Gordana Nikolić

Gordana Nikolić, diplomirala na Katedri za istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu, Beograd 2006. godine i na postdiplomskim studijama u okviru Centra za Interdisciplinarne studije – odsek Teorija umetnosti i medija - na Univerzitetu umetnosti, Beograd 2008. godine.

Kustoskinja Odeljenja za film i fotografiju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (od 2006). Članica Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon, Novi Sad (osnovan 2005). Ko-urednica brojnih javnih diskusija, predavanja. prezentacija i konferencija iz oblasti savremene umetnosti, filma i novih tehnologija u MSUV; jedan od autora/kustosa izložbe i javnog razgovora sa umetnicima iz Prištine: “Odstupanje: savremena umetnička scena Prištine” (2008) u saradnji za organizacijom Kontekst (Beograd) i Rhizoma (Priština); programska koordinatorka internacionalne izložbe i konferencije “Territories and Resources” (2008); jedan od kustosa i urednika internacionalne izložbe i konferencije “Wealth of Nations” (2009), itd. Članica žirija za nacionalnu nagradu za mladog umetnika “Mangelos” 2008. i 2009. Pisala teorijske tekstove, preglede i kritiku: za muzejsku publikaciju “Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini”, za kataloge izložbi i druge publikacije i periodiku.
 
Oblasti: teorija i istorija moderne i savremene umetnosti i filma, teorija medija, kustoske prakse, digitalni arhivi (elektronska reproduktivna umetnost), sociološka nauka i studije kulture.