Tribine

Saopštenje za javnost nakon održanog javnog razgovora o kulturnoj politici grada „JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST“

U četvrtak, 24. juna 2010, u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u organizaciji Nezavisne inicijative „Za kulturne politike – politika kulture“ (ZKP), a pod nazivom „Javni novac traži javnu odgovornost“ održan je Javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu. Isti je prvo trebalo da se održi 18. juna 2010. sa gospođom Tijanom Pavlov, načelnicom Gradske uprave za kulturu, gospodinom Andrejom Bursaćem, članom Gradskog veća zaduženom za kulturu i gospodinom Vladimirom Kopiclom, savetnikom Gradonačelnika za oblast kulture, ali je otkazan zbog nesporazuma koji je usledio, jer predstavnici vlasti nisu pristali da sastanku prisustvuju mediji, uz stav da žele otvoren dijalog, ali bez medija (Saopštenje Gradske uprave za kulturu objavljeno na sajtu grada Novog Sada).Poziv na javni razgovor o kulturnoj politici u Novom Sadu - JAVNI NOVAC TRAŽI JAVNU ODGOVORNOST

Početak: 
Thu, 2010-06-24 11:00

Zbog neodržavanja sastanka sa članovima gradske uprave za kulturu uz prisustvo medija zakazanog za 18. jun 2010. godine, Inicijativa “Za kulturne politike” poziva Vas na javni razgovor koji će se održati u četvrtak, 24.06.2010. u 11:00 časova u prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad.
 
Aktuelni povod našeg obraćanja javnosti i medijima jesu nedavno objavljeni rezultati konkursa Gradske uprave za kulturu Novog Sada za dodelu sredstava za programe i projekte u kulturi. Ispred ZKP-a, kao uvodničari, će govoriti: Želimir Žilnik, Gordana Nikolić i predstavnici organizacija i agencija koje su oštećene u procesu odlučivanja, a poziv da učestvuju u javnom razgovoru biće upućen i Andreju Bursaću-članu gradskog veća za kulturu, Vladimiru Kopiclu-savetniku gradonačelnika za kulturu i Tijani Pavlov-načelnici za kulturu grada.
 

Saopštenje za medije: O otkazivanju tribine 18. juna, 2010.

Novi Sad, 18. jun 2010., SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Pokušaj organizacije sastanka između potpisnika incijative ZKP i predstavnika gradske uprave za kulturu, koji je trebalo da se dogodi u petak 18. juna 2010. godine u Gradskoj kući, na zalost se nije desio, zato sto predloženi oblici tog sastanka nisu odgovarali obema stranama.
 
Naime, inicijativi ZKP nije odgovarao sastanak bez predstavnika medija, a takav sastanak je ponudio clan Gradske uprave zadužen za kulturu A. Bursać. Mediji su bili pozvani na ovaj sastanak jer se dogodio nesporazum prilikom ugovaranja ovog sastanka.
 
Iz tih razloga incijativa ZKP se odlučila da uprilici konferenciju za štampu na koju će biti pozvani i predstavnici Gradske uprave, a na kojoj će biti razmotrena aktuelna gradska kluturna politika, a u svetlu minulog godišnjeg konkursa za podršku projektima iz kulture na nivou grada Novog Sada.
 Javni razgovor između inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A.BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

Početak: 
Fri, 2010-06-18 11:00

Saopštenje za medije: Pozivamo Vas na javni razgovor između članova inicijative 'ZA KULTURNE POLITIKE - POLITIKA KULTURE', predstavnika Grada zaduženih za kulturu A. BURSAĆA, V. KOPICLA i predstavnika medija

u petak 18.06.2010. godine u 11:00 časova
u Gradskoj kući (II sprat, sala za konferencije)/

ZKP: NOVO VREME – STARO STANJE, Dopis A. Bursaću za sastanak pred junsku debatu

10. jun 2010., NOVO VREME – STARO STANJE
Mreža “Za kulturne politike – politika kulture” (ZKP) podseća da se ni posle godinu dana od kako je prošlo od formiranja tri osnovna zahteva koji bi pokrenuli pitanje razvoja kulture u Novom Sadu, stvar nije pomerila sa mesta.
 

• Ne samo da se nije završilo uobličavanje strategija kulturne politike u gradu Novom Sadu, već do sada od strane Gradske uprave nije organizovan ni održan niti jedan sastanak koji bi otvorio pitanje formulisanje strategije i plana (kratkoračnog i dugoročnog) kulturne politike u Gradu.
 
• Drugi zahtev, koji je ZKP uputio, a koji se tiče transparentnosti i javnosti u poslovanju i raspodeli budžetskih sredstava je samo delimično usvojen i sproveden.
 “Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?”, tribina u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, četvrtak 26.11. u 19h

Poštovani,

Pozivamo Vas na interaktivnu tribinu pod nazivom:

“Kome i zašto (ne) treba Festival INTERZONE?” koja će se održati u četvrtak 26.novembra 2009. u 19h u MUZEJU SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE (Dunavska 37, Novi Sad).
 Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'

Otvoreno pismo javnosti nakon druge javne tribine 'za kulturne politike-politika kulture'
 
Na drugoj javnoj tribini održanoj 30. jula 2009. u CK13 pod naslovom "To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestatii" u organizaciji Radne grupe “za kulturne politike - politika kulture” razmatrane su dve teme.
Prva je bila posvećena utvrđivanju činjenica vezanih za tvrdnju Ivana M. Lalića da je Exit  učestvovao u finansiranju filma Želimira Žilnika 'Kenedi se ženi' sa 20.000 evra., koju je gospodin Žilnik osporio.

