admin's blog

Ispravljanje greške: Inicijativa „Za kulturne politike“ primila zvanično obaveštenje od Andreja Bursaća o zakazivanju sastanka

Inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ je u četvrtak 17. septembra primila zvanično obaveštenje od Andreja Bursaća, člana Gradskog veća zaduženog za kulturu, da će prvi sastanak predstavnika Inicijative sa njim biti zakazan u ponedeljak, 20. septembra 2009. godine. Sledi sadržaj faksa poslatog iz kabineta Člana Gradskog veća za kulturu (originalno na ćiriličnom pismu):Nekulturni za kulturu - Jedan školski primer

Utorak, 15. septembar 2009. oko 11 sati.
       Nakon učtivog poziva službenice Gradske kuće, usledio je glas člana gradskog veća zaduženog za kulturu. Da, bio je to prvi čovek kulture u Novom Sadu - ,,najkulturniji’’ među nama. Prava je čast i privilegija, što mi se ukazala prilika...
       Sigurno ,,slučajno’’, propustio je da kaže: ,,Kako ste?’’ i tome sl. (računam, čoveku se žuri, kultura ne može da čeka!). Odjednom, čovek se razljutio (biće da je jači čaj ili je možda sinoć pogledao neki ,,teži’’ kulturni sadržaj u gradu), pa je sročio za mene ,,nekulturnu’’ (sigurno duboko promišljajući), petominutni monolog (dosta je, da se ne umara).Inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ uputila zvaničan dopis Andreju Bursaću, članu Gradskog veća za kulturu

 
Nakon 15 dana bez odgovora, inicijativa „Za kulturne politike – politika kulture“ je u utorak 15. septembra, uputila zvaničan dopis Andreju Bursaću, članu Gradskog veća zaduženom za kulturu, jer došlo do konkretnih koraka nakon što je Inicijativa prihvatila poziv Bursaća za saradnju koja bi otvorila produktivan dijalog o kulturnoj praksi i politici u Novom Sadu.
 
Gospodin Bursać je obavešten da do petka 18. septembra 2009. Inicijativa očekuje njegov odgovor na dopis od 01. septembra 2009.
 
Dopis je takođe poslat gradonačelniku Igoru Pavličiću i Tijani Pavlov, načelnici za kulturu grada Novog Sada.
 
Sva tri dopisa se nalaze u prilogu ovom obaveštenju, na dnu stranice.
 1. septembra inicijativa "Za kulturne politike" poslala pisma političkim akterima o otvaranju dijaloga o kulturnim politikama

Pismo je upućeno: Andreju Bursaću - članu gradskog odbora za kulturu, Igoru Pavličiću - gradonačelniku Novog Sada, Tijani Pavlov - načelnici za kulturu grada Novog Sada, Milošu Pavkovu - predsedniku Saveta za kulturu Grada Novog Sada, Sekretaru skupštine grada, Bojanu Pajtiću - predsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Miloradu Đuriću - pokrajinskom sekretaru za kulturu, Dušku Jakovljevu - potpredsedniku Izvršnog veća AP Vojvodine, Radmili Šišarici - sekretarki Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport AP Vojvodine, Nebojši Bradiću - ministru kulture Republike Srbije, Dimitriju Tadiću - savetniku u Ministarstvu kulture RS, Ani Vučetić - pomoćnici ministra kulture RS za savremeno stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose, Mileni Burić - samostalnoj savetnici za Pozorišno i plesno stvaralaštvo, Milici Kuzmanović Janković - načelnici odeljenja za savremeno stvaralaštvo i kulturnu industriju (kinematografija), kao i većini političkih stranaka u Srbiji.
 Saopštenje za medije - To što ih ignorišemo ne znači da će činjenice nestati

Umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi, nezavisni istrazivači i predstavnici trećeg sektora Novog Sada okupili su se i formirali Radnu grupu i istovremeno pokrenuli web platformu 'Za kulturne politike - politika kulture'. Radna grupa je  uočila problem neadekvatnog tretmana umetnika, umetničkih udruzenja i trećeg sektora i stoga insistira na sistemskom rešenju, kao i rešenje u Pokrajini koje bi bilo pravično i demokratsko, a ne formalno birokratsko kao i zahtev da se komercijalne manifestacije zabavnog i turistčkog sadržaja izuzmu od finansiranja iz budžeta za kulturu i ta sredstva preusmere upravo na treći sektor koji je sistematski ugrožen.

