Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI”

Poštovani,

Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo naše neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu  Javne uprave  (trošenja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: „Potemkinov Novi Sad“ koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.

Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu www.zakulturnepolitike.net, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u štampanim i elektronskim medijima.

U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao objašnjenja oslanjajući se na opšta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar.

Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: “za kulturne politke – politika kulture”, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skupštni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o trošenju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog rešenja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.

Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu „Dnevnik“ 09. jula 2009. godine u formi „otvorenog pisma“, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.

Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenja ozbiljne štete našem kulturnom prostoru.
 
Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.

Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u dijalogu.

U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.

U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma http://www.zakultunepolitike.net

Opšte poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize – padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podršku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao „preokret“ u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga što je obećavano i najavljivano.

Radna grupa
'Za kulturne politike – politika kulture'
umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor
 
Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:
l. Exit tim
2. Ivan M.Lalić
3. Gradonačelnik
4. Savet za kulturu Grada Novog Sada
5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu
6. Skupština Grada
7. Festival Cinema City
8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada
9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu
10. Kabinet Predsednika Izvršnog veca APV
11. Odbor za kulturu Skupštine APV
12. Podpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu
13. medijskim kućama