Ženske studije i istraživanja

Udruženje građana Ženske studije i istraživanja (ŽSI) u Novom Sadu su počele rad februara 1997. kao alternativni, interdisciplinarni, visokoškolski obrazovni program namenjen onima koje žele više da doznaju o pitanjima društvene uslovljenosti rodnosti kod nas i u svetu. ŽSI svoj program određuju u regionu, u kontekstu višekulturne, višenacionalne, višekonfesionalne Vojvodine. U tom smislu je cilj ŽSI da obrazuje žene i muškarce kako bi bolje razumeli sadašnju podelu prema polu u domenu obrazovanja, nauke, umetnosti, religije, tehnologije i drugih oblika svakodnevnog života. Teorijski pristup je interdisciplinaran, metode alternativne akademskim, a stečeno obrazovanje u funkciji aktivne primene u životu, radu i daljem samostalnom istraživačkom interesovanju. Strukturu ŽSI čine 4 jedinice: edukativna (predavanja, radionice, diskusione tribine), istraživačka (različiti projekti na kojima obavezno sarađuju studentkinje i studenti), izdavačka i dokumentaciono-informaciona (biblioteka, tekstoteka - na srpskom, mađarskom, rusinskom jeziku, audioteka, fototeka, videoteka, cedeteka).

 
www.zenskestudije.org.rs
[email protected]  Svenka Savić [email protected]