Nataša Vujkov

Diplomirani umetnik novih likovnih medija; saradnik u nastavi na predmetima multimedija i web-komunikacije, Visoka tehnička škola, Novi Sad. Sarađivala sa Omladinskim klubom (edukator-volonter, foto radionioca), Institutom za fleksibilne kulture i tehnologije "Napon" (projekat Play Cultures), Centrom za strateška ekonomska istraživanja "Vojvodina-CESS" (program radne prakse u pokrajinskim organima uprave), Omladinskim centrom CK13 (ciklus video učionica), studentima Fakulteta tehničkih nauka i Farmaceutskog fakulteta u Novom Sadu na video projektima i dr.