 

blog, Administrator

Na pomenutoj tribini, pojavio se samo gospodin Žilnik koji je okupljenima predstavio dokumente (fotokopije faktura i izvoda) kojima je dokazao da u produkciji njegovog filma 'Kenedi se ženi' nije bilo nikakvog ulaganja od strane Exit-a. Radna grupa koju čine samoinicijativno okupljeni umetnici, umetnička udruženja i aktivisti trećeg sektora smatraju da je ovaj slučaj time završen,  te da je gospodin Lalić, neodazvavši se na poziv, sam sebe diskvalifikovao kao sagovornika. Posle Tribine, Ivan M. Lalić je u medijima izmenio svoje tvrdnje, dodajući da su i Exit i on lično učestvovali u nabavci sredstava i ponudio Želimiru Žilniku da to dokaže na sudu. Žilnik je prihvatio Lalićev izazov i već je podneo Sudu tužbu zbog neistina iznetih u Dnevniku od 9. jula 2009. U tom smislu je ovaj segment javne rasprave za nas zaključen, do donošenja sudske presude.
Druga tačka javne tribine bila je usmerena na promociju web portala 'za kulturne politike - politika kulture' www.zakulturnepolitike.net na kojoj je prezentovana celokupna dokumentacija dosadašnjih medijskih istupa sa idejom da se kroz otvoreni dijalog i razmenu mišljenja doprinese izgradnji modela kulturne politike u Gradu. Formiranje Radne grupe bilo je i potaknuto nejasnoćom i nedefinisanošću ove politike koju nužno prati i neprozirnost kriterijuma raspodela budžetskih sredstava namenjenih kulturi.


Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI

Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine

Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i još nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme učešće u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uopšte ne zanimaju.

To bi moglo da bude legitimno pravo ovog višestrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje zašto je uopšte pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu išle neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na rešavanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino što nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.Nova tribina: “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI” je zakazana u četvrtak, 30. JULA 2009. godine u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13

in
Početak: 
Thu, 2009-07-30 13:00

Grupa umetnika/ca, umetničkih udruženja, radnika/ca u kulturi i članovi neprofitnog sektora, okupljeni u Radnu grupu “Za kulturne politike - politika kulture” u cilju pokretanja javnog dijaloga u vezi sa neregulisanim statusom u kulturi grada Novog Sada, poziva sve profesionalne umetnice/ke, medije, članove Gradske uprave, nezavisne novinare i sve zainteresovane građane/ke da učestvuju na javnoj tribini pod nazivom:
 
“TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI”
 
30. JULA 2009. godine u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu
 
Na prvi deo tribine su pozvani:
Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City
Želimir Žilnik, scenarista i režiser
Szabolc Tolnai, filmski režiser
Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik
 
Gospodin Ivan M. Lalić je odbio da se pojavi na tribini.
 
Namera prvog dela tribine je da se utvrde netransparentni detalji pomenuti u dosadašnjim medijskim raspravama, koji su proizašli nakon održane javne diskusije „Potemkinov Novi Sad“ , 06. jula 2009. godine.
 
Smatramo da tek utvrđivanjem jasnih činjenica ostvarujemo prostor za dalji konstuktivan dijalog na temu razvoja kulturnih politika. Za kulturni život Novog Sada i Vojvodine, neophodno je javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenja ozbiljne štete našem kulturnom prostoru.
 
Treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, od godine koja je označavana kao „preokret“ u pogledu politike, kulture, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga što je obećavano i najavljivano.
 
U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma http://www.zakultunepolitike.net koja uključuje aktuelne reakcije, diskusije, tekstove i obaveštenja o nadolazećim javnim tribinama o kulturnim politikama, skandalima u vezi sa finansiranjem kulture i sagledavanjem položaja i značaja kulture, kao i sa načinom određivanja prioriteta u sektoru kulture na nivou Novog Sada, Vojvodine i Srbije.
 
Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u dijalogu.
 
Radna grupa
“Za kulturne politike – politika kulture” umetnici/ce, umetnička udruženja, radnici/ce u kulturi i neprofitni sektor http://www.zakultunepolitike.net

Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI”

Poštovani,

Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo naše neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu  Javne uprave  (trošenja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: „Potemkinov Novi Sad“ koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.

Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu www.zakulturnepolitike.net, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u štampanim i elektronskim medijima.

U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao objašnjenja oslanjajući se na opšta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar.

Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: “za kulturne politke – politika kulture”, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skupštni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o trošenju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog rešenja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.

Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu „Dnevnik“ 09. jula 2009. godine u formi „otvorenog pisma“, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.

Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenja ozbiljne štete našem kulturnom prostoru.
 
Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.

Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u dijalogu.

U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.

U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma http://www.zakultunepolitike.net

Opšte poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize – padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podršku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao „preokret“ u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga što je obećavano i najavljivano.

Radna grupa
'Za kulturne politike – politika kulture'
umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor
 
Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:
l. Exit tim
2. Ivan M.Lalić
3. Gradonačelnik
4. Savet za kulturu Grada Novog Sada
5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu
6. Skupština Grada
7. Festival Cinema City
8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada
9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu
10. Kabinet Predsednika Izvršnog veca APV
11. Odbor za kulturu Skupštine APV
12. Podpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu
13. medijskim kućama

 Syndicate content