PROŠLO JE LETO I GODIŠNJI ODMORI: VREME JE DA SE OBNOVI DEBATA O KULTURNOJ POLITICI U NOVOM SADU

Umetnička i kulturna udruženja, umetnici, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se oko zajedničke platforme Za kulturne politike - politika kulture nezadovoljni strategijama gradske kulkturne politike. Kroz nekoliko javnih tribina koje su pokazale meru ovog nezadovoljstva otvoren je dijalog na temu nepostojanja adekvatne kulturne politike u gradu.

Kao rezultat medijskog pritiska na Gradsku upravu, nakon Druge tribine (pod nazivom 'To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestati') održane 30. jula 2009. godine, usledio je poziv za razgovor, od strane gospodina Andreja Bursaća, člana Gradskog veća, zaduženog za kulturu.

Na razgovor je otisao Zoran Pantelić. Postignuta je saglasnost da započne dijalog Gradske uprave za kulturu i Radne grupe zakulturnepolitike.net.

Prihvatili smo dijalog, jer smo diskusije i započeli  sa namerom da se kroz kritiku i dijalog razmotre gradska kulturna politika i praksa, te prepoznaju i lokalizuju njeni neprihvatljivi segmenti, što je i  prvi korak ka njihovom menjanju.
Kao najurgentniji, izdvojeni su sledeći primeri neprihvatljivih praksi, koji dovode do suženog prostora za kreativnu kulturnu i umetničku praksu u našem gradu, a u prilog manifestacionoj, festivalskoj i kaleidoskopskoj „kulturnoj industriji“ - za koju se izdvajaju enormna sredsva poreskih obveznika.

a) Praksa monopolizma i privilegovanih subjekata, poput Exit d.o.o., kojeg je Gradonačelnik Igor Pavličić, u više izjava u medijima, proglasio za jedinu relevatnu kulturnu ustanovu Novog Sada (!).

b) Netransparetno trošenje budžetskih sredstava Grada u oblasti kulture. Sa jedne strane, drastične restrikcije i ukidanje programskih sredstava, a sa druge strane povećavanje dotacija privilegovanim institucijama, te neodgovorno trošenje na promašene poduhvate, tipa „Eko park“ i slično.

c) Izostanak kriterijuma i evidencije u vezi korišćenja javnih prostora Grada od strane različitih subjekata – političkih partija, privatnih firmi, zanatlija, kulturnih organizacija i pojedinaca - uz pretnje da će se jedino kulturnim ustanovama prostori uskratiti. (Gradonačelnikovo apostrofiranje „raznih Art klinika“.)

Tek nakon rešavanja ovih pitanja moguće je pristupiti preformulaciji kulturne politike. 

Došli smo u apsurdnu situaciju: umesto da komercijalna kultura, na priredbama gde učestvuju najtiražniji svetski performeri, donosi prihode, naši „briljantni menadžeri“ zahtevaju i dobijaju enormna budžetska sredstva i to pretežno vanrednim i post festum odlukama političke vrhuške!

Svako ko prati ovakav, gotovo nadrealan sled zbivanja, zaključuje da je reč ili o guranju političkih funkcionera pod reflkektore, da se slikaju sa pomenutim performerima, nadajući da će im to doprineti rejtingu, ili je pak reč o manipulaciji sa sredstvima iz budžeta, uz izbegavanja podnošenja preciznih troškovnika.

Smatrajući da je došlo vreme da se manipulacije preispitaju i prekinu, te da se otvori debata o kulturnim potrebama i o parametrima kulturne politike u gradu, formirana je Radna grupa koja je prihvatila poziv gospodina Bursaća i čiji su predstavnici (Olivera  Radovanović, Ivana Inđin, Silvia Dražić i Zoran Pantelić) otišli na razovor 24. septembra 2009. godine.

 ŠTA JE TAJ RAZGOVOR DONEO?

Obaveštavamo učesnike debatnog kruga zakulkturnepolitkike.net:
RAZGOVOR NIJE DONEO NIŠTA OD OČEKIVANIH REZULTATA.

SUOČAVANJE SA PROBLEMIMA JE IZBEGNUTO.

KAKO JE RAZGOVOR TEKAO?
Radna grupa je predala gopodinu Bursaću, Članu gradskog veća zaduženom za kulturu, gospodinu Kopiclu, zameniku Gradonačelnika Novog Sada i gospođi Tijani Pavlov, načelnici za kulturu pri gradskoj upravi, predlog tema i stavova o kojima smatramo da treba da razgovarti: transparentnosti rada gradske uprave, uključivanju trećeg sektora u izradu dugoročne strategije u oblasti kulture te ravnopravnom tretiranju nezavisnih aktera u oblasti kulture. Takođe, formulisani su i metodi i ciljevi za koje se u dijalogu zalazemo.

Prisutna gospoda su, nakon što su pogledali predlog, izbegavali da o njemu razgovaraju.

Dvočasovni razgovor nije razmotrio ni jednu od tema predloženih za dijalog. Umesto uočavanja konkretnih pitanja i rasprave, predstavnici vlasti su kroz demagogiju, kroz  uopštene priče o „Novom Sadu, evropskom gradu...“, o složenosti njihovog posla, te sopstvenom umetničkom kredibilitetu, nemilice baratajući opštim mestima, pokušali da razvodne i minimalizuju probleme sa kojim se suočava treći sektor (nezavisna scena, druga scena, itd) i s druge strane, da stvari predstave tako kao da se na rešavanju ovih  problema već uveliko radi (valjda „under cover“). Stekli smo utisak, da se ovakvim diskursom ne samo izbegava sagledavanje problema, (ili pak javno branjenje dosadašnje prakse, stavova Gradonačelnika, itd) – nego smo bili svedoci i nezainteresovanosti, svojevrsnog odricanja od funkcije i odgovornosti za koju se prima plata, a stavljanja u prvi plan svojih ličnih „umetničkih karijera“(!?). Nije neuobičajeno da naše kolege, kada se domognu funkcije plaćene budžetskim sredstvima, postaju pre svega promoteri svoje umetničke prakse (primeri slikara, selektora Sterijinog pozorja, nastupa na Nomusu, itd). Nije li to jedan od načina zloupotrebe polažaja?

Posle sastanka nameće se zaključak:

Prisutna gospoda ili nisu raspoložena ili nisu ovlašćena ili nisu kompetentna da vode raspravu o dva meseca izlaganim problemima kulture Novog Sada, kako na našim javnim tribinama, na veb sajtu, tako i u desetinama medija. Taktika koja je demonstrirana bila je usmerena samo na amortizaciju i ignorisanje svega do sada izrečenog.

STOGA SAZIVAMO RADNI SASTANAK SVIH ZAINTERESOVANIH UČESNIKA DOSADAŠNJIH TRIBINA, KOJI SU DOBIJALI NAŠA OBAVEŠTENJA I AUTORA KOJI SU PISALI PRILOGE ZA SAJT.

SASTANAK JE U SUBOTU 3.OKTOBRA 2009. u 11:00 časova (nakon Najlona i jutarnje kafe) u MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE, U KINO SALI. Dunavska 37.

Tema sastanka: razmatranje novih strategije grupe zakulturnepolitike.net, nakon opisanog pokušaja uspostavljanja dijaloga sa Gradskom upravom.

Očekujemo da ćete predlozima i komentarima doprineti da ne zamre energija sa kojom je pokrenuto definisanje neophodnog preokreta u kulturnoj politici i praksi Novog Sada.

Radna grupa Za kulturne politike