Izveštaji

Saopštenje za javnost nakon održanog javnog razgovora o kulturnoj politici grada „JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST“

U četvrtak, 24. juna 2010, u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u organizaciji Nezavisne inicijative „Za kulturne politike – politika kulture“ (ZKP), a pod nazivom „Javni novac traži javnu odgovornost“ održan je Javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu. Isti je prvo trebalo da se održi 18. juna 2010. sa gospođom Tijanom Pavlov, načelnicom Gradske uprave za kulturu, gospodinom Andrejom Bursaćem, članom Gradskog veća zaduženom za kulturu i gospodinom Vladimirom Kopiclom, savetnikom Gradonačelnika za oblast kulture, ali je otkazan zbog nesporazuma koji je usledio, jer predstavnici vlasti nisu pristali da sastanku prisustvuju mediji, uz stav da žele otvoren dijalog, ali bez medija (Saopštenje Gradske uprave za kulturu objavljeno na sajtu grada Novog Sada).Saopštenje za medije: O otkazivanju tribine 18. juna, 2010.

Novi Sad, 18. jun 2010., SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Pokušaj organizacije sastanka između potpisnika incijative ZKP i predstavnika gradske uprave za kulturu, koji je trebalo da se dogodi u petak 18. juna 2010. godine u Gradskoj kući, na zalost se nije desio, zato sto predloženi oblici tog sastanka nisu odgovarali obema stranama.
 
Naime, inicijativi ZKP nije odgovarao sastanak bez predstavnika medija, a takav sastanak je ponudio clan Gradske uprave zadužen za kulturu A. Bursać. Mediji su bili pozvani na ovaj sastanak jer se dogodio nesporazum prilikom ugovaranja ovog sastanka.
 
Iz tih razloga incijativa ZKP se odlučila da uprilici konferenciju za štampu na koju će biti pozvani i predstavnici Gradske uprave, a na kojoj će biti razmotrena aktuelna gradska kluturna politika, a u svetlu minulog godišnjeg konkursa za podršku projektima iz kulture na nivou grada Novog Sada.
 Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'

Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'
 
Na drugoj javnoj tribini održanoj 30. jula 2009. u CK13 pod naslovom "To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestatii" u organizaciji Radne grupe “za kulturne politike - politika kulture” razmatrane su dve teme.
Prva je bila posvećena utvrđivanju činjenica vezanih za tvrdnju Ivana M. Lalića da je Exit  učestvovao u finansiranju filma Želimira Žilnika 'Kenedi se ženi' sa 20.000 evra., koju je gospodin Žilnik osporio.

 

blog, Administrator

Na pomenutoj tribini, pojavio se samo gospodin Žilnik koji je okupljenima predstavio dokumente (fotokopije faktura i izvoda) kojima je dokazao da u produkciji njegovog filma 'Kenedi se ženi' nije bilo nikakvog ulaganja od strane Exit-a. Radna grupa koju čine samoinicijativno okupljeni umetnici, umetnička udruženja i aktivisti trećeg sektora smatraju da je ovaj slučaj time završen,  te da je gospodin Lalić, neodazvavši se na poziv, sam sebe diskvalifikovao kao sagovornika. Posle Tribine, Ivan M. Lalić je u medijima izmenio svoje tvrdnje, dodajući da su i Exit i on lično učestvovali u nabavci sredstava i ponudio Želimiru Žilniku da to dokaže na sudu. Žilnik je prihvatio Lalićev izazov i već je podneo Sudu tužbu zbog neistina iznetih u Dnevniku od 9. jula 2009. U tom smislu je ovaj segment javne rasprave za nas zaključen, do donošenja sudske presude.
Druga tačka javne tribine bila je usmerena na promociju web portala 'za kulturne politike - politika kulture' www.zakulturnepolitike.net na kojoj je prezentovana celokupna dokumentacija dosadašnjih medijskih istupa sa idejom da se kroz otvoreni dijalog i razmenu mišljenja doprinese izgradnji modela kulturne politike u Gradu. Formiranje Radne grupe bilo je i potaknuto nejasnoćom i nedefinisanošću ove politike koju nužno prati i neprozirnost kriterijuma raspodela budžetskih sredstava namenjenih kulturi.


Syndicate content