Akademija slobodnih studija

Akademija slobodnih studija, www.akss.org
Osnovana je 2006. godine kao udruženje građana i građanki. Bavi se informisanjem u oblasti kulture i umetnosti. Organizuje i realizuje sledeće programe/projekte: Drama igre, Školu crtanja i slikanja, "Prelo-Nova" - radionicu redizajna odeće i nakita, Večeri predstavljanja kultura i naroda (Holandsko, Nemačko, Slovenačko, Francusko, Belgijsko, Kirgistansko, Poljsko, itd), "Hor-orooor!" - radionicu improvizovanog hora, "Iza otvorenih vrata" - večeri otvorenih razgovora na različite teme iz oblasti kulture i umetnosti, "Homo Interculturalicus" - istraživanje informisanosti/svesti stanovništva većih i manjih multietničkih mesta Vojvodine o tome da li postoji, šta je i koji je značaj interkulturalnog dijaloga u tim sredinama. Sarađuje sa različitim organizacijama u zemlji i inostranstvu.