All

Ivana Inđin

Rođena je 1964. u Zrenjaninu. Studirala je na Pedagoškoj akademiji (dipl.1986), Akademiji umetnosti (slikarstvo, u klasi prof Jovana Rakidžića,1988-1991) u Novom Sadu , Učiteljskom fakultetu u Somboru (apsolvirala 2002) i Fakultetu za menadžment (dipl.2006), MA Interdisciplinarne studije (rodne studije, upisuje 2007. sa fokusom na: Društveni status nezavisnih umetnica i Ženski umetnički aktivizam).Pohađala je širom Evrope preko 60 edukativnih programa iz oblasti pozorišnih tehnika, menadžmenta u kulturi i interkulturalnih dijaloga. Od 1986.


Nezavisna umetnička asocijacija „izba“

Nezavisna umetnička asocijacija „izba“ je osnovana u julu 2001. i uselila se u već postojeći prostor kluba Izba na istoj adresi. NUA izba je u svojih pet godina postojanja ostvarila preko 200 izložbi i isto toliko književnih večeri, performansa, umetničkih prezentacija i koncerata autorskih bendova. Objavila je tri broja časopisa za kulturu „Katalog savremene umetnosti izba“, oko 200 kataloga i brojnih štampanih materijala. Producirala je deset video radova i organizovala četiri izložbe novosadskih umetnika u inostranstvu. Ostvarila je kontakt i intenzivnu umetničku saradnju sa ostalim kulturnim centrima u zemlji, regiji i inostranstvu.


nk_

Rođen u Novom Sadu, živi i radi u Novom Sadu. Studirao Srpsku i uporednu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govori, čita i piše na srpskom i engleskom jeziku (napredno poznavanje). Tekstopisac, DJ, autor i producent programa iz kulture i umetnosti, programer i sistemski administrator, dizajner Korisničkog interfejsa, internet i medijski aktivista, open source aktivista. Firebug, IMAP i Wikipedia fan.


Boris Kovač

kompozitor, instrumentalista i multimedijski umetnik – trenutno je vođa La Campanella Orchestra, šef multimedijalnog studija KACHARA i vlasnik registrovane agencije za umetničku produkciju. U svojim projektima profesionalno angažuje preko 20 vrhunskih muzičkih i audio vizuelnih umetnika iz ove sredine.
 


Bojan Krivokapić

Bojan Krivokapić - aktivista u oblasti kulture i mira; Rođen 1985. u Bačkoj Topoli.
2004. završio Karlovačku gimnaziju. Od 2008. je apsolvent na odseku za Komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Članom/saradnikom Kamernog pozorišta muzike Ogledalo posaje 2004. godine, a Međunarodnog festivala aktuelne muzike INTERZONE 2005. godine.


Centar za nove medije_kuda.org

Centar za nove medije_kuda.org je organizacija koja od osnivanja 2000. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i široku publiku na polju informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT - Information and Communication Technologies), na polju istraživanja novih kulturnih odnosa, savremene umetničke prakse i društvenih tema. Centar za nove medije kuda.org otvara prostor za kulturu dijaloga, alternativne metode obrazovanja i istraživanja. Društvena pitanja, promocija savremene umetnosti, medijska kultura, nove tehnologije umetnost, princip Open Source i Free Software su oblasti kojima se kuda.org bavi.


Kristian Lukić

Kristian Lukić
Polja delovanja: Nove tehnologije i mediji, društvene nauke, ICT, savremena umetnost
 
Kustos za digitalnu umetnost i kulturu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad od 2006. Ko-osnivač Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon osnovanog 2005. godine. Ko-osnivač Eastwood – Real Time Strategy Group sa kojom izlaže od 2002. Živi i radi u Novom Sadu. Od 2001. do 2006. radio kao urednik programa u Centru za nove medije - kuda.org u Novom Sadu. Gostujući je predavač na Akademiji umetnosti Novi Sad na predmetu Masovne komunikacije i na predmetu Webdesign na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. U okviru kuda.org vodio je program kuda.lounge, program prezentacija i predavanja tokom koga je ostvareno više od stotinu predavanja i prezentacija domaćih i internacionalnih gostiju. Radio na različitim internacionalnim i domaćim projektima kao što su: World-Information.Org, projekat u saradnji sa Public Netbase t0 – Institutom za nove tehnologije iz Beča 2003; Transevropski forum, projekat u saradnji sa Insitutom za nestabilne medije_V2 iz Roterdama, projekat Media Onthology, deo međunardne izložbe On Difference u Štutgartu 2005, projekat/izložbu Play Cultures 2007. i 2008. u Novom Sadu, Beogradu i Bratislavi.


Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije - Napon je neprofitna organizacija koja istražuje savremena polja umetnosti novih tehnologija i novih formi društvene i kulturne prakse. Napon je platforma za nove modele saradnje zasnovanom na interdisciplinarnom i mrežnom principu. Cilj Instituta je da doprinese stvaranju novih polja savremene umetnosti i kulture koje su direktno vezane za ubrzani tehnološki razvoj. Ta umetnička praksa danas ima za cilj humanizaciju ovog tehnološkog razvoja i sveobuhvatnu upotrebu u savremenom društvu.
 
http://www.napon.org


Gordana Nikolić

Gordana Nikolić, diplomirala na Katedri za istoriju moderne umetnosti na Filozofskom fakultetu, Beograd 2006. godine i na postdiplomskim studijama u okviru Centra za Interdisciplinarne studije – odsek Teorija umetnosti i medija - na Univerzitetu umetnosti, Beograd 2008. godine.


Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)

Kamerno pozorište muzike OGLEDALO (KPMO)
Osnovano je 1989. godine, a registrovano 1994. KPMO se bavi: produkcijom i distribucijom savremenih scenskih projekata (pozorišne predstave, performansi, koncerti, hepeninzi); edukacijom u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti i medija (radionice, tribine, predavanja, kampovi, programi razmene...), istraživanjem u oblasti umetničke pedagogije i umetničkim aktivizmom.


Syndicate content