Poziv na javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu - JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST

Početak: 
Thu, 2010-06-24 11:00

Zbog neodržavanja sastanka sa članovima gradske uprave za kulturu uz prisustvo medija zakazanog za 18. jun 2010. godine, Inicijativa “Za kulturne politike” poziva Vas na javni razgovor koji će se održati u četvrtak, 24.06.2010. u 11:00 časova u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.
 
Aktuelni povod našeg obraćanja javnosti i medijima jesu nedavno objavljeni rezultati konkursa Gradske uprave za kulturu Novog Sada za dodelu sredstava za programe i projekte u kulturi. Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: Želimir Žilnik, Gordana Nikolić i predstavnici organizacija i agencija koje su oštećene u procesu odlučivanja, a poziv da učestvuju u javnom razgovoru biće upućen i Andreju Bursaću-članu gradskog veća za kulturu, Vladimiru Kopiclu-savetniku gradonačelnika za kulturu i Tijani Pavlov-načelnici za kulturu grada.
 
Predložene teme za javni razgovor:
1. TRANSPARENTNOST I PRAVNI OKVIRI - JAVNI KONKURS GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU ZA DODELU SREDSTAVA IZ OBLASTI KULTURE
 
Tačka I Javnog konkursa ističe da Gradska uprava za kulturu ovaj konkurs raspisuje: "... za realizaciju programa-projekata koji predstavljaju značajna ostvarenja kojima se doprinosi razvoju kulture i umetnosti u Gradu Novom Sadu, a koji će se realizovati u 2010. godini..."
 
Prema kojim kvalitativnim kriterijumima se vodila Gradska uprava pri odabiru programa-projekata kojima će biti/su dodeljena sredstva iz budžeta?
 
Za koje sadržaje se smatra da doprinose "razvoju kulture i umetnosti u Gradu"?
 
Kako se manifestuju ovi doprinosi značajnih ostvarenja i na koji način se meri uspešnost njihove realizacije?
 
Koliko jedan konkurs sa jedinstvenim komisijskim telom za objedinjenu "oblast kulture" ima kapaciteta i sluha da odgovori na specifične zahteve medijski raznorodnih kulturnih produkcija (npr. velike oblasti poput kinematografije, teatra, muzike, savremene vizualne umetnosti, novih umetničkih medija, dizajna itd)?
 
Tačka II Javnog konkursa ističe da "Pravo učešća na Javnom konkursu imaju ustanove i organizacije registrovane za obavljanje delatnosti kulture, čije je sedište na teritoriji Novog Sada, kao i crkve i verske zajednice." [/sic!/]
 
Zašto Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe-projekte iz oblasti kulture ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 18/2009) nije primenjen u procesu odlučivanja kada su izuzeti iz razmatranja svi projekti čiji je pravni nosilac organizacija koja nije registrovana kao udruženje građana?
 
Tačka VIII Javnog konkursa ističe: "Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za izbor projekata koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva."
 
Koja je uloga Komisije u sprovođenju postupka javnog konkursa? Kako je tekao proces upoznavanja komisije sa sadržajima predloženih projekata, koliko dana je trajao ovaj proces i po kom principu su se donosile odluke (da li je postojalo individualno ocenjivanje od strane svakog člana Komisije sistemom bodovanja ili slično?)
 
Zašto se Komisija koja broji 9 članova sastoji samo iz radnika zaposlenih u javnim/državnim institucijama?
 
2. PRODUKCIJA I EVALUACIJA - KRUPNI KORISNICI BUDŽETA
Da li je festivalski okvir najpoželjniji oblik stvaralaštva koji doprinosi umetnosti i kulturi grada?
 
Na koji način filmski festival Cinema City ili muzički festival Exit doprinose umetnosti i kulturi u gradu?
 
Koja je uloga komercijalnih festivala filma ili popularne muzike koji se finansiraju iz budžeta u gradu bez bioskopa i bez podržane lokalne filmske ili muzičke produkcije?
 
Koliko košta organizovanje ovih manifestacija i na koji način oni donose materijalni ili nematerijani benefit građanima?
 
Koliko građani daju, a koliko dobijaju?
 
Koliko se od budžeta za kulturu uzima, a koliko se kulturi vraća?
 
Kako građani i filmski radnici ocenjuje kvalitet produkcije, programa i gostiju filmskog festivala Cinema City?
 
3. PERSPEKTIVE - KULTURNA POLITIKA GRADA
 
Koji su osnovni uslovi za, pre svega, opstanak i razvoj lokalne umetničke i kulturne scene?
 
Na koji način Gradska uprava podstiče i pomaže kulturnu produkciju novosadskih autora?
 
Na koji način aktivne organizacije i radnici iz oblasti kulture, kao i svi građani, mogu da menjaju kulturnu politiku svoga grada?
 
Da li Gradska uprava ima sluha za ove inicijative?
 
Koji su poznati uspešni modeli saradnje tzv. trećeg sektora i gradskih uprava u regionu u kreiranju i sprovođenju kulturnih politika?
 
Da li se ovi modeli mogu implementirati i u Novom Sadu?
 
Za kulturne politike – politika kulture
umetnici/ce, radnici/ce u kulturi, nezavisni/e istrazivač/ce, umetnička udruženja i predstavnici/e trećeg sektora Novog Sada 
 http://www.zakulturnepolitike.net