kontekstu izjava gradonačelnika da Grad izdvaja 900 miliona dinara za kulturu u toku jedne kalendarske godine. (Ustanove kulture - održavanje i lični dohodci, produkcija, prihodi, međunarodna saradnja, broj i struktura zaposlenih u ustanovama na budžetu, nezavisna i neprofitna scena, treći sektor i konačno Exit

2.    Dokument kojim su utrošena sredstva valorizovana, ili na drugi način izvršena procena svrsishodnosti

3.    Spisak gradskih prostora koji se koriste za kulturne svrhe, bez naknade. Spisak gradskih prostora koji se koristi bez naknade za druge namene.

4.    Broj umetnika u statusu slobodnih, samostalnih umetnika u Gradu.
    
Radna grupa i javnost očekuju da se što pre obelodane tražene informacije u cilju jasne demonstracije demokratskog kapaciteta sadašnje uprave Grada i da se na taj način doprinese poštovanju svih strana u dijalogu.
     
Isto tako, napominjemo da je jedan od naših uslova da se dijalog vodi javno i transparentno uz prikaz relevantne dokumentacije. Ako se taj princip ne postuje, otvara se prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenje ozbiljne štete našoj daljoj saradnji.
    
 Radna grupa Za kulturne politike - politika kulture ističe da u Gradu postoji potencijal predvođen umetnicima, umetničkim udruženjima, radnicima u kulturi, nezavisnim istrazivačima i predstavnicima trećeg sektora čije znanje i dosadašnje bogato iskustvo može da doprinese revitalizaciji i regulaciji sektora kulture i čiju spremnost za angažman Gradska uprava ne bi trebala olako da prenebregne.

Radna grupa
“Za kulturne politike – politika kulture”
umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor
[email protected]