Branka Ćurčić

Branka Ćurčić, diplomirala na Akademiji umetnosti Novi Sad 2001. godine i magistrirala na Univerzitetu umetnosti Beograda, u okviru odseka za Teoriju umetnosti i medija. Trenutno radi kao urednica programa u Centru za nove medije_kuda.org, Novi Sad (www.kuda.org). Bila je jedan od glavnih koordinatora internacionalne izložbe World-Information.Org (http://world-information.org), koordinatora i urednika internacionalnog događaja Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession (www.transeuropicnic.org), kao i ko-urednica izložbi "Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 1960-ih i 1970-ih godina" i "Medijska ontologija".
 
U kuda.org, ona je urednica izdavačkog projekta pod nazivom kuda.read, koji je posvećen istaživanju kritičkih prostupa kulturi novih medija, novih kulturnih relacija, savremenoj umetničkoj teoriji i praksi. Do sada je objavljeno 12 različitih dvojezičnih (srpski i engleski jezik) izdanja, koja su distribuirana lokalno i internacionalno, uz saradnju sa izdavačkim kućama "Futura publikacije" Novi Sad i Revolver, Frankfurt (http://www.kuda.org/e_kudaread). Takođe, ona je saradnca i korespodent projekta Transform koji je pokrenuo European Institute for the Progressive Cultural Policies, Vienna. TRANSFORM nastavlja istraživanje političkih i umetničkih praksi posvećenih institucionalnoj kritici tokom 2005-2008. (www.transform.eipcp.net). Objavljivala je svoje tekstove u brojnim publikacijama i istraživačkim platformama. Živi i radi u Novom Sadu.
 
Predavanja i prezentacije (selekcija) na: seminaru “Molecular Museum”, MACBA – Muzej savremene umetnosti Barselona (2008), konferenciji “The Dictionary of War”, Berlin (2008), na seminaru “What is to be Done?“, na ARCO International Art fair Madrid (2008), “Creative Collaboration in SEE”, British Council, London (2007), na konferenciji “A Critique of Creative Industries”, Frame, Kiasma – Muzej savremene umetnosti, Helsinki (2006), na Visokoj školi za umetnost i nauku u Cirihu (2006), na seminaru “Progressive European Cultural Policies”, Stokholm (2005), itd.