Nedavni javni istupi  čelnih ljudi Grada o problemima u regulisanju kulture u Gradu, predstavljaju nipodaštavanje i diskvalifikaciju javnog rada lokalne kulture i umetnika.


Izjava Borisa Kovača: TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI

Obraćanje BORISA KOVAČA u okviru tribine

Obzirom da je konkretan povod ove tribine javna rasprava povodom otvorenog pisma gospodina Ivana Lalića gospodinu Želimiru Žilniku i još nekima od nas koji smo izneli kritičke stavove prema kulturnoj politici aktuelne gradske i pokrajinske vlade, prinuđen sam da primetim da je gospodin Lalić svojim odbijajem da uzme učešće u ovoj javnoj raspravi definitivno potvrdio da ili ne razume ozbiljnost situacije u kulturi grada ili da ga problemi sa kojima se suočava nekoliko desetina umetničkih udruženja, grupacija, projekata i pojedinaca koji nisu zaposleni u državnim institucijama kulture, uopšte ne zanimaju.

To bi moglo da bude legitimno pravo ovog višestrukog direktora novosadskih festivala da on u svom pismu ne zamera organizatorima upravo to da na prethodnu tribinu nije bio pozvan. Takođe se postavlja pitanje zašto je uopšte pisao otvoreno pismo ako ga direktno javno sučeljavanje stavova na pokrenute teme ipak ne zanima. Mada kritike koje upućujemo nisu išle neposredno na njegov račun nego na račun Gradske kulturne politike, postalo je sasvim jasno da gospodin Lalić uzima na sebe dobar deo odgovornosti za tu politiku. Obzirom da se neadekvatna politika menja ili promenom koncepta i principa na kojima počiva ili promenom onih koji su nosioci i realizatori takve politike, ukoliko kreatori i realizatori aktuelne kulturne politike odbijaju dijalog sa kulturnim poslenicima na rešavanju alarmantne situacije u kulturi grada, onda je jedino što nam preostaje da zahtevamo da oni svoje pozicije ustupe drugima koji će biti spremni na otvoren, javni i konstruktivni dijalog koji će voditi ozbiljnim sistemskim promenama.Prilog uz poziv na učestvovanje na tribini “TO ŠTO IH IGNORIŠEMO NE ZNAČI DA ĆE ČINJENICE NESTATI”

Poštovani,

Smatrajući da smo, kao radnici u kulturi i umetnici obavezni da izrazimo naše neslaganje sa najavama monopolisanja i netransparentnosti u radu  Javne uprave  (trošenja budzetskih sredstava), koje smo uočili u stavovima gospodina Gradonačelnika Igora Pavličića, zakazali smo javnu tribinu 06. jula 2009 pod naslovom: „Potemkinov Novi Sad“ koja se održala u Omladinskom centru 'Crna Kuća 13' (skraćeno CK13) u Novom Sadu.

Izlaganja i odjeci sa te tribine su objavljeni na web portalu www.zakulturnepolitike.net, a pomenuti javni razgovor je imao veliki odjek u štampanim i elektronskim medijima.

U razgovoru je učestvovao i član Gradskog Veća za kulturu Andrej Bursać, koji se uključio u javni dijalog kroz oblik javnog intervjua, tokom kojeg nijednim argumentom nije opovrgao kritiku, već je davao objašnjenja oslanjajući se na opšta mesta svetske krize. Na pomen pojave monopolizacije u kulturi Novog Sada kao i pojave privilegovanih budžetskih korisnika, nije imao komentar.

Nakon dva i po sata javne rasprave zaključeno je da se formira Radna grupa profesinalnih udruženja i umetnika/ca, koja će inicirati i javni rad grupe preko web platforme: “za kulturne politke – politika kulture”, u cilju da se konstruktivno unaprede elementi kulturne politike. Radna grupa će se obratiti Skupštni Grada i Pokrajine sa zahtevima za relavantne podatke o trošenju budžetskih sredstava, kao i sa konstruktivnim predlozima sistemskog rešenja u sektoru kulture na nivou Novog Sada i Vojvodine. U slučaju da su te informacije ne dostupne, kontaktiraće se poverenik za javne informacije Republike Srbije.

