IZVEŠTAJ sa konferencije „EXIT EUROPE - Nove geografije kulture“ održane u Zagrebu u Društvenom centru Kino Mosor, 12-15.11.

Od 12-15. novembra je u Zagrebu održana internacionalna konferencija o evropskim kulturnim politikama „EXIT EUROPE - Nove geografije kulture“ s posebnim naglaskom na nove kulturne prakse u zemljama bivše Jugoslavije i kritičkim sagledavanjem procesa proširenja EU iz perspektive nastajućih političkih i socijalnih geografija. Konferencija je okupila brojne eminentne stručnjake i aktere iz regije i Evrope među kojima i Dubravku Ugrešić, Marka Terkessidisa, Vladimira Gligorova, Uga Vlaisavljevića, Ninu Obuljen, Pascala Bruneta, Chrisa Torcha, kao i predstavnike novosadske inicijative „Za kulturne politike“.

Konferenciju Exit Europe su organizovale tri mreže koje deluju na tri različita nivoa: lokalnom (Savez za Centar), nacionalnom/regionalnom (mreža Clubture i njena regionalna inicijativa) i evropskoj (Culture Action Europe).

Kroz panele, intenzivne diskusije, info i radne sesije raspravljalo se o tome kako se kulturne i spoljne politike Evropske Unije mogu usmeriti da podrže novonastajuće kulturne prakse i podstaknu saradnju, a ne da dodatno učvršćuju barijere u regiji. Za dalje prakse inicijative „Za kulturne politike“ od posebnog su značaja bili sledeći paneli „Saradnja u regiji-izgradnja platformi“, „Sve što ste želeli da znate o EU kulturnim politikama“, „Kultura između ekonomije, identiteta i kritičkog građanstva“, „Zagovaranje u kulturi-mobiliziranje sektora“ i dr.

Aktuelnoj situaciji u Novom Sadu je bio posvećen poseban panel pod nazivom „MUKOTRPNI POMACI – AKTERI U KULTURI IZMEĐU LOKALNIH OGRANIČENJA I NOVIH PERSPEKTIVA”, na kom je, između ostalih, govornik bio Kristian Lukić, predstavnik inicijative „Za kulturne politike“ i kustos Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Problemi kulture u Novom Sadu su prepoznati u regiji kao veoma ilustrativan primer loše prakse zbog jedinstvenog slučaja gde se prioritet u razvoju kulturne politike gotovo isključivo prebacuje u sferu zabave i podršku festivalskom konceptu kulture. Tokom diskusije je posebno apostrofiran slučaj EXIT-a kao korporativnog profitnog modela koji crpi sredstva iz budžeta grada Novog Sada namenjenog za neprofitni nezavisni sektor u kulturi .

Konferenciju je zatvorio javni razgovor sa Želimirom Žilnikom, poznatim novosadskim rediteljem, koji je kroz osvrt na svoje bogato iskustvo u sektoru kulture ponovo istakao kritičnost trenutne situacije u Novom Sadu.

Konferencija EXIT EUROPE pružila je učesnicima novi uvid u stanje u regionu, gde su drugi nekada ravnopravni gradovi Novom Sadu sada daleko ispred njega po pitanju gradske kulturne politike i participacije nezavisnog sektora u istoj.  Sve diskusije su bile dobar primer kako predstavnici vlasti i nezavisne scene mogu voditi konstruktivan dijalog o problemima koji se tiču obe strane što ohrabruje u težnjama da će takva praksa početi da se primenjuje i u Novom Sadu.

Primer Zagreba je primer dobre prakse u saradnji nezavisne kulturne scene i razvoju mreže na gradskom i regionalnom nivou. Uz permanentno jačanje kapaciteta u zastupanju pozicije nezavisne kulturne scene, zagrebački nevladin sektor je postao ključan učesnik u razvoju celokupne kulturne politike grada Zagreb kao i strateški partner javnim institucijama i vladinim telima.
 
http://exiteurope.net/hr/