Reakcija inicijative "Za kulturne politike - politika kulture": Surogat (grada) kulture ili...

Surogat (grada) kulture
ili
Šta je javnost mogla saznati iz virtuelnog dijaloga između Gradske uprave za kulturu Novog Sada i Radne grupe “Za kulturne politike – politika kulture'' emitovanog dana 28. novembra 2009. godine

Prošlog meseca emitovana je TV emisija u produkciji ANEM mreže i B92 posvećena višemesečnim naporima grupe umetnika i institucija “Za kulturne politike – politika kulture'' da započne dijalog sa Gradskom upravom za kulturu. Potreba za dijalogom proistekla je iz nezadovoljstva radom ove uprave: načinom i kriterijumima na osnovu kojih se raspodeljuju i troše javna sredstva namenjena kulturi.

Grupa okupljena oko zajedničke platforme “Za kulturne politike – politika kulture'' jasno je formulisala svoje zahteve i oni su taksativno i precizno bili predočeni Gradskoj upravi za kulturu na sastanku koji je održan 21.09.2009 na inicijativu Gradske uprave i kojem su prisustvovali predstavnici radne grupe “Za kulturne politike – politika kulture'' (detaljnije informacije o tom sastanku moguće je naći na veb sajtu ove grupe www.zakulturnepolitike.). Oni se u konačnom ishodu mogu svesti na tri osnovna zahteva:

- formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u gradu

- transparentnost i javnost u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava

- civilna participacija u procesima donošenja odluka

Sučeljavanje  različitih izjava predstavnika radne grupe “Za kulturne politike – politika kulture'' i predstavnika Gradske vlasti koje se odigralo u navedenoj emisiji nedvosmisleno je pokazalo ne samo nespremnost Gradske vlasti da otvori javni dijalog oko postavljenih pitanja nego i njihovo svesno nerazumevanje i pogrešno ineterpretiranje istih.

Jedan od zahteva je: civilna participacija u formulisanju kulturne strategije Grada kao i u procesima donošenja odluka. Član Gradskog veća zadužen za kulturu, gospodin Bursać, tim povodom u TV prilogu izjavljuje: Ideja da se iz trećeg sektora formuliše kulturna politika Novog Sada, potpuno ne dolazi u obzir. Očigledno je sama ideja o učešću predstavnika civilnog sektora u donošenju odluka koje se tiču kulturnog života grada toliko zastrašujuća i neprihvatljiva da je u očima gradskog poverenika za kulturu prerasla u formulisanje kulturne politike.

Jednostavno, proverom sajta www.zakulturnepolitike.net može se ustanoviti da inicijativa “Za kulturne politike – politika kulture'' nikada nije tražila monopolski tretman ni u regulaciji kulture ni u dodeli javnih sredstava. Upravo obrnuto, radna grupa “Za kulturne politike'' se protivila nebrojeno puta izraženoj praksi monopolizacije, nejavnosti rada i privilegovanom statusu pojedinih korisnika budžeta.

Da ovih pojava u praksi Gradske uprave za kulturu ima, potvrđuje i sledeće “objašnjenje” gospodina Bursaća u emisiji ANEM-a: Exit nije profitna organizacija. Exit dobija novac iz budžeta grada, kao udruženje građana i shodno zakonu troši taj novac na honorare i organizovanje čitavog tog muzičkog spektakla.

Upravo u dane ove izjave, Exit je najavio svoj finansijski izveštaj u kojem se pohvalio da je ostvario prihod od sedam miliona evra(!). I to je svakako razlog da ga Gradonačelnik smatra najuspešnijom i najbolje vođenom kulturnom inicijativom Novog Sada koja bi stoga trebalo da preuzme menadžment i svih drugih.
 
Očigledno ovde postoji ozbiljna nejasnoća oko pravnog statusa Egzita, ili se tim statusom svesno manipuliše pa se on po potrebi aktuelne politike preobraća iz udruženja građana u uspešno preduzeće (ili nekoliko njih) i obratno. Smatramo da te stvari treba jednom razjasniti do kraja: pa ako se radi o udruženju građana koje tako uspešno i nesebično doprinosi izgradnji kulturnog identiteta grada, treba ih svesrdno pomoći, možda čak sprovesti neku vrstu javnog zajma koju bi ovu organizaciju učinio još uspešnijom i efikasnijom. Opet ako se radi o uspešnom preduzeću koje svake godine puni gradske kase milionima evra, trebalo bi tu profitabilnost jasnije iskazati i prikazati kada se radi o dobrobiti svih građana Novog Sada. Na sednici Gradske Skupštine, gospodin Bojan Bošković je 27. novembra 2009. predstavio Izveštaj rada i finansijskih efekata festivala Exit. To, međutim, nije urađeno onako kako svi korisnici budžeta za kulturu predstavljaju svoje izveštaje - sa tačno navedenim stavkama troškova i fotokopijama računa. Dakle, van uobičajene prakse i propisa predočen je ”sumarni izveštaj” sa vrlo sumarnim procenama, koje ne samo da postavljaju pitanje ravnopravnosti u odnosu na korišćenje javnih sredstava, nego i uvode nove kriterijume - koliko se tokom realizovanih projekata, uz pomoć dotacija Grada, generišu i usputni prihodi. Ukoliko je to novouspostavljeno merilo rada, bilo bi dobro da ga Gradska uprava objavi i obrazloži. Taj kriterijum trošenja po kafanama, izletištima, hotelima i prodavnicama bi onda trebalo primeniti i na ostale manifestacije koje se tokom godine odigravaju u gradu. Članovi “Za kulturne politike – politika kulture'' bi onda takođe bili u prilici da naprave izveštaj “o dodatnoj koristi” od održavanja izložbi, simpozijuma, naučnih skupova, premijera, alternativnih festivala, artist-in-residence, radionica, itd.

