Bojan Krivokapić

Bojan Krivokapić - aktivista u oblasti kulture i mira; Rođen 1985. u Bačkoj Topoli.
2004. završio Karlovačku gimnaziju. Od 2008. je apsolvent na odseku za Komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Članom/saradnikom Kamernog pozorišta muzike Ogledalo posaje 2004. godine, a Međunarodnog festivala aktuelne muzike INTERZONE 2005. godine.
Od 2006. je predsednik i PR Akademije slobodnih studija. Pohađao je mnogobrojne seminare, konferencije i programe iz oblasti: kulture, ljudskih prava, umetnosti (i) marginalizovanih grupa, mirovnih studija, itd. u zemlji, regionu i šire.