Tijana Budošan

Tijana Budošan, diplomirani inženjer arhitekture – master. Rođena februara 1979. godine u Novom Sadu. Od 2004. aktivno učestvuje na projektima neprofitalnog sektora kao nezavisan saradnik. Bavi se istraživačkim radom, digitalnom umetnošću i dokumentarnom filmom.