Štaviše, ako je preduzeće Egzit odista tako uspešno moglo bi da, u skladu sa svetskim trendovima o društvenoj odgovornosti kapitala, pomogne i druge, neprofitne kulturne asocijacije u gradu.
 
Gospodin Bojan Bošković u izjavi za B92 ironizuje ceo ovaj tematski kompleks komentarišući da je reč o “varoškim tračarijama”. Nije li to pomalo bahata i uvredljiva izjava privilegovanog korisnika budžeta koji traži da se pravila “prilagođavaju” njemu i zapravo nikakvim konkretnim i proverljivim podacima te “tračarije” ne opovrgava?
 
Odbijanje zvaničnika iz Gradske uprave da se suoče sa stvarnim problemima nepostojanja kulturne politike i konfuznog sprovođenja kulturnog “upravljanja”, ilustruju i navodi gospodina Kopicla, pomoćnika gradonačelnika Novog Sada, iz pomenute TV emisje: “Polemiku je isprovociralo nekoliko reči… “ koje je gradonačelnik, ponesen Egzit euforijom javno izgovorio. Navodimo ih još jednom:
 
“Moramo da se jednom odlučimo da je nešto od interesa za grad ili nije! Za kulturu izdvajamo više od 900 miliona dinara i smatramo da Egzit spram rezultata koje postiže zaslužuje dobar deo tog novca. Masa poslovnog prostora se izdaje bez nadoknade, razna udruženja i 'razne Art klinike', a pitanje je rezultata i šta grad ima od toga.”
 
Iako se od samog početka krizne situacije Gradonačelnikov iskaz od strane njegovog savetnika tumači kao nebitan ispad u medijima, radna grupa “Za kulturne politike –politika kulture'' smatra da je upravo u tih nekoliko reči iskazan neprihvatljiv stav Gradskih vlasti prema novosadskoj kulturnoj i umetničkoj sceni na kojem se onda temelji i način rada Gradske uprave. Stoga je i reagovala ne samo na taj stav nego i na praksu koja je u prethodnim godinama ovaj stav realizovala dodeljujući lavovski deo gradskog budžeta namenjen neprofitnim kulturnim i umetničkim organizacijam upravo Exit-u, i njegovim pratećim mimikrijama (Cinema City, Sterijino pozorje, a u najavi Exit Moda, Exit Business Sajam). Time je monopolizacija već realizovana. A nepreciznim finansijskim izveštajima se ta činjenica prikriva.

Konačno, gospodin Kopicl cinično zaključuje da Gradska uprava učestvuje u dijalogu i da nema razloga za brigu, jer će strategija kulturnog razvoja uskoro biti u javnosti.

Nedavno obelodanjeni Plan privrednog razvoja Grada, koji prethodi strategijama kulturnog razvoja, objavljen pre mesec dana potvrđuje i razrađuje ideje Gradonačelnika pri čemu je iz oblasti kulturnih delatnosti u izradi plana je učestvovao jedino predstavnik “Exit-a”. Možda se zbog  toga plan razvoja kulture nalazi u "odeljku D" – unapređenje turizma.

Zaključujemo:

Emisija ANEM-a je dodatno potvrdila utemeljenost i relevatnost analiza i zalaganja radne grupe “Za kulturne politike – politika kulture''. Predstavnici Gradske uprave za kulturu su iznesenim stavovima sami sebe diskvalifikovali, nespremni da se suoče sa stvarnim problemima kulture u Novom Sadu. Sporni gradonačelnikov stav i dalje je na snazi i dok on svoje reči javno ne povuče, opovrgne ili barem preformuliše kao znak dobre volje da se postojeće strategije “kulturne politike” barem preispitaju, zahtevi i pitanja koje je postavila radna grupa “Za kulturne politike – politika kulture'' ostaju umesni i zaslužuju jasne i korektne odgovore.
 
Novi Sad, decembar 2009.
Radna grupa “Za kulturne politike – politika kulture''

Dopis dostavljen:
Gradonačelniku
Savetu za kulturu grada Novog Sada
Članu Gradskog veća zaduženom za kulturu
Skupštini Grada
Načelnici za kulturu grada Novog Sada
Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu
Kabinetu Predsednika Izvršnog veća APV
Odboru za kulturu Skupštine APV
Potpredsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine zaduženom za kulturu
Exit timu
Festivalu Cinema City
Medijskim kućama