Ni do danas se nije oglasio gradonačelnik Igor Pavlčić, a na izrečenu kritiku svoje neslaganje je izneo gospodin Ivan M. Lalić, direktor Sterijinog Pozorja i umetnički direktor festivala Cinema City. Na navode Ivana M. Lalića, koji su objavljeni u dnevnom listu „Dnevnik“ 09. jula 2009. godine u formi „otvorenog pisma“, javne odgovore su objavili Želimir Žilnik, scenarista i reditelj, Boris Kovač, muzičar i multimedijalni umetnik, Szabolc Tolnai, filmski režiser i Kristian Lukić, istoričar umetnosti. Pomenuti umetnici tvrde u medijima da Ivan M. Lalić svoje odgovore zasniva na neistinitim tvrdnjama.

Smatramo da je za kulturni život Novog sada i Vojvodine, neophodno javnu debatu zaključiti relevatnim dokazima i dokumentacijom koja potvrđuje ili pobija iznesene tvrdnje. Ako od tog principa odustanemo, otvaramo prostor za mistifikacije, insinuacije i u krajnjoj instanci, nanošenja ozbiljne štete našem kulturnom prostoru.
 
Stoga, zakazujemo sledeći javni dijalog za četvrtak 30. jula u 13:00 časova u Omladinskom centru CK13, Vojvode Bojovića 13 u Novom Sadu.

Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete učešća u dijalogu.

U prvom delu debate će se javnosti predočiti argumenti za iznesene tvrdnje, kroz pregled faktografije, pre svega u vezi ulaganja budžetskih i Exit-ovih sredstava u umetničku produkciju, kako to tvrdi Ivan M. Lalić.

U drugom delu tribine pozivamo prisutne na diskusiju o premisama kulturne politike u Novom Sadu i Pokrajini, u okviru koje će se predstaviti nova web platforma http://www.zakultunepolitike.net

Opšte poznata činjenica je da smo suočeni sa drastičnim posledicama ekonomske krize – padom proizvodnje, ali i prilivom u budžet. To će se neosporno odraziti i na podršku Grada i Pokrajine ustanovama i samostalnoj umetničkoj praksi. Međutim, nezavisno od toga, treba se suočiti sa činjenicom da u periodu od 2000. godine, dakle od godine koja je označavana kao „preokret“ u pogledu politike i kulturne, unapređenja sistema vrednovanja, valorizovanja i stimulisanja relevatne umetničke prakse u Novom Sadu i Vojvodini, nije urađeno mnogo toga što je obećavano i najavljivano.

Radna grupa
'Za kulturne politike – politika kulture'
umetnici, umetnička udruženja, radnici u kulturi i neprofitni sektor
 
Poziv na tribinu je poslat na sledeće adrese:
l. Exit tim
2. Ivan M.Lalić
3. Gradonačelnik
4. Savet za kulturu Grada Novog Sada
5. Član Gradskog Veća zaduženog za kulturu
6. Skupština Grada
7. Festival Cinema City
8. Načelnica za kulturu grada Novog Sada
9. Pokrajinski sekretarijat za kulturu
10. Kabinet Predsednika Izvršnog veca APV
11. Odbor za kulturu Skupštine APV
12. Podpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine zadužen za kulturu
13. medijskim kućama

 Izjava Borisa Kovača pročitana na tribini "Potemkinov Novi Sad"

Izjave aktuelnog gradonačelnika i načelnika za kulturu, ako izuzmemo providnu političko finansijsku pozadinu manipulacije poreskim novcem koju su preduzeli, tipične su manifestacije filosofije palanke. To da je vašar popularne muzike Exit glavni i jedini pravi "kulturni brand" kulturnog centra od 400 stanovnika, a da to nisu na primer Aleksandar Tišma, Želimir Žilnik, Laslo Vegel, Rita Kinka, Boris Isaković, Aleksandra Vrebalov, moja malenkost i slični te oni mlađi koji to potencijalno mogu biti, svi oni koji, uprkos poslovično maćehinskoj podršci ove sredine, svojim delom upisuju Novi SAd na mapu planetarne kulture, to je tipičan kulturni provincijalizam skorojevićke provenijencije.Syndicate content