ODS4: sastanak sa članovima inicijative Za kulturne politike, kulturnih organizacija u Novom Sadu i sa učesnicima radionice

>>

U okviru projekta OPEN DESIGN STUDIO 04 i radionica na temu PROSTOR ZA KULTURU, organizovan je sastanak sa članovima inicijative Za kulturne politike, kulturnih organizacija u Novom Sadu i sa učesnicima radionice PROSTOR ZA KULTURU, koji će se održati u ponedeljak - 5. 10. u 14.00 časova u Omladinskom centru CK13.

Pozivamo sve koji su zainteresovani da pomognu da se definišu potrebe za novim modelom oglašavanja o kulturi u gradu. U prilogu ovoj stranici se nalazi više informacija o samom projektu, uključujući upitnik koji sadrži pitanja o kojima će se diskutovati na radionici u ponedeljak.
 
http://www.opendesignstudio.net/projekti/prednasky/open-design-studio-04...
 
--------------------------------
OPEN DESIGN STUDIO 04
PROSTOR ZA KULTURU
05-09. 10. 2009, Omladinski centar-CK13, Novi Sad
Radionica, predavanja i prezentacije
www.opendesignstudio.net
“Open Design Studio” je organizacija koja se bavi istraživanjem i organizovanjem aktivnosti u oblasti vizuelne kulture i grafičkog dizajna. Od 5. do 9. oktobra projekat ‘’Open Design Studio 04’’ baviće se rešavanjem aktuelnog problema kulture oglašavanja u javnom prostoru i kulturne politike grada Novog Sada.
Prostori za oglašavanje su prepušteni isključivo tržišnom modelu, čime se onemogućava oglašavanje kulturnih institucija,organizacija i pojedinaca koji gube bitku sa komercijalnim i estradnim sadržajem. Sistem oglašavanja o kulturi predstavlja važan javni servis, čija regulacija, funkcionalnost i efikasnost mogu i moraju biti jasno regulisane. Očekuje se da će gradska uprava na osnovu našeg predloga shvatiti svoju odgovornost i potrebu za novim modelom oglašavanja o kulturi.
Pred učesnike, studente arhitekture i grafičkog dizajna, se postavlja zadatak da tokom 5 dana radionice pronađu različite modele oglašavanja kulture i pri tom dizajniraju novi urbani mobilijar za javni gradski prostor. Čitav događaj prati serija javnih predavanja od strane domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti medija, dizajna, arhitekture, kulturnog menadžmenta i drugih oblasti...
P R O G R A M
---------------------------------------------------
Ponedeljak / 5.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
---------------------------------------------------
Utorak / 6. 10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
19.00 – 21.00: predavanja:
Jelena Atanacković -Jeličić
Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad
Tema: Urbani mobilijar - Novi Sad
- studija slučaja
Aleksandar Brkić
menadžer u kulturi, Univerzitet umetnosti u Beogradu
Tema: Prenošenje poruka grada: Dizajn koji dodaje vrednost
Richard van der Laken (NL)
De Designpolitie
Tema: ABC-da studija De Designpolitie
Branislav Škopek, Martin Uhrik (SVK)
Kritička platforma-KOD / Tema: Platforma - javni objekat
--------------------------------------------------
Sreda / 7.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
19.00 – 21.00: predavanja:
Tatjana Dadić Dinulović
Akademija lepih umetnosti, Beograd
Tema: Sofra
Marcel Benčik (SVK)
Katedra za vizuelnu komunikaciju,
Akademija umetnosti i dizajna, Bratislava
Tema: Aktualnost-Konstrukcija
Darko Polić, Goran Petrović
Urbandesign group
Tema: Oblikovanje gradskih prostora - detalji
Branka Ćurčić
Kuda.org
Tema: ID: Ideologija dizajna
---------------------------------------------------
Četvrtak / 8.10. 2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
---------------------------------------------------
Petak / 9.10.2009.
---------------------------------------------------
10.00 - 17.00: radionica:
PROSTOR ZA KULTURU
20.00 - 21.30: prezentacija:
PROSTOR ZA KULTURU
javna prezentacija rezultata
radionice
22.00 - 02.30: OPEN DESIGN PARTY!
Toy Corner (Novi Sad),
Beatsmuggler - Breakbeat Serbia
ORGANIZATOR:
Open Design Studio
PARTNERI:
Fun And Magic Accidents, Novi Sad
KOD-kritička platform, Bratislava
Departman za arhitekturu i urbanizam, FTN, Novi Sad
Akademija umetnosti, Novi Sad
Akademija vizuelne umetnosti i dizajna, Bratislava
Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - NAPON
POKROVITELJI:
Ministarstvo kulture Slovačke Republike,
Grad Novi Sad,
Holandska ambasada u Beogradu