Profil inicijative

Za kulturne politike - politika kulture

Radna grupa Za kulturne politike – politika kulture (formirana jula 2009. godine) okuplja umetnike/ce, umetnička udruženja, radnike/ce u kulturi i neprofitni sektor (udruženja građana) iz Novog Sada i drugih centara u Vojvodini.


Syndicate content