ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu

10. jun 2010., NOVO VREME – STARO STANJE
Mreža “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je prošlo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.
 

• Ne samo da se nije završilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.
 
• Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.
 
• Treći zahtev ZKP-a, da se omogući učešće građana/ki, predstavnika udruženja građana u procesima donošenja odluka i kreiranju kulturne politike, takođe nije ni otvoren kao mogućnost.
 
U ovom trenutku javne institucije i gradska tela u kulturi deluju potpuno odvojeno od baze, tj. građanstva, a njihov modus operandi je bliži kripto-privatnim organizacijama nego javnim institucijama otvorenim za građane/ke i, radnike/ce u kulturi i širu javnost.
 
DEBATA O STANJU U KULTURI NOVOG SADA: JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST
 
Rezultati ovogodišnjeg Konkursa za podršku projektima iz oblasti kulture i umetnosti Gradske uprave za kulturu, okolnosti pod kojima su donešene odluke, stavovi članova Komisije (koja je potpisala te odluke), a koji su zabeleženi u Zapisniku sačinjenom nakon završetka njihovog angažmana – sve to navodi na zaključak da ni po jednoj osnovi nisu urodile plodom kritičke primedbe i zahtevi koje je inicijativa mnogobrojnih predstavnika trećeg sektora u kulturi Grada, okupljenih pod imenom ”Za kulturne politike -
politika kulture” (ZKP), upućivala aktuelnoj gradskoj vladi u vezi sa aktuelnom gradskom kulturnom politikom. Naprotiv, dogodilo se niz neregularnosti, neprincipijelnosti i povreda principa demokratske procedure, a po jednoj osnovi čak i pravna neregularnost, što dovodi u pitanje i pravnu legitimnost obavljene konkursne procedure i donešenih odluka:
 
- U predselekciji su, bez obzira na svoju kulturnu relevantnost i kvalitet, izuzeti iz razmatranja svi projekti čiji je pravni nosilac organizacija koja nije registrovana kao udruženje građana. Na taj način je došlo do diskriminacije onih oblika organizovanja kulturne produkcije koji, po zakonu Republike Srbije, predstavljaju legitimno registrovane organizacije za obavljanje ove vrste delatnosti.
 
- Ovaj oblik eliminisanja 24 organizacije koje nisu registrovane kao udruženje građana iz procesa odlučivanja na Konkursu pravno je neodrživ, jer u tekstu objavljenog Konkursa, kao propozicija, nije napomenuto da će Komisija odlučivati o projektima čiji su nosioci isključivo one organizacije koje su registrovane kao udruženje građana. U konkursnom pozivu piše da ”pravo učešća na javnom konkursu imaju ustanove i organizacije registrovane za obavljanje delatnosti kulture, čije je sedište na teritoriji Novog Sada, kao i za crkve i verske zajednice”
 
- Formalno obrazloženje razloga za ovu eliminaciju se zasnivalo na zaključku da se svako udruženje građana, po definiciji, bavi neprofitabilnom kulturnom produkcijom, a da je svaka organizacija, koja nije tako registrovana, usmerena isključivo na profitabilne oblike kulturne produkcije. Međutim, mnogobrojni primeri projekata prijavljenih na ovogodišnji Konkurs, koji su uzeti u obzir za razmatranje i kojima je dodeljen veliki deo budžetskih sredstava, ukazuju na netačnost ovog zaključka. Naprotiv, pod firmom udruženja građana, na Konkursu su ogromnim iznosima podržane dve visoko profitabilne manifestacije (Exit, Cinema City) koje prezentuju komercijalne kulturne sadržaje, a odbijen je niz visoko kvalitetnih umetničkih projekata domaćih stvaralaca samo zbog toga sto je njihov pravni nosilac bila privatna agencija.
 
- Paradoksalno, u Komisiji koja je angažovana da selektuje projekte, nije bio nijedan kulturni radnik/ca koji/a radi u nevladinom i neinstitucionalnom kulturnom sektoru, ni jedan slobodan/a umetnik/ca, niti predstavnik/ca umetničke grupacije ili udruženja koji nisu osnovani od strane državnih institucija. Na ovaj način je tzv. treći kulturni sektor ponovo eliminisan iz procesa odlučivanja o dodeli sredstava.
 
- Donešene odluke govore o odsustvu bilo kakvog transparentnog i principijelnog koncepta kulturne politike aktuelne Gradske vlade.
 
- Sa većinom izrečenih zamerki se poklapa i mišljenje članova/ca angažovane Komisije koje je izrečeno u Zapisniku, što ukazuje da su članovi/ce Komisije bili/e na izvestan način zloupotrebljeni dovođenjem pred svršen čin i nemogućnošću da o nekim suštinskim aspektima konkursne procedure i kulturne politike imaju mogućnost da odlučuju.
 
Iz gore nabrojanih razloga zakazujemo Javnu raspravu po predloženim temama u cilju da se demokratskim dijalogom pokrene neophodna reforma neprihvatljive kulturne politike aktuelne Gradske vlade. Na Javnu raspravu pozivamo sve subjekte u kulturi Grada, predstavnike Gradske uprave za kulturu, Člana Gradskog veća zaduženog za kulturu - gospodina Andreja Bursaća, Savetnika
gradonačelnika za kulturu - gospodina Vladimira Kopicla, članove angažovane Komisije, predstavnike institucija kulture, nevladinih organizacija i udruženja, kao i slobodne umetnike/ce i umetničke asocijacije.
 
ZKP predlaže da se organizuje okrugli sto povodom rezultata o dodeli sredstava za ovu godinu. Iz svega navedenog  i zbog  nejasnoća u kriterijumima u dodeli sredstava predlažemo da se ovaj skup održi u Plavoj sali Gradske skupštine, da se ukaže na segmente koji moraju da se menjaju zbog prirode transparetnosti, demokratskih vrednosti i dostupnosti javnosti. To će takođe biti prilika za razmenu argumenata, i utvrđivanja činjenica, svih učesnika koji doprinose kulturnom i umetničkom životu Novog Sada.
 
Predlažemo da se javna rasprava održi 16. juna 2010. godine u 13:00 u Plavoj sali Gradske skupštine.
 
Grupa ”Za kulturne politike - politika kulture” (ZKP)
www.zakulturnepolitike.net
Novi Sad