ZKP: Godinu dana posle

Godinu dana je prošlo od kritike izrečene na zalaganja gospodina Igora Pavličića, Gradonačelnika Novog Sada, da menadžment kulture u Novom Sadu, treba podrediti Exitu, te dalje marginalizivati nezavisnu umetničku scenu. Mnogobrojni pledoajei i argumenti Inicijativa “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP), u prilog vraćanja na metode i kriterijume evropske kulturne politike, nisu rezultirali otvaranjem dijaloga ili pak ograđivanjem od neprimerenih izjava i neprihvatljivih praksi. Hronika naših pokušaja dijaloga može se pratiti i videti na web portalu: www.zakulturnepolitike.net
 
Ipak, za ovih godinu dana je postalo jasno, da je floskula o “ festivalizaciji”, kao kulturnom “brendu” Novog Sada, tlapnja bez osnove – jer su najkrupniji korisnici budžetskih sredstva upravo oni koji se hvale da su najkomercijalniji(!?). Činjenice pokazuju da se “gutači” lavovskog dela budžetskih sredstava – Exit i Cinema City, praktično uopšte ne bave domaćom umetničkom produkcijom visokih vrednosti, što je osnovni kriterijum po kojem Gradska uprava za kulturu tvrdi da daje finansijsku podršku.
 
Pomenuta Udruženja građana, sa razgranatim “prijateljskim agencijama i preduzećima, opšte je poznato, bave se ugovaranjem gostovanja stranih komercijalnih umetnika. Nijedan argument nije prezentiran javnosti, u prilog da ove opšte poznate činjenice treba skrivati, kao da su vrhunska vojna tajna, kao što u domaćem zakonodavstvu nema nikakvih iznimki, kada je reč o podnošenju
detaljnih finansijskih izveštaja o utrošku budžetskih sredstava ili pak o evidenciji prodatih ulaznica – što naši pomenuti “svetionici umetnosti i kulture” – jednostavno izbegavaju da čine!
 
Mada i ovogodišnji gradski budžet za kulturu nastavlja, uz minimalne korekcije, dosadašnju šemu – slabiti nezavisni sektor, jačati  “nedodirljive”, svima je kristalno jasno da se tabui i mistifikacije klimaju, da su promene neminovne. Mediji u Novom Sadu, Vojvodini, Srbiji, te  u susednim zemljama, su sa pažnjom podržali zalaganja ZKP-a i očekuju uspostavljanje uobičajenih
demokratskih principa u formulisanju i vođenju kulturne politike.
 
Inicijativa “Za kulturne politike – politika kulture” ponovo predlaže argumentovanu debatu o kulturnoj politici u Novom Sadu, o dostignućima umetničke prakse i kultunog rada i o efektima uloženih budžetskih sredstava. Predlažemo Upravi za kulturu Novog Sada da na javnu debatu pozove  subjekte koji u kulturi deluju, koji su korisnici budžetskih sredstava ili o njima odlučuju: Članove stručne komisije sa poslednjeg Konkusa za dodelu sredstava iz oblasti kulture za 2010. godinu, predstavnike ustanova, medija, političkih partrija, Udruženja koji su na poslednjem konkursu proglašeni kao jedini legitimni učesnici(!), te inicijativu ZKP.
 
Ukoliko sučeljavanja i razmene argumenata ne bude bilo, promišljanje neće biti ukinuto. Samo, umesto dijaloga – imaćemo konfrontaciju.
 
Za kulturne politike – politika kulture
umetnici i umetnice, radnici i radnice u kulturi, nezavisni istrazivači, umetnička udruženja i predstavnici trećeg sektora Novog Sada
http://www.zakulturnepolitike.net
[email protected]